נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > חדשות > שי לחג לקבוצת עזריאלי: 2.5 מיליון ש’’ח מעיריית חיפה
18 לספטמבר 2013
שי לחג לקבוצת עזריאלי: 2.5 מיליון ש’’ח מעיריית חיפה
יואב איתיאל, 15/09/2013 - 16:25
בבית המשפט המחוזי בחיפה הורה השופט רון שפירא על ביטול סך כ-2.5 מיליון ש"ח מתשלום שדרשה העירייה בגין היטלי פיתוח. השופט שפירא מצא כי נפלו פגמים מהותיים בדרישה בגין העדר פירוט החוב. חייב את עיריית חיפה בהוצאות ובשכר טרחת עו"ד בסך של 25 אלף ש"ח.
 קניון חיפה עזריאלי
בבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל השופט רון שפירא את עתירתם של בעלי קניון עזריאלי חיפה כנגד עיריית חיפה [צילומים: יואב איתיאל]

 תלוש שי לחג לעזריאלי, בסך 2.5 מיליון ש"ח. בבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל השופט רון שפירא את עתירתם של בעלי קניון עזריאלי חיפה כנגד עיריית חיפה.

השופט רון שפירא
הבהיר כי ראוי שיוסקו המסקנות, ודרישות תשלום יישלחו לנישום בפירוט סביר, באופן שיאפשר לו לבחון אם אכן הוא מכיר בחוב, או שיש לו טענות מהותיות כנגדו.
בית המשפט הורה על ביטול סך כ-2.5 מיליון ש"ח מתוך דרישת התשלום שהוציאה להם העירייה, על כ-3.5 מיליון ש"ח. דרישת העירייה היתה בגין היטלי פיתוח והשופט שפירא מצא כי נפלו בה פגמים מהותיים בגין העדר פירוט החוב. הווא הבהיר כי ראוי שיוסקו המסקנות, ודרישות תשלום יישלחו לנישום בפירוט סביר, באופן שיאפשר לו לבחון אם אכן הוא מכיר בחוב, או שיש לו טענות מהותיות כנגדו. השופט רון שפירא חייב את עיריית חיפה בהוצאות ובשכר טרחת עורכי הדין של עזריאלי, בסך של 25 אלף ש"ח.

השופט קבע כי העירייה תהא רשאית לבדוק מחדש את החיובים שיש להטיל על עזריאלי בגין עבודות הפיתוח שבוצעו בגבולות לנכסיה ולשלוח דרישת תשלום בהתאם ובכפוף לאמור בפסק הדין.

עניינה של העתירה בדרישת תשלום שהוציאה עיריית חיפה, לקבוצת עזריאלי, בעלת הזכויות במקרקעין של כ-18 דונם בתחומה המוניציפאלי של העיר חיפה. זאת, בגין היטלי פיתוח הכוללים בדרישת התשלום המקורית חיובים בגין היטלי ביוב, תיעול וסלילת כבישים על סך 3,475,381.40 ש"ח.

עפ"י הסכמה בין הצדדים, במסגרת העתירה דן השופט שפירא בטענות עזריאלי הנוגעות לרכיבי העתירה הקשורים לדרישת התשלום בגין היטלי תיעול וסלילת כבישים בלבד על סך 2,565,935.8 ₪. זאת, לאחר שקבל הסכמת הצדדים והורה על מחיקת העתירה כנגד חברת מי כרמל בע"מ וביטל את החיובים בגין רכיבים המתייחסים לפיתוח הנטען שקשור למערכות הביוב.

העירייה ביססה את דרישת התשלום על עבודות פיתוח שבוצעו בשנים האחרונות בסמיכות לחלקות של עזריאלי, ועל עבודות פיתוח נוספות המתוכננות להתבצע במקום. לדוגמא- בסמיכות לחלקות של עזריאלי נסללו כבישים, בהתאם לתכנית בניין עיר תב"ע 1704א’, וכן עומד להיסלל כביש גישה משוקע מתחת לפורטל מנהרות הכרמל. בנוסף טענה העיריה, כי במסגרת פרויקט חיבור "צומת הנפח" למנהרות הכרמל נסלל רחוב חדש הגובל במדויק בנכס של עזריאלי - כביש 597 – רחוב טופז.

השופט שפירא קבע כי בניגוד לטענות עזריאלי ובהתאם להסכמות שגובשו במהלך הדיון בין ב"כ הצדדים, רחוב טופז והכבישים החדשים של קומפלקס מנהרות הכרמל והכבישים המובילים למשרדי מנהרות הכרמל הם חדשים וגובלים בחלקות נשוא העתירה ועל כן, אין חולק כי העותרת חייבת בהיטלי פיתוח. יחד עם זאת, הסכים השופט לגישתה של קבוצת עזריאלי, לפיה דרישת התשלום אשר הוציאה העיריה הינה לאקונית ואינה מפורטת דיה.

השופט רון שפירא הוסיף כי גישתה של קבוצת עזריאלי נכונה בפרט, לאור שינוי גרסתה העובדתית של העיריה לאחר הגשת התצהירים מטעם עזריאלי. עניין שהתבטא בהימנעותה מלציין דבר סלילתם של כבישים נוספים בגבולות הנכס נשוא העתירה בהזדמנות הראשונה שהייתה לה, אף על פי, שמן הראוי היה לעשות זאת. לא זו אף זו, העירייה אף אישרה תחילה, כי הכביש העתיד להיסלל, אליו התייחסה כעילת החיוב בתגובתה לעתירה, הוא המופיע על גבי מפת הביצוע שצורפה לתגובה לעתירה. זאת מבלי לציין כי אזכור כביש הגישה המשופע הנ"ל הינו אך דוגמא לכבישים שבגין סלילתם חויבה עזריאלי בהיטל. משום כך, לא ברור מדרישת התשלום שהוציאה העירייה בגין אילו כבישים הוצאה דרישת התשלום.

השופט קבע כי כבר מטעם זה יש לבטל את דרישת התשלום שנשלחה לקבוצת עזריאלי וכי אם ברצונה של העירייה לחייב אותה בהיטלי פיתוח בגין הרחובות שהינם גובלים לנכסיה של עזריאלי, עליה לערוך תחשיב מחודש ולהמציא לקבוצת עזריאלי דרישת תשלום חדשה בהתאם לאמור לעיל ובכפוף לדברים שפורטו בהמשך פסה"ד, כגון קביעת החיוב החדש תוך בחינה מחדש של התעריפים העדכניים בכל הנוגע להיטלי תיעול.

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
התבלין הסודי- עמותת "מועד" פותחת שולחן
השר לבטחון פנים חנך את יחידת השיטור העירוני בפ"ח כרכור
המדור של לימור - שנה טובה?

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }