נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > פרשת השבוע
9 לספטמבר 2016
פרשת השבוע
אסתר פינס, 2016-09-09 - 10:00

 פרק ט"ז: פרשת "שופטים"

כל הזכויות שמורות

תקציר פרשת "ראה" כל פעם שאני קוראת את הפרשה אני מגיעה לתובנה חדשה, הפעם: "בנים אתם לה’ אלהיכם לא תתגודדו..." (פרק יד- א’) . מה הכוונה לא תתגודדו? והתשובה: אל תתפלגו אגודות אגודות! להיזהר מפילוגים. הפילוג יביא לשנאת אחים שתפורר אותנו מבפנים, עד לאבוד תאבדון. לכן, משה החרד לגורלנו, ממשיך להאיר על הדרך היציבה והברוכה ומתחנן: "לא תתגודדו" = תהיו מאוחדים! זו דרישה להתמודדות יומיומית, להתבונן בתוכנו פנימה, לעורר ולהרגיש את תחושת השייכות והאחריות איש לרעהו, כדי שרקמת השייכות והשותפות לא תיפרם. וביחד, נפעל ליצירת אגודה אחת, שבת אחים. כך אומות העולם, ידעו, יבינו וירגישו, "יחד שבטי ישראל".
לא אחידים, מאוחדים! יש מקום לדעות שונות, לא להיבדלות, ולא לפסילת האחר. עלינו ללמוד לפתוח את הלב להקשבה, בהבנה ובכבוד הדדי, לדעה אחרת ולבטל את כל האגודות=הקבוצות המפרידות בינינו ובד בבד לראות בכל העדות השונות פסיפס תרבותי של צבעים, פולקלור, ריחות וטעמים, המשלימים אלא את אלא ללא מחלוקת מתנשאת האומרת שאלה נעלים מאלה, אחים אנחנו. כוחנו באחדותנו!

פרשת שופטים פרק ט"ז פסוק יח’ – בפרקים קודמים משה קבע את עקרונות המוסר והחוק כדי להקים במולדתנו חברה למופת! בפרשתנו משה ממשיך אל הנהגת המדינה שבכניסתם לארץ חייבים להקים בתי משפט ותחנות משטרה, בכל מקום ומקום. "שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה’ אלהיך נותן לך...ושפטו את העם משפט צדק". גם פה משה פותח בלשון יחיד "תיתן לך" וממשיך בלשון רבים "ושפטו את העם משפט צדק". בלשון יחיד כדי שכל אחד יבין ויפנים שהוא יכול לתקן את דרכיו ולהשתנות.
המדרש מלמד אותנו: אם אין שוטר אין שופט ולמה? כיוון שבלי מערכת אכיפת החוק אין שיפוט! לכן, "ושפטו את העם משפט צדק" הכוונה לשוטרים ולשופטים.
בנוסף אני למדה: בלשון יחיד מדבר אל כל אחד ואחת. לכל אדם יש שערים כמו: הפה, העיניים והאוזניים, לכן, חובה עלינו לעמוד כמו שוטר על המשמר ולא ניתן דרור ללשוננו, לא נדבר לשון הרע, לא נרכל, כי רכילות כמוה כמו שפיכות דמים. דם רעך אל תשפוך! שאוזנינו, לא יקשיבו, לדברי בלע, ולרכילות ועינינו, לא יביטו בצרות עין ובקנאה בהצלחתם של אחרים אלא נרגיש בהצלחתם, הצלחתנו.
בלשון רבים מדברת אל השוטרים, השופטים ועורכי הדין שישרותם וחוכמתם, היא הבסיס לכל מערכת המשפט. מערכת משפט צדק היא הערובה לבניית חברה ומדינה צודקת ומוסרית, החיה בשלום!
"לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" (פרק טז -יט’). משה, חושש שמערכת המשפט תהפוך למושחתת שגם גדול השופטים ימעד בלקיחת שוחד. כל חששותיו התאמתו: ניקיון כפיים של השופטים והכוהנים עבד רק בדור המדבר ולא בתקופות שהעם ישב על אדמתו. על כך כתבו: שמואל, אליהו הנביא, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, מיכה זעק: "ראשיה בשוחד ישפטו וכוהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו" (מיכה ג’- יא).
ללמדנו: שברגע שהעם נכנס למולדת, סר מדרך התורה. אש זרה בערה בקרבם, הייתה התנשאות, קנאה, שנאת אחים ושחיתות, קניית כהונה בכסף והכרעת משפט בכסף. לא היה משפט צדק ולא היה שלום!
"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ......"
אני שואלת: למה חייבים לרדוף אחר צדק? רבי נחמן מברסלב אומר על כך: דע כי צריך לדון כל אדם לכף זכות גם אם הוא רשע, וודאי יש בו משהו טוב, מעשה טוב שעשה, ייזקף לזכותו ויאמר.
ובנוסף: "צדק צדק תרדוף למען תחיה" לרדוף אחר הצדק משמע לחפש את הדרכים כדי לכונן אותו בחיינו בעולמנו. כאשר ערך האמת מתנגש מול ערך השלום, עלינו לבחור בשלום. לדוגמא: "ותצחק שרה בקרבה לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן" (בראשית יח -יב).
כאשר ה’ דיבר אל אברהם הוא לא אמר לו ששרה צחקה עליו, אלא: "ויאמר ה’ אל אברהם למה צחקה שרה לאמור האף אומנם אלד ואני זקנתי": ללמדנו, ששלום בית חשוב מהאמת! למילה צדק שני פירושים: צדקה ואמת. אך לפעמים יש להרחיק את האמת מהצדק כדי לכונן שלום. על כן, התורה מלמדת אותנו "צדק צדק תרדוף". ולפעמים יש לרדוף אחר האמת כדי לכונן את השלום.
"חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו" (תהילים פה- יא).
אני למדה מכך: שהכרת הטוב שבנו תלויה בשלום בתוכנו. כי השלום הפנימי בתוכנו, יפתח את הלב, וכשהלב נפתח, נגלה ונראה את ה"אני" השלם שלנו (כל אחת ואחד), שיגרום לנו לשמוח בחלקינו וידחוף אותנו לרדוף אחר הצדק כדי לכונן את השלום בין אדם לזולתו. צדק ושלום נשקו, בשמחת הלבבות!!
אסיים: מתוך תפילת שמונה עשרה-
"עושה שלום במרומיו
הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו,
ועל כל עמו ישראל ואמרו, אמן!"

שבת שלום ומבורך!
אסתר פינס

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
שיטת חקירה - לגילוי האמת, או: לאילוץ לשקר
מליאת המועצה אישרה את מסגרת התקציב לשנת 2020 שתעמוד על כ- 275 מיליון ₪
בוחרות כדורגל בבית הספר

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }