נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > הודעות יחסי ציבור לא יכפרו על חוסר עשיה
24 לנובמבר 2017
הודעות יחסי ציבור לא יכפרו על חוסר עשיה
צילה רשף, חברת מועצה, 2017-11-24 - 10:00
כל הזכויות שמורות

 

 דיון מליאה נערך ביום שלישי האחרון בהובלת חברי האופוזיציה, הדיון עסק בשלושה נושאים מהותיים:
1) שימוש חוזר בכספי ציבור שלא כדין.
2) זירוז הטיפול בפערי מבנים יבילים לבית ספר קשת.
3) הצגת מידע לציבור בנושא התקדמות מאבק הגז.


שימוש חוזר בכספי ציבור שלא כדין
– מקרה שלישי בתקופה האחרונה בו מנוצלים כספי ציבור שלא כדין ואף חמור מכך, באחד המקרים אף ניצול כספי ציבור לטובתו האישית של נבחר ציבור (בהגדרה הלשונית היא נקראת שחיתות), באחד המקרים הודה ראש המועצה כי השתמש בצורה לא חוקית בפלטפורמה ציבורית לטובת עסקנות פוליטית, 20 דקות היה מסע שכנוע מצד חבריו לקואליציה אשר לחצו עליו להודות במקרה חמור זה לפני שיצביעו נגדו, הצבעה אשר אוטומטית מתפרשת כהצבעת אי אמון בראש המועצה.
בדיון האחרון עלתה סוגיה של שימוש בכספי ציבור (מימון הרצאה, פרסום) לטובת אירוע ציבורי בביתו של נבחר ציבור, במהלך הדיון הקראתי לראש המועצה את חוזר משרד הפנים בנושא אשר אוסר לחלוטין ביצוע אירוע ציבורי במימון כספי ציבור בביתו של נבחר ציבור, חוות דעת משפטית קבעה באופן נחרץ כי הנ״ל מהווה עבירה על החוק ופגיעה בטוהר המידות.


הודעת יח״צ נוסחה כדלהלן – לאור אילוצים אנו נאלצים להעביר את מיקום האירוע למקום אחר ולא לקיימו בבית נבחר ציבור.
האמת מאחורי הודעת היח״צ – האילוץ האמיתי הוא עבירה על החוק, לא ניתן על פי חוק לקיים את האירוע המתבקש בביתו של נבחר ציבור, לאור העלאת הסוגיה ע״י חברי המועצה ובדיקה פרטנית הובהר למועצה כי אירוע ציבורי במימון כספי ציבור לא יערך בביתו של נבחר ציבור.
בשונה מאירועים בהם מזמינים נבחרי ציבור במימונם הפרטי או לחילופין בהתנדבות ללא כל צורך במימון כספי, אירוע לציבור בביתם כדוגמאת אירועי: ״זכרון בסלון״, ״האחים שלנו״ ועוד.
ההבדל המהותי הוא כי באירועים האחרונים שפורטו לא מעורב מימון כספי ציבורי אלא רוח התנדבותית בלבד ואולם באירוע אותו תכנן נבחר ציבור לקיים בביתו היה אירוע במימון כספי של הציבור וכאן נעוץ ההבדל.

 

בית ספר קשת - רבות דובר על בית ספר קשת, שלל הבטחות ריקות מתוכן, ביקורת כלפי המועצה הנוכחית ואף קודמתה, בשורה תחתונה עד רגע זה קיים פער של 2 יבילים בבית ספר קשת לקיום שנת לימודים כסדרה.
פער אשר היה ידוע למועצה כבר בקייץ 2016 אך ללא מיפוי פערים והובלת מציאת פתרון הולם, הורי התלמידים הולכו שולל.
הודעות היח״צ בנושא בית ספר קשת – יוקמו עד חודש דצמבר 2017 שני יבילים על מנת לגשר על הפער.
האמת מאחורי הודעות היח״צ – כפי שצוין בדיון מתכנן נשכר רק לפני 4 ימים לטובת תכנון הקמת היבילים.

תב״ר (תקציב בלתי רגיל) למימון תכנון וביצוע כלל לא הועבר למשרד הפנים לאישור עד עצם היום הזה. דווח במועצה כי קיים צוות משא ומתן עם בית התותחן על מנת להאריך את חוזה השכירות של בית הספר, הרכב המשא ומתן הוא סודי, ראש המועצה וסגנו בחרו לא לחשוף מי הם חברי המשא ומתן, דבר המטיל ספק בעצם קיומו.
האמת קשה אך חייבת להאמר – יבילים לבית ספר קשת לא יהיו בדצמבר 2017 וגם לא בינואר 2018 לאור אוזלת היד בביצועי המועצה.

הצגת מידע לציבור בנושא תוכנית העבודה להמשך מאבק הגז ודו״ח סקר סיכונים – יחסה של המועצה למאבק קיבל תפנית של 180 מעלות ביום בו חברי האופוזיציה הצליחו ברוב דמוקרטי לכפות על המועצה לצאת לסקר סיכונים בניגוד לדעתו של ראש המועצה אשר בחר להצביע כנגד מהלך זה.
מיום קבלת ההחלטה ועד היום טרם הגיעו לידינו מסמכים המעידים כי אכן ראש המועצה מבצע את החלטת המועצה כלשונה.


הודעת יח״צ – כל מספר ימים מפורסם לציבור עדכון מס׳ 1-10 בנושא הגז .
- פגישה עם מנכ״ל משרד האנרגיה
- פגישה עם השר אלקין מחזיק תיק איכות הסביבה
האמת מאחורי הודעות היח״צ – מסמכי בקשת המידע (RFI) לגיוס חברות לביצוע עבודת סקר סיכונים לא נחשף לציבור, ראוי לציין כי מסמך זה אינו סודי ואין שום מניעה לחשוף אותו לציבור, ההיפך הוא הנכון, חוכמת ההמונים בסיטואציה כזו יכולה רק לסייע ולפתוח את מגוון האפשרויות והחברות אשר יכולות להתמודד עם תכולת עבודה.

הפגישות עם מנכ״ל משרד האנרגיה וגם עם השר אלקין מבשרות רעות לעתיד מאבק הגז, תוכן האמת בפגישות אלו לא נחשף לציבור, למרות שפרוטוקול של לפחות פגישה אחת מבין השתיים כבר מונח על שולחנו של ראש המועצה מזה שבועיים, אך טרם מצא את הזמן לספר לציבור את העובדות האמיתיות, את הלך הרוחות בקרב מקבלי ההחלטות בשלטון. חשיפת מסמכים אלו תבייש את המועצה אשר בחרה להתעורר מאוחר מידי למרות קריאות חוזרות ונישנות מצד הציבור ומצד חלק מנבחריה.

בתקווה לצמצום הודעות היח״צ ועליה בתחומי העשיה האמיתית ולא הפיקטיבית .

שבת שלום,
צילה רשף, צחי ברוך, מישה בלומנפלד מאיר אזוט, יפעת יהל

 

להלן תגובת המועצה:
בשבוע שעבר התקיימה ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין לבקשת חלק מחברי המועצה. ישיבה שעצם בקשתה במקביל לישיבת וועדת שימור שנקבעה מס’ שבועות מראש, גרמה להיעדרות נבחרי הציבור מאירוע חשוב של מטה המאבק המקומי בגז.

יוזמי הישיבה ביקשו להעלות להצבעה את הנושאים הבאים:
1. להעביר את סמכויות דירקטוריון המתנ"ס למליאת המועצה
2. לבצע הדרכה על ידי היועמ"ש לנבחרי הציבור ועובדי המועצה הבכירים בנוגע לשימוש במשאבי הרשות בעקבות השתתפות ראש המועצה במיזם "הורים... בקרוב אצלכם"
3. לכפות על המועצה המקומית לפרסם את מסמך ה RFI (דרישה למידע) תוכנית העבודה והתוכנית התקציבית להמשך מאבק הגז.
4. לכפות על המועצה לוח זמנים לטיפול בנושא בית ספר "קשת".

העברת סמכויות דירקטוריון המתנ"ס למליאת המועצה:
לכאורה הבקשה מהווה הינה נסיון השתלטות עלא חוקי על מתנ"ס זמארין. בפתח הישיבה חברי האופוזיציה החליטו להוריד את הצעתם מסדר היום טרם הבאתה לדיון, ומלאו פיהם מים משנשאלו מדוע הם מורידים הצעה לדיון שהם עצמם ביקשו. תשובה לא התקבלה אך יותר מסביר שהבינו כי בקשתם אינה חוקית, זאת לאור עמדת היועמ"ש של המועצה ושל עו"ד המלווה את עמותת, בה נקבע חד משמעית כי הצעה זו אינה חוקית!

מיזם "הורים.... בקרוב אצלכם"
ראש המועצה גאה להיות שותף למיזם המחבר את הקהילה ונותן מענה לצרכיה. המיזם הינו סדרה של חמישה מפגשים, כל מפגש מתקיים בבית אחר ומארח הורים מהישוב. במפגשים עוסקים בדילמות הקשורות ליחסי הורים ונוער, כאשר הנושאים מובאים ע"י ההורים השותפים. המיזם נהגה בחודש אפריל השנה ע"י רכזת הנוער במתנ"ס ומטרתו היתה לעודד שיח יישובי של הורים עם אנשי מקצוע בדילמות שונות.

ראש המועצה פעל כאן בהתאם לבקשת המתנ"ס בדיוק כפי שפעל במיזם "האחים שלנו", מיזם בעידוד גופים שלטונים ואף משרדי ממשלה כגון המרכז לשלטון מקומי ומשרד הביטחון.
ראש המועצה, כמי שדוגל בשלטון החוק, כשהובא לידיעתו הסייג בנושא זה ולאחר התייעצות עם היועמ"ש של המועצה המקומית והמחלקה המשפטית של משרד הפנים עדכן כי לא יקיים את המפגש המדובר בביתו וכך גם חברת המועצה פנינה סלומון. ראש המועצה בירך על המשך קידום הפעילות אשר תתקיים בבתים אחרים.

מאבק הגז
המאבק צובר תאוצה חיובית והמועצה מובילה את הפעילות עפ"י אסטרטגיה שהציבה לעצמה. המועצה פועלת בנושא ביתר שאת ויעידו על כך ההצלחות האחרונות, הן בהוראת בית המשפט העליון כשנענה גם לבקשת המועצה, ודחה את הדיון בבג"ץ, דיון שעסק בעתירה נגד מיקום מיכל הקונדסטנט בחגית, דרישה לקיום דיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה ובכך נוצר פתח משפטי להמשך המאבק גם למיקום האסדה. המועצה שכרה את שרותיה של עו"ד שרון ארצי ממשרד גרוס ושות’ וביחד עם קבינט הגז, מובילה קו משפטי עקבי ונחוש.


קבינט הגז פועל לפי תוכנית עבודה סדורה, הציבור מקבל עדכונים שוטפים מהמועצה המקומית והעומד בראשה. ניתן למצוא באתר המועצה את כל המידע הרלוונטי למאבק הגז, חברי המליאה מקבלים בכל ישיבת מליאה עדכונים בנושא זה ונושאים אחרים מפי ראש המועצה. קבינט הגז מוציא הודעות סדורות בכל נושא העולה על הפרק.
למרות טענת חברי האופוזיציה חשוב להדגיש כי מסמך ה – RFI הוגש לידי אחד מחברי האופוזיציה על פי בקשתו ולכן לא ברורה הטרוניה.


ראש המועצה פועל לגיבוש חזית אחידה של ראשי רשויות מהאזור, קבינט הגז פועל בשיתוף פעולה עם כל המטות האזרחים בישוב ומחוצה לו. ראש המועצה רתם את איגוד ערים שרון – כרמל לאיכות הסביבה המסייע רבות ברמה המקצועית מול משרדי הממשלה. הדוגמא האחרונה לעשייה הציבורית הענפה הינה פגישתו של ראש המועצה, וגורמים נוספים, פגישה עם השר להגנת הסביבה וצוות הבכיר של ראשי האגפים.


המועצה פנתה ל – 17 גורמים בינלאומיים לצורך קבלת סקר סיכונים ובחינת הנתונים. תהליך בחירת גורם מקצועי הוא תהליך סדור הכולל מס’ שלבים עד לבחירת חברה מקצועית בתחום.


בית ספר קשת -
ראוי לציין את מילותיה הנוקבות של אחת מאימהות ביה"ס קשת, אשר נכחה בישיבה. דבריה הנוקבים על התנהלות חברי האופוזיציה בשנים האחרונות. ניתן לראות זאת בשידור החי של ישיבת מליאה המועצה באתר המועצה.
הצעתם ניסתה לכפות על הגורמים המקצועיים במועצה ועל ראש המועצה מהלכים מנותקים לחלוטין משיקולי תכנון ושיקולי תקציב, תוך התעלמות מהעול שהדבר יצור על הקופה הציבורית אם יפעלו בהתאם לבקשת חברי האופוזיציה. הגדיל לעשות אחד מחחברי האופוזיציה וטען כי ניתן לעלות על השטח ויש תוכניות מוכנות. בכך הטעה את הציבור ולא ציין שהקרקע אינה בבעלות המועצה ותוכניות למבנה קבע עדין בשלב התב"ע בלבד וללא תוכניות בניה מפורטת.
בדיון הוצגו מבנה הבעלות של בית הספר, הרכב התלמידים ומקום מגוריהם, ראש המועצה ציין את העבודה שהמועצה אינה הבעלים של הקרקע המדוברת ולכן נדרש לקיים מו"מ עם "בית התותחן" והמועצה אינה רשאית לפעול להצבת מבנים ללא אישור והסכמה של בעלי הקרקע.


בשלב זה הדרישות הכספיות של בית התותחן מתורגמות לסכום בלתי מבוטל שיושת על הקופה הציבורית ועל עמותת ביה"ס קשת ולכן המועצה פועלת על מנת לצמצם את הסכום הנדרש לתשלום.
לשם ביצוע העבודות במהרה תוך צמצום העלויות הכספיות הוחלט גם לבצע את כל העבודות התכנון להצבת יבילים, אצל מתכנן אחד שיבצע אותן בעלות מופחתת הכוללת תכנון הנדסי, אישורי בטיחות הנגשה ועוד.


לסיכום, ניכר כי טענות חברי האופוזיציה היו לא מספקות ולא מבוססות על מנת לשכנע את מרבית חברי המליאה ועל כן ההצבעות נדחו.

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
מגשימים חלומות בחוף הכרמל
הסיפור שלהן – ההיסטוריה שלנו
רבי חובלים בנימינים
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור