נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > מאמרים > זכרון יעקב: אור ירוק לפרוייקט לילי אלשטיין
1 לפברואר 2009
זכרון יעקב: אור ירוק לפרוייקט לילי אלשטיין
יואב איתיאל, 30/01/2009 - 18:20
פרוייקט מלון האמנויות במתחם מבטחים, של היזמית לילי אלשטיין, יוצא סוף-סוף לדרך, לאחר שהוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, בראשות מוטי קירמאייר, דחתה את ההתנגדויות האחרונות ונתנה לו אור ירוק. הסיפור המלא . על פי חוק, שמורה עכשיו לכל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה המקומית, הזכות לערער בתוך 15 יום בפני הוועדה המחוזית בחיפה. גם אחרי שמיעת ההתנגדויות, אומרת הוועדה, היא סוברת כי יש מקום לפרויקט כזה בזכרון יעקב אשר יהווה "מוקד משיכה תיירותי ותרבותי לאזור כולו ואף מחוצה לו"
מוטי קירמאייר

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון, בראשות מוטי קירמאייר, נתנה השבוע אף היא אור ירוק לפרויקט מלון האמנויות של לילי אלשטיין במושבה זכרון יעקב. [עוד על פרוייקט מרכז האמנויות של לילי אלשטיין ועל ההתנגדויות לו ראה כאן]


מליאת הוועדה אימצה את המלצותיה של ועדת המשנה והחליטה לדחות את כל ההתנגדויות לפרוייקט ולתת תוקף לתוכנית של לילי אלשטיין. וזאת לאחר ששמעה את תקציר ההתנגדויות, ואת המלצת ועדת המשנה להתנגדויות שמינתה. 
אמנון רכטר
האדריכל רכטר: "הבינו אותנו"

אמנון רכטר, אדריכל הפרוייקט ובנו של יעקב רכטר ז"ל, מי שזכה בפרס ישראל לארכיטקטורה על מבנה מבטחים: "אני מאד שמח שחברי הוועדה הבינו לעומק את הכוונות הטובות ואת הפתרונות המצויינים שאנו הראינו והצגנו בפני כולם, ושבעצם הפרוייקט הזה הוא חיובי בכל אספקט שאפשר לחשוב עליו: גם למבנה, גם לתושבי זכרון יעקב, גם לתושבי האזור, וגם לתרבות בארץ".
- חששת?
"תמיד יש חששות. אני האמנתי לאורך כל הדרך. אבל ברגע שפרוייקט שלך עומד ונשפט על ידי קבוצת אנשים עצמאיים בעלי חשיבה עצמאית ועם ניסיון חיים אחר, אתה לא יכול לדעת איזו השקפה תהייה להם. אתה רק מקווה ומתפלל שייראו אותו כפי שאנחנו רואים אותו, כחיובי ולא שלילי, כמו שניסו כמה להציג אותו. שייראו את הפוטנציאל".

 על פי ההחלטה החתומה בידי חוה ארליך, מהנדסת הוועדה, על לילי אלשטיין, שהגישה את הבקשה באמצעות "מוזיקארט בע"מ", חברת הפרויקט, לתקן את מסמכי התכנית כדי שישקפו את תנאי הוועדה ולמסור לה כתב שיפוי כנדרש.

במקביל נשלחו כבר הודעות לכל המתנגדים והוועדה תחכה 35 יום לפחות מיום ששלחה את ההודעות ועד שתשלח את התכנית לפרסום, כדי לתת לה תוקף. על פי חוק, שמורה עכשיו לכל מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הוועדה המקומית, הזכות לערער בתוך 15 יום בפני הוועדה המחוזית בחיפה.

 ועדה להתנגדויות

כזכור, בחודש ספטמבר 2008 פורסמה להפקדה תכנית מלון האמנויות במושבה זכרון יעקב, הידועה כ-ש/מק/1343. בישיבת הוועדה ב-17 בנובמבר, החליטה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון להקים ועדת משנה לשמיעת ההתנגדויות, וזאת בשל אופי והיקף הפרויקט.

לצורך זה התכנסה ב-1 בדצמבר ועדת המשנה להתנגדויות במתנ"ס זכרון יעקב ובמשך יום שלם שמעה 15 מתנגדים שבחרו להופיע בפני הוועדה ולהביע את התנגדותם, לא רק בכתב אלא גם בעל פה.

נציגי היזמים ישבו בדיון וענו לכל אחת מההתנגדויות. שבוע לאחר מכן, ב-8 בדצמבר, התכנסה מליאת הוועדה ושמעה באריכות את פרופסור משה בקר, מומחה התחבורה שהוזמן על ידי כמה מהמתנגדים. בהמשך הישיבה החליטה המליאה כי ועדת המשנה תרכז את ההתנגדויות על פי נושאים, תגבש את המלצותיה ותביא אותן בפני מליאת הוועדה לדיון והכרעה בהתנגדויות ובתכנית.

ים של התנגדויות

ההתנגדויות שהתקבלו אצל ועדת המשנה מוינו ללא פחות מ-50 נושאים, אותם ריכזה הוועדה לעיקריהם: נושאים אדריכליים, תכנוניים וכלליים, נושאים סביבתיים, בעיות תחבורה, ונושאי שימור.
לילי אלשטיין
היזמית אלשטיין: שותפה לדאגות השכנים
לילי אלשטיין אמרה השבוע ל"מגזין המושבות": "אני שמחה מאד על אישור הפרויקט גם לאחר ששקלה הוועדה בכובד ראש את ההתנגדויות שהוגשו.
"חשוב שתדעו, וחשוב שיידע הציבור, כי אני שותפה לכל הדאגות של השכנים ואני בטוחה כי פתרונות התחבורה שלנו יגרמו לכולם להיות מאושרים.
"בין היתר הגשנו כבר לוועדה בקשה לאישור הדרגנועים שישנעו את הקהל המגיע להופעות ממגרשי החניה המרוחקים אל מרכז האמנויות".
בוועדה המקומית שומרון אישרו ל"מגזין המושבות" כי בקשה כזו הונחה על שולחן הוועדה וכי הוועדה קיימה כבר דיון בנושא. "את דאגות התחבורה אני רואה בראש ובראשונה כדאגות שלי", הדגישה אלשטיין, "נפתור אותן, אחת לאחת, לטובת כולם", היא מבטיחה.

כמה מהמתנגדים טענו כי אין הצדקה לפרויקט המוצע בזכרון יעקב. הוועדה דוחה את ההתנגדות הזו ומזכירה כי כאשר קיבלה את התכנית להפקדה קיבלה בעצם את הבסיס הרעיוני שלה: שיקום ושימור מבנה בעל ערך אדריכלי, ושימוש במקום כנקודת משיכה כלל-ארצית.

גם אחרי שמיעת ההתנגדויות, אומרת הוועדה, היא סוברת כי יש מקום לפרויקט כזה כמו של לילי אלשטיין בזכרון יעקב אשר יהווה כלשונה "מוקד משיכה תיירותי ותרבותי לאזור כולו ואף מחוצה לו". הוועדה דוחה גם את ההתנגדויות בשל טענת אי-חוקיות ומציינת כי התכנית מתבססת על תכניות קודמות ועומדת בתנאי חוק התכנון והבנייה. את הטענות כי עדיף היה שתיבנה בשטח שכונת מגורים דוחה הוועדה, כיוון שתפקידה לבחון התנגדויות לתכניות מוצעות ולא חלופות שלא הוצעו.

לאחר בדיקת עומסי החנייה אמנם לא השתכנעה הוועדה כי נמצא פיתרון ראוי ל"אירועי שיא", כלשונה, של אולם המופעים המהווה חלק מהתכנית. יחד עם זאת, הוועדה מציינת כי העמסת כל התנועה לתוך חניה במתחם אינה סבירה אף היא. לפיכך הוועדה אינה דורשת תוספת חניות בתחום התכנית מעבר למה שהציעו היזמים, אך יחד עם זאת דורשת כי בתכנית עצמה תעוגן הדרישה כי לא תינתן כל אפשרות להפעלת האולם בהעדר חניות מוסדרות מחוץ למתחם האורבאני ומתחמי המגורים של זכרון יעקב.

החנייה תוסדר

ועדת המשנה המליצה, והוועדה קיבלה את עמדתה, כי יתאפשר ליזמית לילי אלשטיין  לקבל היתר בנייה תוך הטמעה בתקנון התכנית כי תנאי לפתיחת והפעלת האולם יהיה הסדרת החניה והתנועה אליו. הוועדה מדגישה כי כל סטייה ממילוי תנאי זה תהווה סטייה ניכרת מהתכנית וקובעת כי התנאי יירשם בצורה בולטת בתכנית.

הוועדה דוחה את ההתנגדויות בנוגע לשימור המבנה. היא מציינת כי סטטוטורית המבנה מעולם לא אושר כמבנה לשימור אך היא גם לא מתכחשת לחשיבותו הארכיטקטונית, ולראייה פרס ישראל לאדריכלות שניתן בגינו לאדריכל יעקב רכטר.
ברק טפר
האדריכל טפר: "נופנפנו"
האדריכל ברק טפר שעומד בראש המתנגדים מטעמי שימור המבנה, אומר ל"מגזין המושבות": "נפנפו אותנו כאילו היינו שקופים. איפה ההתייחסות לסעיף בחוק הקובע כי יש לפנות לשרת החינוך? איפה ההתייחסות למרבית הטענות שלנו? ברור שאני שוקל להגיש ערעור", אומר טפר.

הוועדה סבורה כי היזמים שומרים על העיצוב האדריכלי במידה מספקת מבלי שיפגע בנימוקים לקבלת הפרס בעבר.

ועדת המשנה המליצה למליאת הוועדה שני שינויים עקרוניים בקווי הבניין ובאורך החזית של המבנה המוצע. הוועדה סבורה שאלה ייתנו מענה לחלק מטענות ודאגות המתנגדים. בהתאם לכך, קווי הבניין מעל מפלס הרחוב ייקבעו ל-10 מטר ומתחת לו ל-4 מטר. בנוסף, קיבלה הוועדה את הסכמת היזמים לקצר את המבנה ב-8 מטר מצפון.

אשר להתנגדויות הקשורות בנושאים הסביבתיים, לא מצאה הוועדה שינוי מהתוכניות המאושרות. בהחלטתה, מציינת הוועדה כי גם בעבר היה מתחם "מבטחים" מיועד למלונאות ונופש, גם אם לא מומשו מלוא זכויות הבנייה במהלך השנים.

הוועדה מדגישה כי במהלך הוצאת היתר הבנייה יידרשו היזמים לעמוד בכל ההוראות ההנחיות והתקנות הקבועות בחוק ובתכנית. הוועדה מוצאת כי התכנית נותנת מענה לחשש מרעש בכך שפריקה וטעינה של משאיות תיעשה במפלס תת קרקעי סגור, ומציינת כי בכל סוגיית רעש שתצוץ עם הפעלתו של מרכז האמנויות יתחייב היזם בבדיקות רעש על ידי מכון תקינה מסודר.

"אין זיהום אויר"
 יוסף ישורון
השכן ישורון: "זה זאב, לא כבש"
עו"ד יוסף ישורון, תושב זכרון יעקב המתגורר בסמוך לפרוייקט מלון האמנויות של אלשטיין, ונציגם של 94 מהמתנגדים אומר ל"מגזין המושבות": "כבר בשבוע הבא נגיש ערר על החלטת הוועדה. כמעט אין נימוק מנימוקי הוועדה בהחלטתה היכול לעמוד בביקורת. הם אינם יכולים לעמוד במבחן הוראות החוק, במבחן העובדות ובמבחן ההיגיון.
"דוגמאות: 1. הוועדה מקבלת את טענת היזמים שהאודיטוריום ל-1,100 איש, מבנה אולם הכנסים ומבנה התצוגות הינם מבנה עזר. אלה הם מבני עזר? זה אבסורד!
2. הוועדה מסכמה איתנו למעשה כי לתוכנית אין פיתרון תחבורתי ואכן קובעת כי אין להפעיל את מרכז האמנויות כל עוד לא יהיה פתרון חניה מחוץ לתחום האורבאני של זכרון יעקב. ברור שהדברים צריכים ללכת יד ביד. אם אין פתרון חניה ואין פתרון גישה איך נותנים להקים אותו? ואם לא יימצא פיתרון כזה עם סיום הבנייה, אז מה אז? המקום יעמוד ריק?
3. הוועדה מסכימה שיש צורך לקצר את המלון ב-8 מטר, אבל לא מסבירה מדוע ולא מסבירה איך. אם אתה לא יודע איך אתה קובע דבר כזה, ואיך אפשר להתנגד לו?

זוכרים את המתנגדת שחששה מאבק? הוועדה לא זיהתה מקורות לגידול בזיהום אויר בגלל התכנית וסוברת כי זיהום אויר שיוצר בשל הבנייה הינו זמני ובלתי נמנע.

הוועדה דוחה את ההתנגדויות מטעם של שינוי באופי השכונה ומזכירה כי המתחם נשוא התכנית היה מתחם מלונאות ונופש גם בעבר וכי לא התבקש בתכנית שינוי ייעוד הקרקע. אשר לטענות בעניין גודל מבנה המלון והחשש מחסימת אור ואויר, בבדיקת התכניות מוצאת הוועדה כי המרחק בפועל בין הבתים הקיימים ברחובות הגובלים בפרויקט לבין המבנים החדשים שיקומו על פי התכנית הינו כ -40 מ’. בנוסף, בשל המדרון והתכנון מספר הקומות מעל מפלס הרחובות הגובלים מגיע לכ-2.5 קומות בלבד. הוועדה דוחה את ההתנגדויות בעניין זה.
את ההתנגדות בגין חשש מירידת ערך נכסים גובלים, דוחה הוועדה בשל אי היותו נימוק תכנוני, בשל העובדה כי ההתנגדות לא לוותה בחוות דעת מקצועית "מתבקשת", כלשון הוועדה, ובשל העובדה כי ההתנגדות בעניין זה העלתה טענות ערטילאיות שאינן ניתנות לבחינה.

היו שטענו כי הניסוח "להנחת מהנדס הוועדה" המופיע בתכניות בהקשרים של דרישת העמידה בתקנים ובהוראות שונות אינו מספק. הוועדה מציינת כי זה נוסח מקובל כיוון ש"תכנית מתאר מקומית, מפורטת ככל שתהייה, לא יכולה להוות תחליף לרמת הפירוט והדיוק שנדרש בעת הוצאת ההיתר למבנים השונים. מהנדס הוועדה הוא גוף מקצועי ומוסמך על פי החוק".

הוועדה דורשת כי תקופת הבנייה תמשך באופן רציף וללא הפסקות ותימשך לכל היותר ארבע שנים.

בקרוב הבקשה להיתר

ומה עכשיו?

על לילי אלשטיין להגיש עכשיו בקשה להיתר בנייה למלון האמנויות. הליך כזה לוקח אף הוא זמן לא מועט, במיוחד בהתחשב בפרויקט בהיקף כזה. אולם הבקשה למתן תוקף לשינוי בתכנית בנין העיר שקיבלה עכשיו את אישור הוועדה המקומית מפורטת כמעט כמו בקשת היתר הבנייה שתגיש אלשטיין, כך שהיא תוכל להגיש את הבקשה להיתר בזריזות יחסית.

צריך לזכור שמתכנניה של לילי אלשטיין לא ישבו בחיבוק ידיים תוך כדי שמיעת ההתנגדויות, וערכו כבר את השינויים הנדרשים, חלקם ביזמתם שלהם. יחד עם זאת, סביר להניח שהם יחכו את 35 הימים יחד עם הוועדה, כדי ללמוד האם יוגש ערר לוועדה המחוזית אם לאו וזאת בטרם יגישו את הבקשה להיתר הבנייה.

אשר לכתב השיפוי הנדרש עכשיו על ידי הוועדה, דובריה של לילי אלשטיין אומרים כי היא חתמה על כתב שיפוי כזה אצל הוועדה עוד בתחילת הדרך, ואם יימצא שם, מוכנה אלשטיין לחזור ולחתום על שיפוי כזה בכל עת.

"אנחנו מאמיניים בתכנית, אבל אם חס וחלילה תצטרך הוועדה לפצות מישהו בגינה, אנחנו ערבים לשיפוי שלה". בכל מקרה, מבטיחים שם, "אנחנו ערוכים לעלות על הקרקע מיד עם קבלת היתר בנייה, וצופים את חנוכת המלון ומרכז האמנויות בתוך פחות משלוש שנים מהמועד בו נוכל לעשות זאת".אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
התבלין הסודי- עמותת "מועד" פותחת שולחן
השר לבטחון פנים חנך את יחידת השיטור העירוני בפ"ח כרכור
המדור של לימור - שנה טובה?

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }