נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > לשכת עורכי הדין בחיפה: פסקי דין לחודש ינואר
16 לפברואר 2013
לשכת עורכי הדין בחיפה: פסקי דין לחודש ינואר
יואב איתיאל, 16/02/2013 - 23:40
עו"ד ג’אבר מונדר, עו"ד דוד טוויג, עו"ד רונן בנדל, מר מוחמד גנאים, עו"ד אברהים כנאענה, עו"ד יואב סלומון, עו"ד בנימין אטלס, מר עפר ירון, מר עאסי ורד, עו"ד אריה בן ארי, מר יעקב הלר (שני פסקי דין), עו"ד רפאל כהן, עו"ד הנדי ראיד, עו"ד שחר בלוך, עו"ד דן שפריר
היכל המשפט חיפה
היכל המשפט חיפה [צילומים: יואב איתיאל]

בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין בחיפה נתן בחודש ינואר פסקי דין כדלהלן:

עו"ד ג’אבר מונדר –
בפ 47/12. הורשע בעבירות של אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין. להלן: "חוק הלשכה"), התנהגות שאינה הולמת עורך דין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), וכן אי-מתן תגובה לתלונה (עבירה בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61(2) לחוק הלשכה. הושת עליו עונש של הוצאה לצמיתות משורות הלשכה, וכן חוייב בתשלום פיצויים למתלונן בסך של 2,000 ₪ ובתשלום הוצאות ללשכה בסך של 2,000 ₪.

עו"ד דוד טוויג –
בפ 113/12. הורשע בעבירות של עיכוב מסמכים שלא כדין (עבירה בניגוד לסעיפים 88 + 61 (1) לחוק לשכת עורכי הדין, להלן: "חוק הלשכה"), התנהגות שאינה הולמת עורך דין (עבירה בניגוד לסעיף 61 (3) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיפים 53 + 61 (1) לחוק הלשכה), הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (בניגוד לסעיפים 54 + 61 (1) לחוק הלשכה), ואי-מתן תגובה לתלונה (בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61 (1) לחוק הלשכה). הושתו עליו העונשים הבאים: עונש של השעייה בפועל מעיסוק במקצוע למשך 3 חודשים, השעייה ע"ת לתקופה של 12 חודשים ולמשך 3 שנים. בנוסף, הנאשם חוייב בתשלום פיצויים למתלוננת בסך של 5,000 ₪.

עו"ד רונן בנדל –
בפ 80/11 + בפ 62/12 + בפ 72 + בפ 99/12. הורשע על פי הודאתו בעבירות של התנהגות שאינה הולמת עורך דין (עבירה לפי סעיף 61 (3) לחוק לשכת עורכי הדין, להלן: "חוק הלשכה"), אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיפים 53 + 61 (1) לחוק הלשכה), הפרת חובות הנאמנות והמסירות ללקוח (עבירה בניגוד לסעיפים 54 + 61 (1) לחוק הלשכה). הושת עליו עונש של השעייה ע"ת מעיסוק במקצוע לתקופה של שנתיים ולמשך שנתיים וחצי. כן חוייב בתשלום פיצויים לאחת המתלוננות בסך של 15,000 ₪, ובתשלום הוצאות ללשכה בסכום של 5,000 ₪.

מר מוחמד גנאים –
בפ 96/09. הורשע בעבירות של התחזות לעורך דין (שימוש בתואר "עורך דין" בזמן השעייתו מעיסוק במקצוע) (עבירה בניגוד לסעיפים 97 + 50א לחוק לשכת עורכי הדין), התנהגות שאינה הולמת עורכי דין (בניגוד לסעיף 61 (3) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיף 53 + 61 (1) לחוק הלשכה). הושתו עליו העונשים הבאים: שנת השעייה בפועל מעיסוק במקצוע עריכת הדין; 3 חודשי השעייה נוספים (הפעלת עונש של השעייה ע"ת שהיה תלוי ועומד); השעייה ע"ת מעיסוק במקצוע לתקופה של שנה ולמשך 3 שנים. כן חוייב הנ"ל בתשלום הוצאות בסך של 2,000 ₪.

עו"ד אברהים כנאענה –
בפ 108/12. הורשע בעבירה של התנהגות שאינה הולמת עורך דין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין), והושת עליו עונש של נזיפה (וכן חוייב בהוצאות לטובת הלשכה בסכום של 1,000 ₪).

עו"ד יואב סלומון –
בפ 96/10. הורשע בעבירה של אי-מתן תגובה לתלונה (בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61(1) לחוק לשכת עורכי הדין), והושת עליו עונש של אזהרה.

עו"ד בנימין אטלס – בפ 114/11. הורשע בעבירות של התנהגות בלתי חברית כלפי חבר למקצוע (עבירה בניגוד לסעיף 26 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש של אזהרה (בנוסף חוייב בהוצאות בסך של 1,000 ₪).

מר עפר ירון – בפ97/12 + בפ8/13 + בפ114/12 + בפ116/12 + בפ78/12 + בפ128/12 + בפ110/12 + בפ30/12 + בפ11/12. הורשע לפי הודאתו (במסגרת עיסקת טיעון) בביצוע העבירות הבאות: אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), הפרת חובת הנאמנות כלפי הלקוח (בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק), עיכוב כספי לקוח (בניגוד לסעיף 40 (א) לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) + סעיף 61(4) לחוק), אי-מתן תשובה לתלונה (בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61(2) לחוק), אי-מתן הודעה ללקוח על כספים שהתקבלו עבורו (בניגוד לסעיף 40(א) לכללי האתיקה + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), חוסר נאמנות ומסירות ללקוח (בניגוד לסעיף 2 לכללי האתיקה + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), אי-כיבוד פסק דין – התנהגות שאינה הולמת עורך דין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), אי-החזרת שיקים לחייב בעקבות הסכם – התנהגות שאינה הולמת עורך דין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק), אי-יצירת קשר עם הצד שכנגד – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק), ניתוק קשר עם לקוח – הפרת חובת הנאמנות כלפי לקוח (בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק + סעיף 2 לכללי האתיקה), התעלמות מתיק האיחוד – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה לפי סעיף 61(3) לחוק), אי-הקטנת חוב בהוצל"פ – התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק). הושתו עליו העונשים הבאים: השעייה בפועל מחברות בלשכת עורכי הדין לתקופה של 4 שנים וכן השעייה ע"ת לתקופה של 3 חודשים ולמשך 3 שנים (ממועד סיום הריצוי של עונש ההשעייה בפועל).

מר עאסי ורד –
בד"א 35/12. בית הדין המשמעתי הארצי דחה ערעור של נאשם (הן על עצם ההרשעה והן בסוגיית העונש) שהורשע בביצוען של העבירות הבאות: שליחת יד בכספי לקוח – התנהגות שאינה הולמת עורך דין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק לשכת עורכי הדין), אי-שמירה על כבוד מקצוע עריכת דין (בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) + סעיף 61(2) לחוק), חוסר נאמנות ומסירות ללקוח (בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק). ביה"ד המשמעתי הארצי אישר את העונשים שהושתו ע"י הערכאה הראשונה, והם: השעייה בפועל מעיסוק במקצוע עריכת הדין למשך 5 שנים, השעייה ע"ת מעיסוק במקצוע לתקופה של שנתיים ולמשך 3 שנים.

עו"ד אריה בן ארי –
בפ 17/11. הורשע בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), ואי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), והושתו עליו העונשים הבאים: השעייה בפועל מעיסוק במקצוע למשך 12 חודשים, השעייה ע"ת לתקופה של 8 חודשים ולמשך 24 חודש.

מר יעקב הלר – בפ 89/12. הורשע בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), ואי-מתן תגובה לתלונה (עבירה בניגוד לסעיפים 1 ו- 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61 (1) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש של 3 חודשי השעייה בפועל (שירוצה בחופף לעונשי השעייה אחרים שהושתו עליו בתיקים אחרים).

מר יעקב הלר – בפ 14/11. הורשע בעבירות של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), אי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיפים 53 + 61(1) לחוק הלשכה), וחוסר מסירות ונאמנות ללקוח (בניגוד לסעיפים 54 + 61(1) לחוק הלשכה, והושת עליו עונש של הוצאה לצמיתות מחברות בלשכת עורכי הדין (לריצוי בחופף לעונש דומה שהוטל על מר הלר בתיק משמעתי אחר).

עו"ד רפאל כהן – בפ 48/12. הורשע בעבירה של אי-מתן תגובה לתלונה (עבירה בניגוד לסעיף 2 לכללי לשכת עורכי הדין (סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים) + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש של 7 חודשי השעייה ע"ת למשך 3 שנים (כן חוייב בהוצאות לטובת הלשכה בסכום של 2,000 ₪).

עו"ד הנדי ראיד – בדא 34/12. הורשע זה מכבר ע"י ביה"ד המשמעתי של לשכת עורכי הדין בעבירות של: אי-דיווח על קבלת כספי לקוח ואי-העברת כספים ללקוח (עבירה בניגוד לסעיף 40 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (עבירה בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), ואי-שמירה על כבוד המקצוע (בניגוד לסעיף 53 לחוק הלשכה), והושת עליו (בשעתו) עונש של השעייה ע"ת. עתה התקבל (ע"י ביה"ד המשמעתי הארצי) ערעורה של לשכת עורכי הדין על קולת העונש, והוטלו על הנאשם (בגין הרשעתו האמורה) העונשים הבאים: השעייה בפועל מעיסוק במקצוע למשך שנה, השעייה ע"ת מעיסוק במקצוע לתקופה ל 5 שנים ולמשך 3 שנים.

עו"ד שחר בלוך – בפ 61/12. הורשע לפי הודאתו (במסגרת עסקת טיעון) בעבירה של התנהגות שאינה הולמת את מקצוע עריכת הדין (בניגוד לסעיף 61(3) לחוק הלשכה), והושת עליו עונש של אזהרה.

עו"ד דן שפריר – בד"א 10/12. ביה"ד המשמעתי הארצי קיבל ערעור של נאשם וזיכה אותו מעבירה של עיכוב כספי לקוח שלא כדין, ולעומת זאת אישר את הרשעתו בעבירה של מתן ערבות ללקוח בעניין המצוי בטיפול עורך הדין (עבירה בניגוד לסעיף 10 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) + סעיף 61(2) לחוק הלשכה), והשית עליו עונש של השעייה ע"ת לתקופה של 24 חודשים ולמשך 3 שנים.
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
התבלין הסודי- עמותת "מועד" פותחת שולחן
השר לבטחון פנים חנך את יחידת השיטור העירוני בפ"ח כרכור
המדור של לימור - שנה טובה?

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }