נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > פרשת בהר
19 למאי 2017
פרשת בהר
אסתר פינס, 2017-05-19 - 10:00

 ספר ויקרא- פרשת בהר, בחוקותיי (פרק כה- כו)

 


 

כל הזכויות שמורות

תמונה: מתנות כהונה מתוך ויקיפדיה

 

בסוף הפרשה הקודמת קראנו על המקלל שאפילו שם לא ניתן לו. אולם למדנו שאמו שלומית, ישראלית ואביו מצרי.
לפני שסקלו את המקלל באבן כתוב: "משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה כי אני ה’ אלוהיכם."
פסוק זה מלמד אותי גם על טיב היחסים ששררו בבית המקלל. המקלל גדל בבית עם שתי תרבויות ישראלי ומצרי, בחברת בני ישראל הרגיש זר, לכן התהלך מתוסכל, ואין שומע ומקלל.


אז למה סקלו אותו? לדעתי, מדובר במטאפורה ללמדנו על טוהר הלשון. כפי שאבן יכולה להרוג כך הלשון יכולה להיות מחד, רכה ונעימה ומאידך, חדה כתער, פוגעת, רומסת ומרה כמוות. "מוות וחיים ביד לשון" (משלי).


פרשת "בהר" הפרק מדבר על שנת השמיטה ושנת היובל אך הפרשה נפתחת "וידבר ה’ אל משה בהר סיני..." למה חוזרים להר סיני, אחרי שירדו והמשיכו בהכנות לקראת מסעם לארץ ישראל?
התשובה: חשוב להזכיר שמקור כול החוקים והמצוות בכתב ובעל פה, ניתנו בהר סיני.


"שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמר כרמך ואספת תבואתה ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ..."
האיסור על עבודת האדמה בשנת השמיטה עוצרת את שטף החיים למשך שנה ומלמדת את האדם לחלוק מפרי אדמתו לאחרים, לעבדים ולבהמות. עצם הנתינה מעוררת באדם את תחושת השייכות והשותפות לעמו ולארצו, ומרחיקה אותו משיכרון הכוח "כוחי ועוצם ידי..."ומתוך ענווה יבין את מקומו ויפנים את תודעת השליחות.
אחרי שבע שמיטות מגיעה שנת היובל המצווה על מנוחת האדמה, שמיטת חובות, שחרור העבדים והחזרת האחוזות והקרקעות לבעליהן, כל אחד חוזר למשפחתו ולביתו.


מצוות השמיטה והיובל, קשורות לארץ ישראל – אדמת הקודש ומלמדות אותנו שכלום לא שייך לנו. האדמה אינה שייכת לאיש.
אם כך מה מטרת המצוות? מטרת המצוות ללמוד את גבולות הכוח, כדי שנדע לבנות חברת מופת, חברה אנושית עם ראייה חומלת, "איש את רעהו יעזורו..."


"כי ימוך אחיך" מוזכר שלוש פעמים בפרשה.


רוצה לומר: אל תחכה שאחיך ייפול לתחתית הבור. שיהיו עיניך רואות את אחיך, בראייה חומלת ובדאגה כנה, תתעניין אם נקלע לקשיים ואם נפל עזור לו להשתקם. להרגיש אחריות -ערבים זה בזה, זה כוחנו.

פרשת "בחוקותיי" היא החותמת את חומש ויקרא.ספר ויקרא נפתח שה’ קורא למשה ומזמינו להיכנס אל הקודש.

בהמשך למדנו על דיני טומאה וטהרה, על לידות ומחלות. על שמירת מידת רוחק (מחוץ למחנה) כדי לשוב ולהתקרב לעצמנו ולהתנהל מתוך הכרת הטוב שבנו. וגם נדרשנו, "קדושים תהיו" כלומר, לא לחשוב "אני קדוש" מפני שלהיות קדוש זו מלאכה יומיומית בנפש פנימה לתיקון המידות. היכולת והרצון להיות מדויקים יותר ולהביט בתוכנו, על מעשינו ואל קיום המצוות בין אדם לחברו בהבנה, פות

חת את הלב, ומקרבת אותנו לקדושה מתוך הכרת הטוב, בהקשבה נקייה, ראייה חומלת ולהישאר בטוב.
וכעת לקראת סיום התורה מציבה לנו את הבחירה החופשית, "אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה...... ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד.......... והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם."


התורה מזהירה אותנו מעצמנו ומציבה לנו את הבחירה בין טוב לרע. הכול בידנו. לכן כדי לחיות לבטח בארצנו עלינו להיות בתנועה מתמדת, לא נחפש פגם באחר אלא נתהלך בתוכנו, נבדוק התנהלותנו האם התייחסנו בהקשבה, בהבנה ובענווה לחוקים ולמצוות בין אדם לחברו ובין אדם למקום כמו: כיבוד הורים, אל תשנא את אחיך בלבבך, לא להטות משפט, צדק חברתי ועוד.... נלקט התובנות, נתקן הפרזותינו ואז נדע לתקן את שהחסרנו, ניקח אחריות ונעשה טוב, נגלה את האור שבתוכנו ונראה שפע ברכות בכל צעד וצעד, גשמי ברכה, שגשוג כלכלי, ביטחון וברכת השלום. "ונתתי שלום בארץ...."


הפרשה ממשיכה: "...אשבור מטת עולכם ואולך אתכם קוממיות"
רוצה לומר: עולכם הכוונה- עול העבדות. ואולך אתכם קוממיות = יצאתם בקומה זקופה מעבדות לחירות.

דוד בן גוריון רצה לקרוא למלחמת השחרור – מלחמת קוממיות. הקוממיות המחודשת עם ישראל שב אל מולדתו נחלתו, בקומה זקופה! הניצחון של עם ישראל (אחרי אלפיים שנות גלות) זקף את הקומה היהודית, משואה לתקומה. המילה תקומה= קוממיות.


קומה זקופה, יש בה ביטוי גם לעוז וגבורה. אומנם עלינו להתרחק מיוהרה ולהתנהל בענווה וביראה, אך לתבוע זקיפות קומה לאומית, אמונה בצדקת דרכינו. קוממיות= נעמוד בהדר, בעוז ובגבורה!
אבל, "אם בחוקותיי תמאסו..." כלומר: "וישמן ישורון ויבעט" אם השפע יביא לזלזול, להתרחקות ולאלילות ככל הגויים, ההידרדרות כמו כדור שלג... אז יש הכרה בתוצאה. שנאת חינם, הוצאת דיבת הארץ, קנאות, פילוג, אובדן הדרך, חורבן וגלות.


כל פרשה מדברת עלינו, על חיינו אז, היום, מחר, מחרתיים. לכן, צריך להכיר באמת. היום שאמירות אנטי ציוניות הולכות ומשתרשות בארץ ובעולם, עלינו להטמיע בילדינו ונכדינו- לדורות את המושג, "קוממיות" לעמוד בגאון ובהדר.
חזק חזק ונתחזק!

 

אסיים משירו של משה ביק
"נבנה ארצנו"

נבנה ארצנו ארץ מולדת
כי לנו, לנו ארץ זאת.
....זה צו דמנו, זה צו הדורות
נבנה ארצנו על אף כל מחריבנו
נבנה ארצנו בכוח רצוננו
קץ עבדות ממארת,
אש חירות בוערת, הוד תקווה מזהרת
בנו יסעירו הדם,
צמאי חירות, קוממיות
נצעד בעוז לקראת שחרור העם.שבת שלום ומבורך!
אסתר פינס
 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
שיטת חקירה - לגילוי האמת, או: לאילוץ לשקר
מליאת המועצה אישרה את מסגרת התקציב לשנת 2020 שתעמוד על כ- 275 מיליון ₪
בוחרות כדורגל בבית הספר

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }