נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > בית המשפט נותן אור ירוק לפרויקט המגורים בהנחה לתושבי זכרון יעקב והסביבה
3 ליוני 2017
בית המשפט נותן אור ירוק לפרויקט המגורים בהנחה לתושבי זכרון יעקב והסביבה
מערכת הגפן, 2017-06-03 - 10:00

 ראש המועצה דשא פעל לביטול הסכם המועצה עם היזמים מסיבות אישיות ותוך ניגוד עניינים

 

 

כל הזכויות שמורות

 שופטת בית המשפט המחוזי בחיפה, עופרה אטיאס, הורתה על אכיפת התחייבות המועצה לתמוך בשינוי היעוד בתוכנית ממלונאות למגורים ואוסרת עליה לחזור בה מהסכמתה להיות יזמת התוכנית, שעל פיה יבנו 144 דירות שיוצעו בהנחה של % 10


בית המשפט המחוזי בחיפה מגבה חד-משמעית את מימוש פרויקט המגורים בהנחה לתושבי זכרון יעקב במתחם עדן IN. השופטת עפרה אטיאס אוסרת על המועצה המקומית זכרון יעקב לחזור בה מהסכמתה להיות יזמית התוכנית, מורה למועצה לחזור בה מהודעתה כי היא מסירה את הסכמתה להיות יזמת התוכנית ומורה על אכיפת התחייבות המועצה לתמוך בשינוי היעוד בתוכנית ממלונאות למגורים. "המועצה לא עמדה בנטל המונח לפתחה להוכיח, כי התועלת הציבורית שתצמח מהשתחררות מן התמיכה בשינוי היעוד עולה על הרווח שיצמח לתושבים בשל שינוי היעוד למגורים," קובעת אטיאס.


ההחלטה הדרמטית, שהגיעה לידיעת הצדדים בשבוע שעבר, מאששת לכל אורכה את טענותיו של עו"ד ישי בית-און, שייצג את היזמים. בבקשה שהוגשה בחודש אוגוסט שעבר, נטען, כי ראש מועצת זכרון יעקב הנכנס, זיו דשא, פועל באופן אישי לטרפוד הקמת פרויקט מגורים, שבו יוצעו דירות בהנחה של % 10 לתושבי הישוב – זוגות צעירים ומשפחות – תוך הפרת התחייבות שלטונית ובניגוד לכללי מנהל תקין. המדובר בהסכם שנחתם בין מועצת זכרון יעקב, בראשות ראש המועצה הקודם, אלי אבוטבול, ב-6 ביולי 2015, ובין היזמים, חברת מאיר אפרת אחזקות, ועל פיו, ייבנו במתחם עדןIN- 144 יחידות דיור בשישה בניינים, בשטח ממוצע ליחידה שנע בין 80 ל-100 מ"ר, והם יוצעו למכירה בהנחה של % 10 לתושבי זכרון יעקב – זוגות צעירים ומשפחות. על פי ההסכם, הדירות יוצעו בהגרלה בפיקוח שופט בדימוס, תוך העדפה לתושבי הישוב.


הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה אישרה בישיבתה מה-11 ביולי 2016 פה אחד את הפרויקט, תוך שהיא דוחה את כל ההתנגדויות שהועלו בפניה מצד גורמים שונים. אלא שעוד טרם התכנסה הוועדה פנה ראש המועצה דשא לוועדת המחוזית בבקשה לעכב את הדיון עד לדיון נוסף במועצת הישוב. היועץ המשפטי של הוועדה ענה לדשא, כי "מבחינה משפטית הוועדה מחוזית קיבלה החלטה סופית ביחס לתוכנית ולא ניתן להאריך את המועד להגשת בקשת ערר."
מפסק הדין עולה, כי לראש המועצה הנכנס, דשא, יש עניין אישי בשטח פרטי בפרויקט מגורים מתחרה, זכרונה, המצוי בשלבי תכנון ובו מתכוון המנהל לקדם בנייה רוויה. דשא לא מסר על כך לחברי המועצה בפתח הישיבה שדנה בפרויקט עדן IN. כמו כן, דשא, אשתו ומנהלת לשכתו היו בין החותמים על עצומת תושבים נגד אישור הפרויקט, שלא נמסר עליה גילוי נאות ליזמים ולמועצה.


בעניין זה קובעת השופטת, כי גם ההתנגדות המאסיבית כביכול לתוכנית של התושבים, שדשא נמנה עליהם, לשינוי התוכנית נשען על התנגדות רק של בעלי בתים המתגוררים בסמוך למתחם. על פי עו"ד בית-און, כפי שמוזכרת בפסק הדין, ההתנגדות לא היתה מאסיבית כלל וכמות המתנגדים נובעת מספירה כפולה של בני משפחה המשויכים לאותו בית אב ברשימת המתנגדים לתוכנית שהגישו את הערר נגדה.


השופטת קובעת, כי לא עלה בידי המועצה לשכנעה, כי האינטרס של קידום התיירות בזכרון יעקב גובר על הצורך החיוני שבהגדלת ההיצעים בשוק הנדל"ן למגורים. "טרם גונבה לאוזניי הבשורה שמשמיעה לנו המועצה כאילו מצוקת מחירי הדיור במדינה באה על פתרונה...מכאן, שלא עלה בידי המועצה להצביע על קיומו של שינוי נסיבות שמקודו בשינויים ובתמורות בשוק הנדל"ן בישראל. המועצה לא הראתה, כי התוכנית מחיר למשתכן, מחיר מטרה וקבינט הדיור השיגו את מטרותיהם."


עוד קובעת אטיאס, כי חילופי שלטון במועצה לא די בהם כדי לבסס השתחררות מן ההסכם וכי יש להצביע על אינטרס ציבורי החורג מהחלפת המועצה והעמוד בראשה, נטל שהנתבעים לא הצליחו להוכיח. "תוצאה לפיה די בשינויים פוליטיים או בהחלפת ראש מועצה, שדעתו ומדיניותו שונה, כדי לאפשר למועצה לסגת מחוזים בהם התחייבה כדין אינה מתקבלת על הדעת", קובעת השופטת אטיאס. גם העובדה שמשרד התיירות שינה את דעתו אינה בבחינת שינוי נסיבות המצדיק השתחררות מן ההסכם.


בהחלטתה קובעת עוד השופטת אטיאס, כי אין בסעד האכיפה כדי לחסום את המועצה מלטעון בפני מוסדות התכנון ואולם עליה להפעיל זכות זו בתום לב ובכפוף להתחייבותה הבלתי חוזרת לתמוך בשינוי היעוד בתוכנית ממלונאות למגורים והיותה יזמת התוכנית.


עו"ד בית-און מסר בתגובה: "זהו פסק דין תקדימי, הפותר את סוגיית ההשקה בין עתירות מנהליות ודיני התכנון, לבין תביעות אזרחיות ואכיפת חוזים, שהרשויות לעיתים מנסות להתחמק מאחריותם ולהתנער מחתימותיהם. גם בית המשפט העליון צידד בהחלטת כבוד השופטת אטיאס לדון באכיפת החוזה עם המועצה דווקא בבית משפט אזרחי ולא מנהלי. ראינו שאילולא נקבע כך לא ניתן היה לחקור את ראש המועצה דשא שרק לאור קריסת עדותו ניתן היה להתרשם ולהגיע לחקר האמת. אני תקווה שראש המועצה הנכנס ישכיל לעשות הכל בכדי שלתושביו תיפתר סוגיית הדיור המוזל ולא לטובת בעלי אינטרסים כאלה או אחרים".

 

 

תגובת מועצת זכרון יעקב:

למרבה הצער, שתי החברות התובעות מבקשות לצייר תמונה שונה לחלוטין מזו של המציאות, בפרשנותן המעוותת והשגויה לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה. ועל זה נאמר – עוד ניצחון כזה ואבדנו.

למען הבהירות נבהיר מה נקבע במסגרת פסק הדין.

ראשית, תביעתה של החברה הזרה IFI נדחתה לחלוטין מחמת העדר יריבות. בית המשפט אימץ את עמדת המועצה, לפיה היא אינה רוצה או יכולה לשמור על התקשרות עם חברה זרה, שלא נכרת עמה הסכם, בפרט כאשר היא מסרבת לגלות לבית המשפט המחוזי מי היא, היכן התאגדה, מה עיסוקה ומה מקור כספיה.

בהמשך לכך, נקבע כי חברת מאיר אפרת מחויבת על פי ההסכם להחליף את IFI כיוזמת התכנית, כך שאם מאיר אפרת לא תבצע את ההחלפה ותהא יוזמת התכנית במקום IFI-תוכל המועצה לבטל גם את ההסכם עם מאיר אפרת.

שנית, נקבע כי על אף ההסכם עם מאיר אפרת, ביכולתה של המועצה להתנגד לתכנית מטעמים תכנוניים – הן באשר לשינויים שהוכנסו בתכנית על ידי הועדה המחוזית במסגרת הליך אישורה, והן באשר לטעמים תכנוניים אחרים שלא הועלו בעבר על ידי המועצה בהרכבה הקודם.

שלישית, נקבע כי החלטת מליאת המועצה להתנגד לתכנית שרירה וקיימת, וכי אין לבטלה. בהתאם, במסגרת הסעדים שניתנו לתובעות, לא התבקשה המועצה לחזור בה מן הערר שהגישה למועצה הארצית לתכנון ולבניה.

בהקשר זה יודגש, כי גם בהתנגדותו האישית של מר זיו דשא, ראש המועצה, לתכנית, טרם נבחר לכהן כראש המועצה ועת פעל כתושב זכרון יעקב, אין בכדי לעלות לכדי ניגוד עניינים ומשכך אין בכך כדי להביא לביטול החלטת מליאת המועצה.

על אף ניסיונות התובעות להציג את הדברים כאילו נקבע בפסק הדין שלראש המועצה ניגוד עניינים (ולמרבה הצער הדברים אף הובאו באופן בוטה וצעקני בכותרת שהועברה לעיתון), למעשה ההיפך הוא שנקבע, תוך שצוין כי התנגדותו האישית לתכנית של מר דשא נובעת מהתמזגות האינטרס האישי עם האינטרס הציבורי. כך, שגם אם נפלו פגמים טכניים בהתנהלות, אין בהם כדי להעיד על ניגוד עניינים של ראש המועצה. כל זאת, יש לציין, באמרת אגב שכן נקבע כי אין צורך לדון בדברים לגופם.

רביעית, וחשוב מכל – בסיום פסק הדין, בית המשפט קבע כי היות ווועדות התכנון יודעות ומכירות את עמדת המועצה אשר מתנגדת למיקום השכונה-הרי שהתנגדות המועצה למיקום השכונה תידון בכל מקרה במועצה, גם מכוח ההתנגדויות של יתר התושבים.

לסיכום, המועצה מברכת על פסק הדין ועל ההיתר שניתן לה להשתחרר חלקית מן ההסכם, תוך ההכרה בבעייתיות של התקשרות עם חברה זרה שלא ידוע כלל מקורה.

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
חגיגת פורים זכרונית
נתוני הגיוס לצה’’ל: חוף הכרמל מובילה ארצית בגיוס לתפקידי לחימה ובגיוס נשים לשירות משמעותי
החטיבה והתיכון בבנימינה וגבעת עדה צריכים להיפתח לאלתר!
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור