נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > פרשת שמיני
21 לאפריל 2017
פרשת שמיני
אסתר פינס, 2017-04-21 - 10:00

 ספר ויקרא פרק ט’ פסוק א’

כל הזכויות שמורות

 

 חטאם של נדב ואביהוא מתוך ויקיפדיה

 

 

בפרשה הקודמת למדנו על "אש התמיד" שבערה כל ימות השנה 365 ימים ללא הפסקה ולא כבתה. האש התמיד באה לעורר את העם להתקרב אל עצמו אל ה"אני" השלם שלו. בד בבד יתחבר לזהותו ויגלה את הניצוץ שבתוכו -נקודת האור שתוכה רצוף, יראה, ענווה ואהבה ואז ירגיש איך החירות פותחת את הלב ומכניסה את השמחה וכשהוא שלם עם עצמו יקדם כל אחד במאור פנים שיגלה את הפנימיות שכולה פירגון, ענווה ואצילות נפש, "ואהבת לרעך כמוך." אש התמיד אחרי חורבן הבית כבתה, אך הניצוץ שבתוכנו לא יכבה לעולם, מחכה לגילויו.
"אש יכולה להיכבות אבל ניצוץ לעולם לא יכול להיכבות" (הרבי מילובביץ -לגאולה כהן).
פרשת "שמיני" הפרשה פותחת בחנוכת המשכן אירוע חגיגי שחיכו לו אחרי ימים של הכנות. אהרון לבקשת משה ניגש אל המזבח והעלה קורבנות כפי שצווה משה. "וישא אהרון את ידו אל העם ויברכם וירד מעשת החטאת והעלה והשלמים."


מה קורה פה? אחרי שאהרון ביצע את כל אשר ציווה משה הוא פרש כפיו כדי לברך את העם = בברכת הכוהנים אך הדממה פלחה את ליבו. האש לא פרצה כלומר: לא הייתה היענות ה’.
בדמיוני אני רואה את אהרון חיוור ופגוע וחושב בליבו מה עשיתי לא טוב? למה זה מגיע לי!
השאלה המתבקשת: למה ה’ לא נעתר לאהרון? התשובה לדעתי, על אף שאהרון ביצע את עבודתו כפי שציווה משה, הוא לא עשה זאת בלב שלם אלא מתוך אגו. כי אהרון קינא בלבו במשה אחיו הצעיר שקיבל את התפקיד הבכיר ונותן לו הוראות ואף על פי שביצע ה’ לא נעתר. סימוכין לדעתי נמצא בספר במדבר: "ותדבר מרים ואהרון במשה...... ויאמרו הרק אך במשה דיבר ה’ הלוא גם בנו דיבר..." (פרק יב).


חנוכת המשכן התחילה בקנאת אחים זה מזכיר את: קין והבל, יעקב ועשיו, יוסף ואחיו. כאשר הקנאה מבעבעת העבודה גם אם היא מתבצעת, אינה מתבצעת בלב שלם- כשאין שלמות אין אחדות ואין שלום. לכן ה’ לא נעתר לאהרון. כי המשכן נועד להתקרבות, לשלום ולשלמות. כשהאדם יהיה שלם עם עצמו יוכל לחיות בשלום אמת, עם יקיריו וכל סובביו. הברכה שתצא מלב שלם היא השלום, ברכת אמת, למען הכלל. "בקש שלום ורודפהו."
משה העניו שבאדם שתוכו כברו, ראה את אהרון פגוע ונפול פנים מיד ניגש אליו וביחד יצאו לברך את העם ואז "ותצא אש מלפני ה’ ותאכל על המזבח.... וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם." העם התפעל והתרגש מהמעמד הנשגב, הרגיש את תחושת השייכות, "וירונו ויפלו על פניהם."


הנה אחרי ברכת הכוהנים, בשיא ההתרגשות וההתעלות הרוחנית הנשגבה הגיע הנורא מכול!
"ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה’ אש זרה אש לא ציווה אותם ותצא אש מלפני ה’ ותאכל אותם וימותו לפני ה’."
הרי אותה אש שיצאה בשיא ההתרגשות וההתעלות שרפה את בני אהרון למוות. השאלה היא: למה? מה היה חטאם? במה חטאו? יש פרשנות האומרת שהיו שיכורים.
לדעתי, אש זרה = קנאה. נדב ואביהו ראו את אביהם נפול פנים ואיך משה נחלץ להציל את כבודו, קנאתם בערה בהם, שתו לשוכרה והחליטו להראות למשה שהם במעמד לא פחות ממנו. והרי ידוע אם נותנים לקנאה, שהינה רגש הרסני המעוותת מציאות, לנהל, ומוסיפים אלכוהול השילוב קטלני, מר ואכזר. האדם כבר לא שולט אלא נשלט על ידי אש זרה השורפת אותו ושורפת כל חלקה טובה.
ואז בא החוק כאזהרה ומחזק דעתי: "וידבר ה’ אל אהרון ...יין ושכר אל תשת אתה ובניך אתך בבואכם אל אהל מועד..... ולהבדיל בין קודש לחול ובין הטמא ובין הטהור...."
לא לשתות יין שיכר. שימרו על שיקול דעת כדי שתדעו להבחין ולהבדיל בין קודש לחול בין עיקר לטפל. אם ניתן לקנאה ולאלכוהול = אש זרה לשלוט בנו נהיה בערבוב ובלבול, זה יוביל להרס ולאבדון. "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" (דברים ד’ – טו).


ובימינו: הרצון להתנסות אצל הנוער הרוצה להיות עצמאי בטרם עת, גדול ומסוכן. שומעים חדשות לבקרים על הנוער שלא פוחד מסיכונים, מתנסה בדברים המסכנים חיים ובפיתויים הרסניים כגון: סמים (אין סמים קלים) ואלכוהול שהפך להיות "נורמה" אצל הנוער ואז שומעים על וונדליזם, על אלימות פיזית ומילולית המובילה ללקיחת סיכונים מיותרים או חלילה לרצח מתוך שיכרות ומשלמים מחיר כבד. זה מלמד שראיית האדם מוגבלת כי אין דבר כזה, לי זה לא יקרה!! מבחינת הנוער הוא בוגר אך מבחינת הזהירות ושיקול דעת הוא, לא!! לכן צריך לחנך, להתוות דרך, בהקשבה נקייה ולהטמיע בהם שידעו לנקוט במשנה זהירות ויתרחקו כמו מאש, מפיתויים הרסניים. "שומר נפשו ירחק."

 

אני מתפללת שנדע בכל צעד, להבדיל בין עיקר לטפל, ונתחבר אל ה"אני" השלם, ללא יוהרה, ללא קנאה, וצרות עין. בלב שלם נגלה את נקודת האור שתוכה רצוף יראה, ענווה, שיקול דעת ואהבה. נחזק את תחושת השייכות והאחדות לשלום בינינו =שלמות.

אסיים משירו של נתן אלתרמן
"שיר משמר"
שמרי נפשך, כוחך שמרי...שמרי חייך, מקיר נופל.... מסכין מצפורניים, והממית כמי באר ואש כיריים עורך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך....

 

שבת שלום ומבורך!
אסתר פינס

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
שיטת חקירה - לגילוי האמת, או: לאילוץ לשקר
מליאת המועצה אישרה את מסגרת התקציב לשנת 2020 שתעמוד על כ- 275 מיליון ₪
בוחרות כדורגל בבית הספר

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }