נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > "בשנת 2040 צפויים 32,000-46,000 נפש להתגורר במושבה!"
24 לאוגוסט 2018
"בשנת 2040 צפויים 32,000-46,000 נפש להתגורר במושבה!"
מוריס-דוד בר-יוסף, 2018-08-24 - 10:00

תכנית-המתאר של זיכרון-יעקב מתארת את התפתחות המושבה בשנים הבאות בכל תחומי-החיים. מדובר במסמך מרתק, עליו עמלו מאז שנת 2015 ועד פרסומו בשבוע שעבר. מה הוא מבשר וכיצד תראה המושבה בשנה ה-168 להיווסדה? תלוי את מי שואלים ומה באמת יישאר מהתכנית הזאת. חלק מהתשובות האפשריות בכתבה הבאה

כל הזכויות שמורות
אפשר אולי להתחיל מ’השורה התחתונה’ ולפיה זיכרון-יעקב עשויה (או עלולה?) לגדול בשנים הקרובות ולהגיע בשנת 2040 לאוכלוסייה של 32,000-46,000 נפש! 
 
כך מתברר מעיון בתכנית-המתאר של היישוב, כפי שפורסמה בשבוע שעבר ומאחורי הנתון הזה מצויים הפרטים הנוגעים כמעט לכל תחומי-החיים במושבה שתציין אז את יום-הולדתה ה-168.
 
על תכנית-המתאר שמספרה 3530440131 ואשר זכתה בתאריך 15 ביולי השנה ל’בדיקת סף-קיום’, עמלו אנשי-מקצוע רבים מאז שנת 2015 ולמעשה מדובר במסמך מרתק, המשמש סוג של ’תמונת רנטגן’ עתידית של המושבה ומכאן הסקרנות הטבעית שגילינו, להציץ ולבדוק בקרביה, אף שכלל לא ברור מה בעצם יתממש מתוך כל מרכיביה.
 
על-פי תכנית-המתאר, עתיד קצב גידול האוכלוסייה של המושבה להמריא מקרוב ל-25 אלף תושבים בסוף שנת 2018 ל-30 אלף נפש כעבור עוד 10 שנים ולהגיע, במה שהוגדר כ’שנת הייעד’ באזור 2040 , ל-37 אלף נפש לפחות ואף ל-46 אלף תושבים, בהתאם לקצב מימוש האפשרויות שיעמדו לרשות התושבים החדשים שיבקשו אז להתגורר כאן.
 
המספרים הללו נגזרים מתוך התחזית, לפיה יימשך מימוש התכניות המפורטות והמאושרות לבנייה בהיקף של 85% לפחות ואם ’לתרגם’ זאת לשפת הנתונים המספריים, הרי בסוף שנת 2016 היו במושבה 7400 יחידות-דיור ובהן 22,500 נפשות והמשך המימוש גרם לתוספת של כ-2000 יחידות-דיור, שהוסיפו עוד כ-7500 נפש, כך שאם יישמר הקצב הזה, יהיו ’בשנת הייעד’ 11,670 יחידות-דיור ובהן לפחות 32 אלף נפשות. כל גידול במימוש התכניות המפורטות והמאושרות כאמור, יגדיל באופן טבעי את מספר התושבים, עד לנתונים הנושקים ל-40 אלף נפש.
 
בתוך כך ניתן ללמוד בתכנית-המתאר בתחום הבינוי, כי יש לפחות שלושה מוקדים עיקריים לבינוי מואץ ומורחב: בשכונת ’זיכרונה’ (כאשר תוקם) יהיו 6 יחידות-דיור לדונם ובגודל ממוצע של 160 מ"ר ליחידה בממוצע, ב’פארק היין’ (נכון לתכניות שטרם עברו שינוי) יבנו 5 יחידות-דיור לדונם ואילו במתחם ’גבעת זמארין’, יקימו יחידות-דיור (מספרן טרם נקבע) במה שעדיין מוגדר שם כאזור-תעשייה.
 
אם רוצים להבין את כל נפח הבנייה הצפוי במושבה, מעבר למוקדים הללו, אפשר למצוא בתכנית-המתאר פירוט מלא של מה שמוגדר כ’עיבוי בנייה’ וכאן מופיעה הרשימה המלאה, הכוללת את גבעת-עדן, גבעת-זמארין, שיכון-צפון, השמורה, נווה-הברון, אחוזת-ניל"י, נווה-שרת ושכונת-רמז. בכל המקומות הללו צפויים להיבנות בתים נוספים, תחת ההגדרה של ’עיבוי בנייה’ והנה ההסבר המקיף לגידול במספר יחידות-הדיור.
 
אין מספיק מים
תכנית-המתאר מתייחסת כמובן בצורה מפורטת גם לכל המרכיבים הנחוצים, על-מנת לאפשר את הגידול של המושבה, באמצעות תשתיות ובכלל זה ביוב, מים וניקוז. התכנית קובעת למשל כי נפח איגום-המים הקיים, כ- 3000 מ"ק, מספיק בקושי רב ל-23 אלף תושבים, אבל תחזית הצריכה לא מבשרת טובות: בשנת 2020 תזדקק המושבה על 20 אלף תושביה ל- 2655 אלמ"ק בשנה וכעבור 10 שנים, כאשר יהיו בה כבר 33 אלף נפש, תגיע הצריכה -3475 אלמ"ק ובקצה-התחזית, בשנת 2040 כאשר יהיו במושבה 37 אלף תושבים לפחות, תזנק צריכת-המים ל- 3895 אלמ"ק בשנה. מכל אלה עולה כמובן הצורך להגדיל משמעותית את אספקת-המים למושבה, במקביל לחידוש והחלפת הצנרת הישנה.
 
פרק מיוחד מוקדש לעוד נושא הנגזר מהגידול הצפוי של המושבה והוא מתמקד בחינוך. נכון שלא מצאנו נתונים המתייחסים לעלייה הצפויה במספר התלמידים במוסדות-החינוך, אבל מתוך ההתייחסות לצורך בהגדלה משמעותית של מבנים וכיתות, אפשר אולי ללמוד משהו בעניין זה.
 
כך מדובר למשל בתוספת נדרשת של עוד 27 מעונות-יום, בנוסף לעוד 5 עבור החינוך-המיוחד, בתוספת של 26 כיתות-גן, בעוד 65 כיתות-לימוד ובתוספת של 38 כיתות-לימוד לבתי-הספר העל-יסודיים.
 
לצד כל אלה מתייחסת תכנית-המתאר להקמת מרכז-קהילתי חדש, להקמת מועדוני-נוער (שישולבו במבנים קיימים), בהקמת שתי תחנות לבריאות-הנפש, ב-3 מרפאות-שכונתיות חדשות, בתוספת של 14 (!) בתי-כנסת חדשים ובעוד מקווה-טהרה חדש. כל הנתונים הללו מתייחסים לממוצע של 37 אלף נפש שיתגוררו במושבה וכל חריגה מעבר לנתון הזה, יגרור בעקבותיו שינויים כאלה ואחרים במספרים שציינו עד כה.
 
יש בתכנית-המתאר גם התייחסות לתמותה הצפויה בקרב תושבי המושבה (עד-120 בבריאות טובה!) וזאת בהקשר למצוקת המחסור במקומות-קבורה. התכנית צופה הזדקנות הדרגתית של האוכלוסייה המקומית מ-0.34 לאלף נפש ל- 0.4 נפטרים לכל אלף תושבים ועל רקע מצבו העגום של בית-העלמין המקומי, קובעת תכנית-המתאר, כי יידרשו 6.5 דונם לכל 500 קברים ומכאן שיהא צורך במציאת פתרון להקמת בית-עלמין אזורי, אולי באזור קיסריה.
 
קברניטי תכנית-המתאר והוגיה, נתנו דעתם גם על הצביון ההיסטורי המיוחד של זיכרון-יעקב והקדישו בה פרק שלם לנושא השימור, לאחר שקבעו נחרצות כי " בהעדר תכנית-שימור לזיכרון-יעקב" יש צורך להגדיר מחדש את קווי-הפעולה בתחום זה. כך למשל הגדירו 5 מכלולים לשימור ובהם המושבה-ההיסטורית ומבנים ברחובות הסמוכים (קיימת רשימה מפורטת), מתחם היקב (שעתיד להתפנות!), גן-רוטשילד, בית-לנגה וגבעת-זמארין. נוסף לכך מדובר בתכנית, על שלושה אתרים-לאומיים לשימור ובהם בית-הספר הראשון במושבה(?), בריכת-בנימין ובית-הכנסת הגדול ’אוהל יעקב’ וכן שינוי-יעוד של המעיין- ה’בירכה’, לאתר-לאומי. חלוקת כל האתרים והמכלולים לצרכי שימור, מעוגנת בתכנית-המתאר לנרטיבים שונים המסבירים ומנמקים את הצורך בשימור כל אחד מהם.
 
גם לתעסוקה מוקדש בתכנית-המתאר מקום מיוחד וכאן נקבע כי זיכרון-יעקב זקוקה ל-840 אלף מ"ר שטח לנדל"ן עסקי, הכולל תעסוקה, מסחר ותיירות. התכנית מתארת הקמת אזור-תעסוקה משותף סמוך לכביש-4, פיתוח ציר-כלכלי בין גבעת-זמארין במזרח, לבין טירת-לנגה במערב דרך מרכז-המושבה ופיתוח מחצבת-שפיה, עבור תשתית לחשמל והפיכת המחצבה הישנה למרכז ספורט ונופש. 
לכל אלה נועדה מטרה, להגדיל את היצע מקומות התעסוקה עבור התושבים, תוך כדי שילוב התיירות והנושאים הקשורים אליה.
 
צריך עוד 930 חדרים
בפרק המתייחס לתיירות נכתב בין היתר כי " אין כיום מערכת מתפקדת לקידום, שיווק ותפעול שוטף של התיירות" ומהנתונים שמופיעים בפרק זה, עולה תמונה מדאיגה ולפיה יש למשל 297 חדרים בלבד במושבה לתיירים והם כוללים את בתי-המלון וה’צימרים’ הפעילים. נתון זה מקבל משמעות טראגית, נוכח העובדה לפיה מבקרים בזיכרון-יעקב כ-700 אלף מטיילים בשנה ( שהות של 2-3 שעות בממוצע ביום!) ובתי-המלון מצויים בתפוסה ממוצעת של 45% בשיאם.
על רקע זה מציגה התכנית את הצורך להקמת 3 בתי-מלון גדולים ובהם כ-400 חדרים, 12 מלונות-בוטיק עם 250 חדרים, אכסניית-נוער ובה כ-300 מיטות (במתחם היקב שיתפנה), עוד ’צימרים’ ובהם 200 חדרים ובסך-הכל יצירת 930 חדרי-אירוח לתיירים וכל זאת במקביל לפיתוח ’תיירות חקלאית’.
 
הספורט בזיכרון-יעקב זקוק, על-פי תכנית-המתאר, לעוד שני מגרשי-ספורט, האחד בשכונת ’חלומות’ והשני באזור המערבי של המושבה וכן בריכת-שחייה חדשה (על-פי מפתח של בריכה אחת לכל 25 אלף תושבים) וגם היכל-ספורט חדש שיוקם בשכונת ’זיכרונה’ ולשביל-אופניים ’סובב-זיכרון’.
תכנית-המתאר ממליצה על הקצאת 5,600 מ"ר לבניין חדש עבור המועצה-המקומית ומתייחסת כמובן גם לנושא הארנונה, כשהיא חוזה כי ’בשנת היעד’ יעמוד תעריף הארנונה על 110 ₪ לכל מ"ר, מה שיכניס לקופת-המועצה כמעט 60 מיליון ₪ בשנה.
 
תכנית-המתאר של זיכרון-יעקב לשנת 2040, מציירת לעת עתה בקווים גסים למדי, את דמותה של המושבה בעוד 22 שנים, אבל גם כך מדובר במסמך חשוב ומעניין שכל מי שייעזר בסבלנות לעיין בו, חייב לשאול את עצמו, אם בסופו של דבר באמת ירצה להתגורר ביישוב, כפי שמצטייר מתוך התכנית הזאת.
 
 
 
תגובת זיו דשא ראש המועצה:
תכנית המתאר לשנת 2040 – תכנית אחראית, צופה פני עתיד.
 
"מושבה לתושביה, המשמרת את מורשתה ההיסטורית והחקלאית, מתחדשת מבפנים, שואפת לעצמאות כלכלית, מעניקה לתושביה איכות חיים ברמה גבוהה באיזון עם המרחב הציבורי והסביבה"
אלו העקרונות שעמדו לנגד עיני כשעמלנו על הכנת תכנית המתאר לשנת 2040,  תכנית אסטרטגית צופה פני עתיד, תכנית אחראית ומאפשרת. אני גאה על שהובלתי, בחרדת קודש את התוכנית המתייחסת להיסטוריה המפוארת של המושבה, לתפיסה הקהילתית ולמענה הנדרש לשנים הבאות כל זאת תוך שיתוף גורמים מקצועיים מהשורה הראשונה, נבחרי ציבור והציבור הרחב, בשקיפות מלאה תוך בחינת מכלול הצרכים, והיעדים שלנו. 
במהלך הכנת התכנית, נאלצנו להתמודד עם עובדה בעיתית ביותר שנגרמה במהלך העשור האחרון, עשור בו ללא בקרה ואף בחוסר אחריות חרגו באופן לא מבוקר ובניגוד לכל ההצהרות מתוכנית האב של הישוב, תכנית  שהגדירה אוכלוסיית יעד למושבה לשנת  2020 ונצפתה לעמוד ב 20,000 תושבים. נתון בעיתי זה של התפתחות בלתי מבוקרת הובלתי קו שאני גאה בו של מיתון הבניה ויצירת תשתיות תומכות ואף פעולות נוספות כגון התנגדות אקטיבית לתוכניות הרסניות ולכוונת בעלי ענין לצופף בניה. לא היססתי לעצור פרויקטים שלא נימצא להם מקורות תקציבים לביצוע לאור המצב הקשה של קרנות הרשות הבלתי מאוזנות כפי שנמצא עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה .תוכניות כגון "הסינמטק"   שונו ונוספו עשרות מקומות חניה ועוד . נאלצנו גם להתמודד עם מחסור חמור במבני ציבור שרובם הגדול נמכר בשנים האחרונות בחוסר אחריות .
התוכנית החדשה הוכנה במלאכת מחשבת, היא מתבססת על החזון "מושבה לתושביה" אותו גיבשנו. התוכנית בחנה את מכלול הצרכים, את קצב הגידול הרצוי למושבה שנקבע על  יעד של 1.7% תכנית המתאר החדשה מביאה לידי ביטוי את הרצונות של כולנו לשמור על רוח המושבה ולשיפור בכל תחומי החיים. קצב גידול טבעי בשיעור 1.7% ,הינו  קצב גידול נמוך ביותר בכל קנה מידה אל מול המקובל ובעיקר עמדנו מול דרישות מנהל התכנון הארצי ומחוז חיפה שדרשו להגדיל את הצפיפות וקצב הגידול מעבר לגידול טבעי. התכנית  ניתחה כל מתחם ביסודיות תוך התייחסות למתחמים השונים, היא הגדירה צפיפות אפשרית ועיבוי אפשרי תוך הגדרת תנאים קשיחים למימוש אפשרות זו כגון מקומות חניה בתוך המגרש, גודל מגרש מינמאלי ועוד. 
את הכנת התוכנית ליוו נתוני יסוד כגון 13% מאוכלוסיית המושבה הם גמלאים וגמלאיות, חוסר משווע בשטחי מסחר ותעסוקה, פיתוח מענה נדרש בתחום התחבורה הציבורית ותשתיות תחבורה, פיתוח תיירותי נדרש, שמירה על המורשת ההיסטורית, שימרו שטחים פתוחים וחקלאים ועוד .  
כחלק מתפיסת העבודה שהובלתי, ביצענו עבודת מטה סדורה שכללה הכנת תכניות משנה, התחלת מימוש של חלק מתוכניות אלו וביצוע פעולות נגזרות עקרוניות במקביל. 
• סיימנו להכין תכנית אב לחינוך בתחום התשתיות, גם היא תכנית אסטרטגית  המגדירה את המענה הנדרש והפיזור המבוקש של מוסדות חינוך כולל בתי ספר חדשים, גנים ועוד.
• מענה לאוכלוסיית הגמלאים – פעלתי מול קהילת בית אל לקידום התכנון המפורט לבית גיל הזהב .פעולה זו הוקפאה עד מחצית 2016 ולקראת סוף שנת 2017 בהתאם לפניותיי גובש צוות מתכננים מטעמם שהחל בהכנת תכניות מפורטות שיסתיימו בחודשים הקרובים, לקראת הגשת בקשה להתר בניה. הגדרנו תא שטח ייעודי בו יוקם בית הגיל השלישי במרכז המושבה על שטח של כ 1.5 דונם והתחלנו בגיבוש מסגרת הפעלה וגיוס מקורות תקציבים. הקצנו מקומות  חניה ללא תשלום לגמלאים הפעילים בבית גיל פז. 
רפורמה ומהפכה בתחבורה הציבורית ובתחום החניה - התחלנו לממש לאחר עבודת מטה סודרה שינויים מהפכנים במפת התחבורה הציבורית, מתן מענה משופר, הוספת קווים כולל קו הזנה לרכבת. שמנו דגש על מתן מענה לשכונות ורחובות מרוחקים אליהם לא מגיעה תחבורה ציבורית ויחד עם משרד התחבורה גיבשנו בשבועות האחרונים תכנית מהפכנית נוספת הכוללת הוספה של 50 תחנות הסיעים שיאפשרו כניסת תחבורה ציבורית לרחובות מרוחקים לדוגמא , בשכונת השמורה, מול היקב, בית רמז, נוה הברון, צפון המושבה , זמארין ועוד.
תשתיות תחבורה – הסדרנו מערך חניה במרכז המושבה, הוספנו מקומות חניה, סימנו לתכנן את הגשר מדרך שרה לחלומות ואנו צפויים לקבל מימון להתחלת ביצוע בסך 2.5 מליון ₪  הקמת שבילי אופנים ועוד. 
 
תגובת צחי ברוך, מועמד לראשות המועצה: 
זכרון יעקב גדלה ומתפתחת וזה טבעי ונכון לכל יישוב החפץ חיים והמשכיות. יחד עם זאת, אל לנו להאיץ את התפתחותה ואף מוטלת עלינו החובה לאפשר את התפתחותה הטבעית.
הנהגת היישוב מחויבת לחזות את הבאות ולדאוג כי עם התפתחות היישוב יתפתחו גם התשתיות והשירותים הנדרשים כך שההתפתחות לא תהווה מטרד מתמשך עבור התושבים שכבר מתגוררים ביישוב ולא תהווה בעיה מתמשכת עבור אלו המגיעים לגור בו. 
היישוב שלנו הוא בעל קסם ויופי ייחודי וכנבחרי ציבור מוטלת עלינו האחריות לשמור עליו.
 
תגובת עו"ד אלי אבוטבול :ראש המועצה לשעבר:
עצוב לראות איך חלפו להם רק שנתיים וחצי מאז שעזבתי את התפקיד ומאז כל חלקה טובה נרמסת לנגד עיננו והפעם הגיעה תורה של תכנית המתאר 2040. כמה חודשים לפני שפרשתי בשנת 2016 נבחרה חלופה של המועצה בראשותי הקובעת שזכרון יעקב תמנה בשנת 2040 בשיא הקיבולת שלה 37,000 תושבים והנה ראש המועצה רק נכנס לתפקידו וכמו שעשה לתוכניות מדהימות שתכננתי למושבה כגון פארק היין, סינימטק זכרון , לב המושבה, בית הילד , איצטדיון הכדורגל ועוד הוא פשוט עשה מחיקה וביטל אותן. כאן בתכנית המתאר הוא עשה דבר מסוכן עוד יותר לעתידה של המושבה הקיבולת של זכרון גדלה מהתוכנית שלי של 37,000 תושבים ל 46,000 תושבים בתכנית של ראש המועצה הנוכחי וזה אומר שהמושבה הולכת לשינוי דרמטי והיא תאבד באופן ברור את צביונה הייחודי. מה גרם לראש המועצה להיות כל כך נדיב בהכנסה של למעלה 10,000 תושבים נוספים?
 
הקיבולת שראש המועצה הכין למושבה היפה שלנו מראה שאין כאן שום הנהגה אחראית אלא יש כאן רק דבר אחד שמכוון את סדר היום והוא במושבה מה שאלי אבוטבול עשה כראש מועצה למחוק ונכין משהו אחר גם במחיר הרס עתיד הדורות הבאים.
 
לשמחתי העובדה שהתכנית מתפרסמת כעת חודשיים לפני הבחירות מאפשרת לי במידה ואבחר בע"ה ובעזרת התושבים היקרים לדחות על הסף את התכנית הזו ולחזור לתכנית השפויה שמשמרת את הייחודיות של המושבה שלנו ונותנת פתרונות מדהימים וגאווה לאוכלוסייה הקיימת ולה בלבד
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
חגיגת פורים זכרונית
נתוני הגיוס לצה’’ל: חוף הכרמל מובילה ארצית בגיוס לתפקידי לחימה ובגיוס נשים לשירות משמעותי
החטיבה והתיכון בבנימינה וגבעת עדה צריכים להיפתח לאלתר!
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור