נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > הרפורמה תפגע באזרחים הערבים
27 למרץ 2010
הרפורמה תפגע באזרחים הערבים
יואב איתיאל, 12/03/2010 - 16:45
המטה לתכנון אחראי: השר לעינייני מיעוטים צריך להתנגד לרפורמה בתכנון ובניה שתפגע בתושבי המיגזר. ארגונים החברים במטה לתכנון אחראי קוראים לשר לענייני מיעוטים להתנגד לרפורמה המוצעת במערכת התכנון, שכן זו צפויה לפגוע באינטרסים החברתיים של כלל האזרחים ובפרט באזרחים הערבים בישראל.
פרדיס - לא על המפה!
פרדיס לא על המפה. מתלוננים על אפליה בתכנון ובניה כנגד המגזר הערבי בישראל. [צילום: יואב איתיאל]

יואב איתיאלארגונים החברים במטה לתכנון אחראי קוראים לשר לענייני מיעוטים להתנגד לרפורמה המוצעת במערכת התכנון, שכן זו צפויה לפגוע באינטרסים החברתיים של כלל האזרחים ובפרט באזרחים הערבים בישראל.

בשבוע שעבר פנו הארגונים החברתיים החברים ב"מטה לתכנון אחראי", ביניהם "האגודה לצדק חלוקתי", "האגודה לזכויות האזרח" ו"במקום", לשר לענייני מיעוטים פרופ’ אבישי ברוורמן, וביקשו מימנו כי יתנגד לרפורמה המוצעת בחוק התכנון והבנייה וזאת לפני שטיוטת החוק מוגשת לאישור הממשלה.

הארגונים טוענים בפני השר כי ככלל, הרפורמה אינה נותנת מענה לבעיות תכנון, שגרמו לאורך שנים למצוקות חמורות בתחום הדיור בקרב האוכלוסייה הערבית, ובין היתר, היעדר תוכניות מיתאר ואפשרויות חוקיות לבניה למגורים ולאספקת שירותים חיוניים ומימוש זכויות יסוד.

לטענת עו"ד נדיה מוגילבסקי, מהאגודה לצדק חלוקתי: "הרפורמה המתוכננת במערכת התכנון תחליש את הישובים החלשים בישראל ובעיקר היישובים הערבים, וזאת במקום לחזקם. בהתאם לתזכיר הצעת החוק, העברת סמכויות התכנון לוועדות המקומיות מותנית בהליך הסמכה של הוועדה המקומית, שדורש השקעה תקציבית חוזרת ומתמשכת.

ועדות מקומיות שלא תסיימנה את הליך ההסמכה שלהן עד תום ארבע שנים מיום תחילת החוק, כל סמכויות התכנון שלהן תועברנה ל"וועדה למילוי תפקידי ועדות מקומיות", אשר יש בה רוב לנציגי ממשלה ללא ייצוג של הרשות המקומית.

ברור כי הישובים הערבים, שסובלים שנים ארוכות מאפליה, מצוקה תקציבית וגרעון שוטף, יהיו הנפגעים המרכזיים מהוראה זו, שכן לא יהיה בידיהם לעמוד במעמסה התקציבית הנדרשת לצורך הסמכתם. המשמעות היא שבפועל, תישלל מהם היכולת לתת מענה לצרכיהם של תושבי המקום ולהשפיע על התכנון בתחומן".

עוד נטען על ידי הארגונים החברים במטה לתכנון אחראי, כי הרפורמה גם אינה נותנת מענה לאפליה הבוטה נגד רבות מהרשויות הערביות, שסמכויות התכנון המקומיות הופקעו מהן מלכתחילה לטובת ועדות מרחביות. ועדות אלו ממונות באופן שרירותי ע"י שר הפנים, ללא קריטריונים, תוך העמקת האפליה.

לדבריהם, המבנה החדש של מוסדות התכנון וההליך התכנוני מותירים את האזרחים הערבים, שמהווים כ-20 אחוזים מאוכלוסיית המדינה, בלתי מיוצגים. כך, במועצה הארצית לתכנון ולבנייה המונה 32 חברים וביתר חמשת ועדות המשנה הארציות אין חובה כלשהי להשתתפות של נציגים ערבים, בשיעורם היחסי באוכלוסייה, ואין חובת ייצוג הולם לרשויות הערביות. כך הוא גם בוועדות המחוזיות. הרפורמה, במתכונתה הנוכחית, תנציח ואף תחריף מצב חמור של תת-ייצוג של האוכלוסייה הערבית ביחס לשיעורה באוכלוסייה הכללית במדינה.

"הייצוג החסר של האוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון מהווה אפליה פסולה, הן בתהליך העבודה והן בעצם ההחלטות התכנוניות הנוגעות באופן ישיר או עקיף לציבור הערבי" אומרים הפונים. "לאור ההשפעה העצומה של גופי התכנון הארציים והמחוזיים והכוח הרב המרוכז בידיהם, מן הראוי היה דווקא בחוק החדש לאפשר ייצוג הולם של כלל הקבוצות באוכלוסייה".


קבוצת בראל נכסיםיואב איתיאל הוא מבעלי "קבוצת בראל נכסים"
www.30900.com
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
התבלין הסודי- עמותת "מועד" פותחת שולחן
השר לבטחון פנים חנך את יחידת השיטור העירוני בפ"ח כרכור
המדור של לימור - שנה טובה?

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }