נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > חב"ד
23 לספטמבר 2016
חב"ד
הרב יוסף יצחק פריימן, 2016-09-23 - 10:00

 תשובה מאהבה

כל הזכויות שמורות

 חודש אלול הוא חודש התשובה. יש נטייה לקשר את התשובה עם אווירה קודרת, רצינית עד אימה; בכי, סיגופים ותעניות, נפש ממורמרת ומיוסרת. אולם החסידות לימדה, שגם התשובה יכולה לבוא עם חיוך ושמחה, עם מרץ ורעננות, עם ריקוד ועליצות-הנפש, ואין שום
סתירה בין הדברים.
למעשה, הבעל שם טוב שהשבוע ציינו את יום הולדתו אף ניהל מלחמה נגד הגישה הקודרת והזועפת של התשובה. בימיו הייתה נפוצה למדי תופעת ה’מגידים’, שהיו עוברים בעיירות ישראל ונושאים דרשות שעיקרן הטפת מוסר, איומים והפחדה. הם היו מזהירים את המוני העם, יהודים פשוטים ותמימים, בעונשים
נוראים מלמעלה אם לא יתקנו את דרכיהם. הבעש"ט התקומם בכל ישותו נגד השיטה הזאת, וקרא לעורר את לב העם בדרכי נועם ואהבה ולא באש ובגפרית.
גם בימינו יש אנשים, שכאשר הם מבקשים לעורר יהודי שני להתחזקות בתורה ובמצוות, הם
מנסים להפחידו בעונשים ובצרות שיינתכו עליו מן השמים. יש להניח שכוונתם טובה.
לפעמים אף נדמה שבשיטה זו משיגים תוצאות מהירות ומידיות, שכן לפחד יש השפעה רבה על האדם. אולם לטווח ארוך גורמת גישה כזאת נזק גדול יותר מתועלת.
שיטת הבעש"ט היא, שאיומים והפחדות מרחיקים יהודים מעבודת-ה’ ומייאשים אותם. הם גם מציירים דמות מעוותת של הקב"ה, של התורה והמצוות, ומשרים אווירה כאילו צריכים לקיים את התורה ומצוותיה מתוך כפייה ואילוץ. תפיסה כזאת שוללת מהאדם את השמחה ואת החיות
וההתלהבות בעבודת-ה’.
הבעש"ט ותלמידיו נקטו גישה הפוכה - הם סיפרו ליהודים הפשוטים על מעלתו של תום-לב, על גדולתה של מצווה הנעשית בלב טהור, על כוחה של תפילה כנה וזכה, על יופייה של נשמה יהודית. העובדות הוכיחו, שדווקא דרך זו של הבעש"ט הצליחה לחולל מהפכה אמיתית בליבם של אותם יהודים.
אמנם עבודת ה’ נשענת על שני היסודות של אהבה ויראה. לא די באהבה לבדה, אבל צריך להיזהר שהיראה לא תשתלט יתר על המידה. אדם שמתרגל לעשות דברים רק מתוך פחד מעונש, מתחיל לפתח התנגדות פנימית גוברת והולכת, ויום אחד עלול להתמרד ולבעוט בכול. לכן דרוש איזון בין האהבה ליראה, וככלל ראוי לבסס את עבודת ה’ על אהבה, שמחה, חשק, ורצון חיובי ללמוד תורה ולקיים מצוות.
הרבי מליובאוויטש הדגיש פעמים רבות, כי הדרך לקרב לבבות היא רק על-ידי הפצת אור וגישה חיובית: "הדרך לקרב יהודי לתורה וליהדות אינה יכולה להיות באופן של ’שמאל דוחה’, לרגוז ולצעוק עליו וכו’, ולאיים עליו בענייני עונשים וכו’... יש להסביר לו את גודל מעלתו, שהוא בן אברהם יצחק ויעקב... בנו יחידו של מלך- מלכי-המלכים הקב"ה, ונשמתו היא ’חלק אלוקה ממעל ממש’!".
בהזדמנויות אחרות ציין הרבי, שבימי אלול, שבהם מאירות י"ג מידות הרחמים, צריכים
לעורר רחמים על יהודים ולא חלילה לעורר קטרוגים. אפילו ישעיהו הנביא נענש על
שבדבריו אל הקב"ה כינה את בני-ישראל בתארים שאינם חיוביים; ואם כך ישעיהו הנביא - מי יכול לקבל עליו אחריות לדבר בצורה שאינה חיובית על עם- ישראל!
בימי אלול צריך להוסיף באהבת-ישראל, להסביר את אהבתו של הקב"ה לכל יהודי, שאפילו מי שחטא יכול להתקבל אצלו באהבה ובחיבה. סגנון אוהב ומחמם לבבות יפעל ודאי את פעולתו ונזכה להתעוררות תשובה אמיתית ולכתיבה וחתימה טובה.
בית חב’’ד רח’ הנדיב 21 זכרון יעקב טל’ 04-6293770 www.zichronyaakov.org

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
שיטת חקירה - לגילוי האמת, או: לאילוץ לשקר
מליאת המועצה אישרה את מסגרת התקציב לשנת 2020 שתעמוד על כ- 275 מיליון ₪
בוחרות כדורגל בבית הספר

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }