נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > שנה לאחר השריפה: "מרבית הלקחים כבר יושמו ונמשיך לשפר את מערך החירום במושבה"
29 לדצמבר 2017
שנה לאחר השריפה: "מרבית הלקחים כבר יושמו ונמשיך לשפר את מערך החירום במושבה"
אביעד שק, דובר מועצת זיכרון יעקב, 2017-12-29 - 10:00

ראש המועצה זיו דשא: "נמשיך להיערך לתרחישי חרום שונים בתקווה שלא יקרו ונלמד מכל פעולתנו בגילוי לב ואחריות מתוך יכולת לבצע בדיקה פנימית של הנושאים והגדרת ומימוש של נקודות לשיפור"

למטה - תגובת האופוזיציה

כל הזכויות שמורות

ניידת טיפול נמרץ של מדא על רקע שריפת 2016. צילום עמוס דדון-דוברות מד"א 23.11.16

ביום שלישי האחרון, ראש המועצה זיו דשא, הציג בפני חברי מליאת המועצה דיווח על ממצאים מרכזיים, ומסקנות לפעולה של המכלולים בחרום כפי שעלו מסיכומי הבדיקה ומוועדת הבדיקה, מה הפעולות שנעשו ותוכנית להמשך.

בתחילת הסקירה ראש המועצה הודה, בשם המושבה, לעובדי המועצה, למתנדבים ולחברי ועדת הבדיקה, על העבודה הקשה במהלך האירוע ואחריו והעניק תעודות הוקרה לנציגת העובדים וחברי ועדת הבדיקה. ראש המועצה אף ציין כי המועצה המקומית ותושביה זכו לשבחים על תפקודם ופעילותם באירוע השריפה מכלל הגורמים המעורבים, החל מהרשות לחירום לאומית, פיקוד העורף, רשות כיבוי והצלה ומשטרת ישראל וכלה במשרדי הממשלה השונים.

אל"מ במילואים יובל תורג’מן מפקד נפת "גדור" של פיקוד העורף השתתף גם הוא בדיון והציג מספר פערים הנדרשים לטיפול בתחום העברת מידע וממשקים בין המכלולים, וניהול חיתוכי מצב ומאידך העלה על נס את התפקוד הכולל של המועצה על כל מרכיביה.
מר אבישי סיוון, מנהל רשות חירום לאומית של מחוז חיפה, ואחראי על נושא הנחיות וועדת מל"ח ברשויות אף אמר כי המועצה המקומית ועובדיה פעלו מעל ומעבר למצופה כאשר תפעלה הרשות אירוע אשר לא תורגל על ידי רשויות החירום (שריפה בתוך ישוב) והפעילו נהלי חירום למרות שמבחינה עקרונית האירוע לא הוגדר כאירוע חירום הדורש הפעלה של משק לשעת חירום (מל"ח).

ראש המועצה פירט בפני המליאה את תהליך השיקום של האזורים שנפגעו בעקבות אירועי השריפה, וציין לשבח את זריזות המדינה בפיצוי המשפחות שבתיהם ניזוקו.

ראש המועצה ציין כי עשרות בתים ניזוקו בדרגות חומרה שונות ונכון להיום 3 משפחות עדיין בתהליכי בניה של ביתם.

שיקום התשתיות מתעכב בשל אי אישור מימון ע"י קרן השיקום. המועצה הציגה אומדן על סך 2 מיליון ש"ח לשיקום תשתיות פיזיות כגון עמודי תאורה, תשתיות כבישים ומדרכות, גינות יישוביות, מערכות השקיה, מים וכו’. סכומים שעדין לא אושרו סופית על יד קרן הפיצויים.

למרות אי תקצוב קרן השיקום בפועל בוצע שיקום פארק היסמין ושיקום ראשוני של חורשת השזיף. פעולות אלו בוצעו במימון המועצה המקומית בעלות של כ – 200 אש"ח.
ראש המועצה פירט את המסקנות והלקחים שהועלו על ידי מנהלי המכלולים עצמם ועל ידי ועדת הבדיקה הפנימית שהקים ראש המועצה ומרבית מהמסקנות והלקחים יושמו והוטמעו במהלך שנת העבודה 2017 ואף תורגלו בתרגיל הארצי באוגוסט השנה. ותפעל ליישם החלטות נוספות במהלך שנת 2018 בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים כגון פיקוד העורף ורח"ל.

כמו כן, פרויקט שדרוג חדר ההפעלה, המתבצע כיום, יספק למועצה מרחב התואם את "תורת הלחימה" של פיקוד העורף, ויאפשר ניהול אופטימלי של הרשות בעת חירום. המרכז יכלול מערכות דיגיטליות, לצורך שליטה, בקרה והדרכה, מרכזייה נפרדת המחוברת למחלקת הביטחון ולמוקד העירוני, מערך מחשבים שישמשו את כל מכלולי החירום של הרשות המקומית, מסכי LED ותשתית למערכת קשר.

בין הלקחים המרכזיים שיושמו כבר על ידי המועצה המקומית היו מיפוי ורישום של המשפחתונים הפרטיים במושבה לצורך פינוי בעת חירום, תרגול מוסדות חינוך על פי עקרונות הפק"ל ובהתאם למצבי חירום שונים, שדרוג מערך המתנדבים והגדלתו, שיפור שיתוף הפעולה עם המשטרה ותרגול המכלולים השונים, הקמת חפ"ק ראש רשות, חידוד נהלים פנימים ועוד.

משרד החינוך הוציא דו"ח בנושא פינוי בתי הספר באזורים שנפגעו וגם בהתייחס לבית ספר החורש. המועצה המקומית אינה מקבלת את כל מסקנות הדו"ח ובתרגולים השונים שהיו במהלך 2017 חידדה את נושאי הפינוי תחת בקרת שחרור הילדים וריכוזם . אחת המסקנות המרכזיות ברמה ארצית כפי שהובאה ע"י קב"ט המועצה מר אלי עטיה, גורסת כי עד אירוע השריפה בתי הספר לא תרגלו פינוי "פוליגון" כי אם פינוי נקודתי ובאירוע מסוג זה של שריפה יש להתייחס לפינוי פוליגון שלם.

פינוי מסוג זה מצריך שליטה הדוקה יותר ופינוי מהיר ככל שניתן ממרחב שלם. בפינוי פוליגון המטרה לתת מענה יעיל, מהיר ובטיחותי בעת פינוי מוסד חינוכי יחד עם הפוליגון.
בסוף שנת 2016 התקיימה ביקרות רח"ל בנושא פק"ל הפעלה והמועצה זכתה לציון לשבח על מוכנותה.


חובבנות, מקצועיות, מקצוענות ??
ביום שלישי השבוע התקיימה ישיבת מליאה שלא מן המניין בזימונו של ראש המועצה, הנושא המרכזי לדיון היה לקחי השריפה בזכרון יעקב.
לדיון לא פורסם מצע הכולל דוח״ות ותחקירים מקצועיים למרות בקשתנו ואף בקשתם של חברי מועצה מטעם הקואליציה.
לאור הסתרת המידע היה ברור לכולנו כי הדיון יהיה show פוליטי.
להלן העובדות:
ראש המועצה מינה וועדה שמשימתה היתה לבחון את תפקוד המועצה ב 25/11/2016 (לפני יותר משנה).  שבוע וחצי לאחר תחילת עבודת הוועדה בחר ראש המועצה להפסיק את עבודתם מאחר והבין כי אין תוקף חוקי לפעילות וועדה זו.  הוועדה כתבה דו״ח על מה שהספיקה לבדוק (במשך שבוע).  הדו״ח הזה מוסתר מעיני הציבור ומעיני נבחרי הציבור. אחרי התעקשות במהלך המליאה בחר ראש המועצה לשנות את גרסתו ואמר כי יאפשר לנבחרי ציבור לעיין בדו״ח אך זאת חכמה בדיעבד כי החומר לא היה נגיש לחברי מועצה טרם הדיון.
כיאה ל show פוליטי עסק הדיון בנקודות החוזקה וכלל לא הציג מהן נקודות החולשה באירוע, נקודות מהן צריך להפיק את המיטב עבור הארגון.
הדיון היה ללא כל ממצאי תחקיר אמיתיים/ אותנטיים/ מעמיקים כפי שמתבקש מתחקיר אירוע חריג, לא הוצגו תחקירי : פיקוד העורף, משרד החינוך, משטרה, מכלולי הרשות המקומית אשר עברו משגרה לחירום ברגע שהחל האירוע, תאגיד המים ועוד רבים.
לא הוצגו פעולות המנע אשר נדרשת המועצה לבצע על מנת למנוע הישנות מקרה זה בעתיד .
לא הוצגו לקחי האירוע על פני גאנט (ציר זמן) על מנת לוודא כי כלל הליקויים טופלו.
במסגרת ה show הפוליטי של ראש המועצה הוצגה רשימה של נושאים וליקויים אשר כלל לא טופלו עד היום, היתכן??? בסריקה קצרה שלי במהלך הדיון היה ניתן לתקן לפחות 50% מהליקויים שצוינו. ובל נשכח כי הדו״ח הזה יושב על שולחנו של ראש המועצה כבר כמעט שנה שלמה (תקופת זמן ארוכה ללא ספק לתיקון ליקויים).

צר לנו עבור חברי הוועדה שהינם תושבי זכרון יעקב אשר נרתמו למשימה, התנדבו למלא את המשימה אך לא ניתן להם תוקף חוקי לבדיקה (אני בטוחה כי היתה אפשרות לתקן את הטעות הזו ולהכשיר את פעילות הוועדה וחבל שלא בוצע הליך זה)
מרחב הבטחון בבניין המועצה עובר בימים אלו שדרוג בעלות 1.5 מש״ח במימון משרד הבטחון כפועל יוצא של תוכנית עבודה שנקבעה עוד בקדנציה הקודמת ואין לה שום קשר לאירוע השריפה גם אם יבחר מי שיבחר להציג פרויקט זה כחלק מליקחי השריפה .

מוזמנים לצפות בשידור המליאה הארוכה בערוץ היוטיוב של מועצה מקומית זכרון יעקב כמוכן את דברי חברי האופוזיציה בסיום המליאה.

לסיום - ביקשנו מראש המועצה לזמן דיון נוסף על מנת להציג לנו בצורה רצינית יותר את ליקחי אירוע השריפה אשר טלטל את הישוב ובחוויה האישית האזרחית היה משול לתחושת מלחמה. 

צילה רשף
 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
חגיגת פורים זכרונית
נתוני הגיוס לצה’’ל: חוף הכרמל מובילה ארצית בגיוס לתפקידי לחימה ובגיוס נשים לשירות משמעותי
החטיבה והתיכון בבנימינה וגבעת עדה צריכים להיפתח לאלתר!
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור