נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > עת לטעת ואת לעקור נטוע
27 לינואר 2017
עת לטעת ואת לעקור נטוע
ד"ר אברהם בן עזרא, 2017-01-27 - 10:00

 יש קשר בין פינוי עמונה לבין הריסת בתים במזרח ירושלים ובנגב; מדיניות השמאל המעודדת התנתקות, גורמת לנורמה של הריסת הבתים. זו וגם זו מיותרות ומזיקות

כל הזכויות שמורות

 

תמונת אחד הבתים שנהרסו בעמונה, שעות לפני העימות בשנת 2006 (מתוך ויקיפדיה)

 

 מבוא
פרק ג’ בספר קהלת מתחיל כך:
"לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמים.
עת ללדת ועת למות.
עת לטעת ועת לעקור נטוע".
עקירת נטוע היא מסמלת הריסה ונטישה, בין מרצון - בין מאונס, ותושבי מדינת ישראל חוו על בשרם את הגרוע מכל, כאשר בהוראת ממשלת ישראל נאלצו לנטוש את בתיהם בגוש קטיף – בתים שנהרסו על פי הוראה שלטונית. תושבי גוש קטיף נאלצו גם לראות את מטעיהם נעקרים ללא רחם, ולעזוב את אדמתם האהובה – לזרים, לאויבים.
כל זה קרה בימי הקיץ של שנת 2005 באירוע ההתנתקות.
על הפרק כיום – ההתנתקות אחרת, מהישוב עמונה.
וגם הבדואים בנגב, נדרשים מעת לעת לעזוב את בתיהם ולעבור למיקומים אחרים, בין בהסכמה, בין בכפיה, ומאורעות קשים של התנתקות בכפיה ושל עקירת נטוע והריסת בנוי - עוד יפקדו את מדינתנו לא מעט.
רק במקרים חריגים
ההתנתקות קשה, וצריכה להיעשות רק במקרים קיצוניים הכרחיים, או חיוניים ביותר. אם אדם תפש קרקע ציבורית, ובנה בה מבנה ללא היתר, הגורם לחברו נזק תוך יצירת מטרד, הרי מעשה זה הוא כפול:
ראשית – בניה ללא היתר, דבר שהוא התרסה נגד שלטון החוק, ועל פי החוק - מצדיק הריסה.
שנית – פגיעה בזכויות קנייניות של אחרים.
אין לי ספק כי במקרה מסוג זה, דין הבניין שנבנה הוא להיהרס, על כל הכרוך בכך.
אם נתפשה קרקע שלא כדין, ונבנה בה בניין או הוקמה בה עיר – אין זה סביר, גם אם הפעולה הזו היא חוקית – להורות על הריסת הבית או העיר, כדי לבנות, תוך פיצוי כספי מוגבר, בית או עיר חליפיים שגם הם על קרקע השייכת למדינה, במיוחד כאשר אין מצוקת מיקום ואין הפרעה של מטרד. שהרי ככל שאין אילוץ אחר [כגון: עירוני או ביטחוני] הצריך התנתקות, אפשר לחייב את מחזיקי הקרקע - בתשלום ערכה, ולחייבם לאחר מכן להכין תכניות היתרי בניה. ככל שהיתר הבניה אינו אפשרי במצב הסטטוטורי הקיים, יש לאתר מוצא על ידי הכנת תוכניות מתאר, ובלבד שהתכנון משתלב עם אפשרויות וכוונות רחבות-היקף יותר.
ההתנתקות של קיץ 2005 - כבר מאחורינו. אכן, יש לה היבטים ביטחוניים ואחרים, שעוד ידובר בהם בעתיד – במיוחד לאחר שיתחולל מאבק מזוין בין כנופיות הטרור, ש"ירשו" עקב ההתנתקות חממת-טרור חינם בעזה, לבין ישראל; אך אירועי עמונה ואירועי הבדואים בנגב – עדיין לפנינו, אקטואליים כיום הזה, ומשוועים לפתרונות.
עמונה
הבה ונצא מתוך הנחה, כי אכן יש לכמה משפחות זכויות בקרקע שעליה נבנה הישוב עמונה – מדוע צריך להרוס בגלל זה את הישוב?!
אפשר להודיע לאותם מעטים בעלי זכויות בקרקע, [כזכור - אין טענה כי כל הקרקע בעמונה נכללת בקטגוריה זו אלא מיעוטה בלבד], כי הם זכאים לממש את זכויותיהם בפועל, על הקרקע שלהם לפי החלטתם – לקבלה ולבנות בה בתים, או למכרה.
כשם שיש בחיפה וכמעט בכל עיר בתחומי מדינת ישראל מיעוטים שונים בקרב רוב של יהודים, יהיה כך גם בעמונה. הסדר זה יחשוף את כוונתם האמיתית של בעלי הקרקעות בעמונה, ויאפשר להם לממש את הקרקע. אין כאן שום סיבה להרוס עיר.
מה גם שכבר אמר ראש עיריית ירושלים, כי הוא יראה בתקדים עמונה אות והתווית-דרך כדי לפעול לגבי אוכלוסיות שונות בתחום שיפוטו, דבר שיסבך ויפגע גם במי שחורשי רעתה של עמונה - לא התכוונו כלל לפגוע בו.
(הרעיון הנ"ל הוא אינו שלי, אך אני מאמץ אותו בשתי ידיים – הוגה הרעיון הוא בני, שמואל בן-עזרא, פיזיקאי בתחום הביאו-רפואי).
הבדואים בנגב
הנגב רחב ידיים, וריק מהתיישבות. אם מיקום היישוב [כלשהו] יוצר בעיה תכנונית, יש לפנותו תוך מתן עדיפויות להסדרי פינוי ותמורה, אך במצב בו הקרקע לא מהווה ניגוד לצרכי התכנון הכוללני, אין כל שחר לסלק אדם מביתו שנבנה על קרקע הלאום ומנגד לתת לו קרקע חינם במיקום אחר, תוך הריסת ביתו; מי בדיוק בא על סיפוקו, וגם שמר על שפיות דעתו, בפעולה הזויה שכזו?!
ככל שישנה אפשרות לאשרר את העיר או הכפר או הבית על ידי תכניות מתאר המפתחות את האזור, יינקטו פעולות תכנוניות מתאימות, שיאפשרו הכשרת הבניה הבלתי חוקית, וכן אותם כללים של מו"מ, שבסופו המדינה תקבל את מחירי הקרקעות, ותחייב בהחזר עלות הקרקע ובהיתרי בניה.
יש בכך משום עידוד הטרור, שהבדואים בנגב מפעילים בדרכים? יכול להיות, אך זו בעיה אחרת לחלוטין, שיש לטפל בה במישור אחר ובנחישות, [כמו במדינות אחרות – כמודל: אוסטריה או שוייץ], וזאת צריך לעשות ללא שום קשר לעקירת נטוע או להריסת בנוי.
יש במהלך המוצע משום עידוד בניה פרועה, ללא היתר? אכן כך הדבר, אך את הבניה ללא היתר - צריך למנוע בזמן הנכון, על ידי אכיפת חוקי התכנון והבניה לאלתר ובנחישות, ואילו בדיעבד – רק אם עבירת הבניה מצטרפת להפרת החוק בגין פגיעה ביחיד [יצירת מטרד], או פגיעה בציבור [התנגשות עם תכנון כוללני], יהא מקום לעקירת נטוע ולהריסת בנוי.

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
דייט עם עורכת הדין רוני (פנטנש) מלכאי
החזון הירוק של חוף הכרמל
בקרוב: בחירת דירות פרויקט המגורים החדש לזוגות צעירים

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }