נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > טורים > "אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו" (הגדה של פסח)
15 למאי 2008
"אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו" (הגדה של פסח)
מערכת הגפן, 05/05/2008 - 13:42
ישנה שאלה ידועה על פסקה זו: מה היה מרוויח עם ישראל מהקירוב להר סיני בלא לקבל את התורה, למה היה די בזה?
אפשר להסביר שברגע שהתקרבו ישראל להר סיני וראו את השכינה ששורה שם, נודעה להם גדלותו של אלוקים, ואז הבינו שצריך לעובדו על ידי עשיית מעשים טובים ושגם לכך יש רווח, ודיינו. אך כשניתנה התורה, הסתבר שהעבודה היא קיום המצוות הכתובות בתורה, ולא סתם מעשים-מעשים שנראים כטובים וזוהי המעלה של קבלת התורה.

בפרשה הקודמת, פרשת "שלח", מסופר על אדם שקושש (חטב) עצים ביום השבת, פעולה אסורה שחייבים עליה מיתה. במדרש מובא שכוונתו היתה להראות לישראל שאף על פי שנגזר עליהם שלא להיכנס לארץ ישראל, הם חייבים במצוות התורה.

וכן בפרשת השבוע, פרשת "קורח", מובא המעשה הידוע של מחלוקת קורח ועדתו עם משה רבנו. במפרשים מובא שעדתו של קורח היו מהצדיקים שבישראל, והסיבה שחלקו על משה היא שהיתה להם טענה עליו שנתן את הכהונה רק לשבט לוי, ואילו גם הם רצו את הכהונה בכדי לעבוד את ה’ ממדרגה גבוהה, ומרוב רצונם להתקדש על ידי הכהונה נסחפו למחלוקת.

הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולאז’ין, כתב בספרו "העמק דבר" שמסמיכוּת פרשת "ציצית" לפרשת "המקושש", רואים שאין לאיש לעשות מצוות חדשות שבכדי לקיימן יצטרך לעבור עברה, כמו המקושש שחילל שבת כדי להראות לישראל שמי שמחלל שבת - נהרג. לכן באה פרשת "קורח" אחרי פרשת "המקושש" ואחרי פרשת "ציצית", שכן גם עדת קורח, בשביל לעבוד את ה’ ממדרגה גבוהה, עשו מחלוקת ולכן נענשו. בנתינת התורה נודע שבשביל לעבוד את ה’ צריך לקיים את המצוות בצורתן הנכונה - ולא כמקושש וכקורח ועדתו שהתכוונו למעשה טוב, אך כמו ההבנה בקירוב להר סיני לפני מתן תורה - שהעיקר הוא לעשות טוב ולא משנה איך.

מהעונש החמור שקיבלו קורח ועדתו, מיתה משונה שנבראה במיוחד להמיתם, למדים אנו עד כמה קשה המחלוקת. חז"ל אומרים שבשום חטא הקב"ה לא נפרע מתינוקות, ואילו במחלוקת קורח נאמר "הם וטפם" - ר"ל גם תינוקות נבלעו באדמה. מסופר בגמרא כי רבה הלך במדבר ורועה ישמעאלי הראה לו חריכה באדמה. לקח צמר בראש מקל, הטבילו במים והכניסו לחריכה - ונשרף. שם רבה את אוזנו על יד החריכה ושמע: "משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדאין" - זה אומר שעד היום קורח ועדתו הבלועים סובלים ייסורים וכל זאת בגלל המחלוקת!

זכינו ב"ה שבבית הכנסת בית-אל מתקיימים שיעורי תורה זה כחודשיים, כל יום שני בשעה 8:30 בערב, לאחר תפילת ערבית. השתתפות הציבור בשיעורים אלו ראויה לציון - הציבור מוזמן!

כמו כן ואי"ה, בקרוב ממש בחסותו של ראש המועצה של זכרון יעקב, מר אלי אבוטבול, הי"ו יפתח חוג לטעמי המקרא ופיוטים בנוסח מרוקאי. החוג ינתן ע"י פייטן בעל שם, ועל כך תבוא הודעה בנפרד.

שבת שלום ומבורך
הרב אליעזר סויסה
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
מאסטרו טלויזיה חוגג 80
שר החקלאות אלון שוסטר בביקור בחוף הכרמל
עוצרים את שרשרת ההדבקה

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }