נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > יקוצרו ויפושטו הליכי תכנון תחנות כח בעלות השפעה מצומצמת
5 לאוגוסט 2008
יקוצרו ויפושטו הליכי תכנון תחנות כח בעלות השפעה מצומצמת
מערכת מגזין המושבות, 05/08/2008 - 16:47
בשנים האחרונות מתפתחת בישראל מגמה של הקמת תחנות לייצור חשמל שהספקן קטן יחסית, בעקבות הרפורמה במשק החשמל ומדיניות הממשלה לעודד יצרני חשמל פרטיים, וכתוצאה מכניסת גז טבעי כמקור גולמי חדש למשק האנרגיה הישראלי; מהתחזקות העניין הכלכלי במתקני קוגנרציה; ומייצור חשמל בהיקפים קטנים על בסיס אנרגיות חלופיות. מגמה זו מהווה חלק ממגמות דומות בעולם כתוצאה מתמורות טכנולוגיות, כלכליות ותפעוליות במערך ייצור האנרגיה.
תחנת הכח רדינג
מטרת התכנית היא לעודד ייצור חשמל באמצעות יחידות קטנות במחזור משולב (בעלות נצילות גבוהה), המוסקות בגז טבעי או באנרגיות מתחדשות (שמש, רוח וכדומה), במסגרת מדיניות הממשלה לביזור והפרטה במשק החשמל. צילום ארכיון: תחנת הכח רדינג [קבוצת בראל נכסים, כל הזכויות שמורות]
המועצה הארצית לתכנון ולבניה אישרה בישיבתה היום 5.8.08 תכנית מתאר ארצית חלקית לתחנות כוח בעלות השפעה מצומצמת.

התכנית קובעת כי תכניות להקמת תחנות כח, שהספקן הוא עד 250 מגוואט ושהשפעתן על הסביבה היא מצומצמת, יאושרו בסמכות הוועדות המחוזיות לתכנון ובניה במקום בסמכות המועצה הארצית והממשלה, וכך תקצר ותפשט את הליכי התכנון של תחנות אלה.

עוד החליטה המועצה לאשר תכנית להוספת יחידות ייצור בגז טבעי בתחנת הכח ברמת חובב.

עתה יעברו שתי התכניות לאישור הממשלה.

מטרת התכנית היא לעודד ייצור חשמל באמצעות יחידות קטנות במחזור משולב (בעלות נצילות גבוהה), המוסקות בגז טבעי או באנרגיות מתחדשות (שמש, רוח וכדומה), במסגרת מדיניות הממשלה לביזור והפרטה במשק החשמל.

בשנים האחרונות מתפתחת בישראל מגמה של הקמת תחנות לייצור חשמל שהספקן קטן יחסית, בעקבות הרפורמה במשק החשמל ומדיניות הממשלה לעודד יצרני חשמל פרטיים, וכתוצאה מכניסת גז טבעי כמקור גולמי חדש למשק האנרגיה הישראלי; מהתחזקות העניין הכלכלי במתקני קוגנרציה; ומייצור חשמל בהיקפים קטנים על בסיס אנרגיות חלופיות. מגמה זו מהווה חלק ממגמות דומות בעולם כתוצאה מתמורות טכנולוגיות, כלכליות ותפעוליות במערך ייצור האנרגיה.

לאור מגמות אלה, מקודמות במוסדות התכנון תכניות רבות לתחנות כח בהספק קטן יחסית, המחייבות כיום אישור של מוסדות התכנון הארציים ושל הממשלה. לשם קיצור וייעול הליכי התכנון, החליטה היום המועצה הארצית כי יש להעביר את עיקר הפעילות התכנונית הכרוכה באישור תחנות בעלות השפעה מצומצמת מהמוסדות הארציים לועדות המחוזיות. כך יושג פישוט הליכי התכנון ותמרוץ לייזום תחנות כח שהשפעתן מצומצמת.

התכנית קובעת הנחיות להכנת תכניות מפורטות לתחנות כח שהשפעתן מצומצמת, תוך פירוט הנושאים והשיקולים אליהם יתייחסו הועדות המחוזיות לתכנון ובניה, וביניהם - עריכת תסקיר השפעה על הסביבה, התייחסות לחלופות ועדיפויות למיקום תחנות הכח, התייחסות לנזק ו/או לתועלת המצטברת לסביבה, שימוש מושכל בקרקע.

תחנות הכח שניתן יהיה לקדם על פי התכנית חייבות לכלול את כל המאפיינים הבאים:

א. כושר ייצור עד 250 מגוואט: הספק זה נקבע על פי שיקולים טכנולוגיים בעיקר (גודל סטנדרטי של טורבינת גז תעשייתית), ובהתאם להספק של רוב היוזמות הנקודתיות שהוצגו לאחרונה בפני מוסדות התכנון.

ב. מקורות האנרגיה להפעלת תחנת הכח יהיו רק גז טבעי (כדלק עיקרי ופתרונות גיבוי במקרי חרום ותקלות) או מקורות מתחדשים.

ג. חיבור תחנת הכח לרשת החשמל ולמקורות האנרגיה: התכנית המפורטת לתחנת הכח תכלול בתחומה גם את אופן חיבורה של לרשת החשמל בקווי מתח גבוה או עליון ואת אופן חיבורה למערכת הגז הטבעי. לא ניתן יהיה להקים תחנת כח מכוחה של תכנית זו, במידה והקמתה תחייב הקמת קווי מתח על חדשים (400 ק"ו), לאור ההשלכות הנרחבות מהקמת קווים אלה, המחייבים תכנון ברמה הארצית.

ד. שטח תחנת הכח עד 100 דונם: שטח תחנת הכח על מתקניה השונים, למעט השטח הנדרש לחיבור התחנה לרשת החשמל הארצית ולמערכת הולכת הגז הטבעי, לא יעלה על 100 דונם.

במקביל, החליטה המועצה הארצית להעביר לאישור הממשלה גם תכנית להוספת יחידות ייצור חשמל בגז טבעי בתחנת הכח הקיימת ברמת חובב.

באזור התעשיה רמת חובב קיימת היום תחנת כח, הכוללת 4 יחידות ייצור מופעלות בסולר, המייצרות כ- 540 מגוואט. בנוסף, קיימת באתר מערכת הולכה והשנאה, הכוללת תחנת מיתוג וקווי 400 ק"ו ו- 161 ק"ו. התכנית המוצעת תאפשר להוסיף לתחנת הכח הקיימת שתי טורבינות בגז טבעי, שתפעלה בהספק של 125 מגוואט כל אחת. היחידות החדשות תספקנה גיבוי ותמיכה למערך הייצור הארצי בעת ביקושי שיא, ותמוקמנה בתוך האתר התפעולי של חברת החשמל ברמת חובב. היחידות תוקמנה תוך שימוש מרבי בתשתיות קיימות, המצויות באתר בפועל, והוצאת האנרגיה תהיה באמצעות קווים קיימים. היחידות החדשות יוקמו עד קיץ 2009, על מנת לעמוד בביקושים הצפויים.

במקביל לקידום התכנית החדשה יוסבו לשימוש בגז טבעי יחידות הייצור הקיימות, המופעלות היום בסולר, על פי התחייבות מנכ"ל המשרד לתשתיות לאומיות בפני המועצה הארצית.

"מערכת התכנון מקדמת בשנים האחרונות תכניות רבות לתחנות כוח, במגמה לתת מענה לצרכי משק האנרגיה ובהתאם למדיניות הממשלה לביזור והפרטת ייצור החשמל. לאור חשיבות הנושא, תכניות ליחידות ייצור חשמל מקודמות בסדר עדיפות גבוה ובקצב מהיר (הן בתכניות המקודמות במועצה הארצית והן בתכניות המקודמות בוועדה לתשתיות לאומיות). יחידות ייצור חשמל בהיקף של כ- 2000 מגוואט אושרו בשנים האחרונות וכ- 3000 מגוואט נוספים נמצאים בדיונים מתקדמים. מדובר בתחנות כח המוסקות בגז טבעי, ולכן השפעתן הסביבתית מצומצמת. משכך, החליטה המועצה הארצית כי יש לפשט את תהליכי התכנון של תחנות הכח בעלות ההשפעה המצומצמת, ואין צורך לאשר את הקמתן ברמה הארצית. פישוט זה יאפשר ייעול הליכים, מבלי לפגוע באיכותו ובמקצועיותו של התכנון".
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
עובדים מצטיינים לשנת 2020
’הגל השני’ בחוף הכרמל: המועצה מספקת פתרונות יצירתיים לתושבים
בזכרון יעקב לא דורכים על צואת כלבים

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }