נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > פרשת "כי תשא"
17 למרץ 2017
פרשת "כי תשא"
אסתר פינס, 2017-03-17 - 10:00
כל הזכויות שמורות

 

 "והנה קָרַן עור פניו", משה מוריד את לוחות הברית החדשים.

 

 

בפרשה הקודמת למדנו על בניית המשכן וכליו ועל בגדי הכהן שנועדו לחבר את בני ישראל לה’ השוכן בתוכם. וקראנו גם את פרשת "זכור" את אשר עשה לך עמלק.
מיהו עמלק? עמלק צץ כשהספק מכרסם בלב. ספק מאמינים בזכותנו על הארץ הזאת. ספק מאמינים בתורה, המזהירה אותנו מעצמנו ונותנת לנו כלים, הנחוצים לנו כדי לקיים: "ואהבת לרעך כמוך" ולהיות חברת מופת!
כשהספק מכרסם מגיע "עמלק" האורב ומזדנב, מנצל נסיבות כשאנחנו, עייפים, יגעים, מסוכסכים בינינו ומפולגים, קורא תיגר על קיומנו, להשמידנו ומיחס לעצמו בעלות על הארץ.
מדובר בריטואל החוזר על עצמו, בכל דור עמלק שלו. לכן, עמלק ימחק כשנשכיל לחזק את המחבר בינינו, נרגיש שייכות, שותפות ואחדות, נתחבר לנקודה הפנימית שבתוכנו, "ושכנתי בתוככם" נזכור, ונישמר.

 

פרשת "כי תשא"(פרק ל’ פסוק יא). במרכזה של הפרשה נמצא חטא העגל אך היא פותחת בהנחיות ברורות לגביית מחצית השקל מכל אחד ואחד ולא כפי שלמדנו: "איש אשר ידבנו ליבו" הפעם מדובר בסכום שווה שמטרתו לכפר על נפשותיהם.

"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל..." מדובר במסר חינוכי ממדרגה ראשונה: העני לומד שהוא צריך לתת גם אם הוא חוסך מעצמו וזאת על מנת להרגיש שייכות ושותפות. והעשיר לומד, שהוא לא שווה יותר מהעני על אף עושרו. אלא שווה בין שווים. כך העשירים משתווים לעניים בתרומתם הצנועה מחצית השקל =כולם שווים.

משה הנמצא בהר ממשיך להקשיב לדברי ה’ כשבידו שני לוחות הברית ולמטה בוקה ומבולקה העם מפוחד על שבושש להגיע. "וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר וייקהל העם על אהרון ויאמרו אליו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו." העם רואה שמשה לא חזר נתקף בחרדת הנטישה ובקוצר רוח כי הרגיש כצאן ללא רועה- אין מי שידריך ואין מי שיוביל.

 

מה אפשר לצפות או לדרוש מעם של עבדים שרק יצא מעבדות מצרים, ועל אף שחווה לפני ארבעים יום התגלות – אירוע מכונן, לא התחבר ולא הרגיש שייכות. לכן, כשאיחר מנהיגם, נבהלו, נחפזו להשתחרר מכל ערכי הליבה, שהם ערכים מהותיים והכרחיים לבניית חברה מתוקנת, ששמעו במעמד הר סיני.
ללא אמונה בלבם, פנו לאהרון וביקשו ממנו וללא דיחוי, סמל מוחשי שינהיגם במקום משה. ואהרון מבלי לחשוב פעמים רץ למלא בקשתם וביקש מהם להתפרק מכל הזהב. "ויתפרקו כל העם" ואהרון, יצר וחרט, עגל זהב. אהרון בעצם הוביל אותם אל העגל.

 

"ויתפרקו כל העם" רוצה לומר: התפרקות טוטאלית, פריקת עול, שחרור מוסרי ואמוני הכול אפשר. מההתפרקות נוצר עגל הזהב. העם הממורמר רוצה לחזור אל המוכר והנוקשה ולסגוד לעגל מסכה. אין בהם רצון להרגיש ולהתחבר אל אור ה’ הנמצא בתוכם. המייחל לגילויו.
למה אהרון מוביל אותם אל העגל? אהרון השונה ממשה, לא הנהיג אלא הונהג. כי אין לו כוח לעמוד בעוז ולהתנגד, הוא איש אוהב שלום ורודף שלום. לכן כאשר ראה את העם, חסר ביטחון, מאבד עשתונות וזקוק לאחוז במשהו מוחשי, ניכנע ויצר עגל זהב. ואז ויצעקו: "אלה אלוהיך ישראל, אשר העלוך מארץ מצרים." העם קיבל את מבוקשו ויתהוללו ההתרסקות גדולה! וזה הדאיג את אהרון.


האם לעגל הזהב יש לב? יש רוח ורגש? לא ולא!! כך האדם שליבו סגור, הוא הצודק. אין קשב, אין חמלה ואין מענה, רק קוצר רוח ונוקשות.

 

ה’ הרואה את הכול, מבין שמדובר בעם עבדים קשה עורף ואומר למשה: "לך רד כי שיחת עמך" כלומר: אתה המנהיג שא באחריות ובד בבד מציע למשה לנטוש את העם הזה ולהקים מחדש עם נבחר, לא אברהם יהיה אב האומה אלא משה, "אעשה אותך לגוי גדול." זה הרגע שמשה מתגלה כמנהיג נאמן ולוחם, ולא כמו נוח בימי המבול שומע על הגזרה ומציית ללא ערעור.
משה אומר לה’: לא עמי אלא עמך! וממשיך כסנגור נאמן, אמיץ ועיקש, לביטול הגזרה ומבקש מה’ לקיים הבטחתו לאברהם, ליצחק וליעקב – ישראל. ה’ מתנחם.

משה יורד עם לוחות הברית הכתובים באצבע ה’ ורואה במו עיניו את התפרקות העם וישבור את הלוחות. התפרקות שהביאה לעגל הזהב ולהרג אחים.

 

משה המנהיג שוב עולה אל ההר לפסול לוחות חדשות וממשיך לסנגר ולעורר מחדש את אהבת ה’ לעמו. העם לא השתנה וכנראה לא ישתנה לעולם הוא נשאר קשה עורף וכפוי טובה, אבל גם אוהב. לכן הוא זקוק להדרכה ולהכוונה כדי לצמוח מבפנים ולהתחבר, אל האור.

משה יורד עם שני לוחות חדשות ופניו קורנות – אור של חיבור, אור של תחושת השייכות והאחריות – אור של אהבה, לעמו ולבוראו.
הופעתו של משה נסכה אור והאירה את דרכם.

שיעור לחיים! שבירת הלוחות מלמדת שאנחנו לא מושלמים וחידושם, אומר: אדם המכיר בטעות, ניתנת לו הזדמנות שנייה לתקן ולהשתנות. למצוא את הנקודה הפנימית ולגלות את האור שבתוכו. "ושכנתי בתוככם."

כשאדם מחובר אל המהות, אל האור, הוא מתנהל בענווה ובהכרת הטוב. מאיר פנים וקורן אור.

"כשהנשמה מאירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים" (הרב קוק).

 

שבת שלום ומבורך!
אסתר פינס

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
ראשי המועצות במחאה כנגד נובל אנרג’י: דורשים ניטור רציף ושקוף!
רגע לפני הפעלת אסדת לוויתן: העדר מערך ניטור רציף על האסדה- תת ניטור אוויר. חוסר שקיפות מצד נובל אנרג’י ומדינת ישראל לציבור
פרח פינקי

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }