נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > למה לנו ’שקר-הנכסים’?
12 ליולי 2019
למה לנו ’שקר-הנכסים’?
מוריס-דוד בר-יוסף, 2019-07-12 - 10:00

על רקע הודעתה של המועצה-המקומית זיכרון-יעקב, כי בדעתה לבצע ’סקר נכסים ושימושים’, יצאנו לבדוק במה בעצם מדובר וכיצד הומצא ’הפטנט’ הזה, לגרוף עוד כספים מהתושבים. ניסינו ללמוד מה זאת בדיוק ארנונה’ וכיצד היא קשורה לסיפור הזה ובאותה הזדמנות, בדקנו כמה משלמים בכל האזור עבור 1 מ"ר למגורים ומי כלל לא משלם? בדרך מצאנו גם אי-שוויון בחישובי הארנונה ולמי משתלם לגבות פחות כסף? המסקנה העגומה: ’שקר הנכסים’ נועד לספק כספי-ציבור לרשויות-המקומיות, שאינן מצליחות לתפקד רק הודות למסי-הארנונה. הנה התחקיר שלא יעשה לכם טוב:

כל הזכויות שמורות

 

רבים מתושבי זיכרון-יעקב שהגיעו להתגורר במושבה במהלך העשור האחרון, התפלאו לקרוא את הפרסום ב’גפן’ לפיו מתכוונת המועצה-המקומית לבצע בקרוב ’סקר נכסים ושימושים’. הפליאה הזאת נבעה מתוך כך שתושבים טענו בצדק, כי הם משלמים דמי-ארנונה למועצה-המקומית ולא הבינו כיצד זה נפלה עליהם שיטה ’חדשה’ לשאוב מכיסיהם עוד ועוד כספים לטובת הרשות-המקומית. לכך צריך להוסיף את העובדה לפיה ’סקר’ כזה נערך לאחרונה לפני כ-10 שנים בזיכרון-יעקב, מה שיצר סוג של ’חור’ בזיכרון הקולקטיבי במושבה.
 
מאחורי כוונת המועצה-המקומית, עומד מכרז מספר 2/19 לביצוע ’סקר הנכסים והשימושים’ ובו מוזמנים קבלנים מנוסים לבצע מדידה של הנכסים הפרטיים שבבעלות הציבור (למעט נכסים ציבוריים המפורטים במכרז) בשטחים שיועברו לקבלן הזוכה. על-פי תנאי המכרז מדובר למשל בשטחים של 68,710 מ"ר המשמשים לעסקים או 22,751 מ"ר קרקע תפוסה על-ידי עסקים, אבל בעיקר 1,180,000 מ"ר המשמשים למגורים. אגב, בסך-הכל יקבל הקבלן הזוכה במכרז שטח כולל של 1,271,285 מ"ר למדידה. אגב כך, בהודעת המועצה-המקומית, יש גם הסבר לתושבים באשר לביצוע הסקר האמור ולמרות העובדה לפיה יעלה ביצועו כסף לציבור המקומי, לא נמצא סכום כלשהו המפרט זאת (ראה תגובת המועצה).
 
המועצה-המקומית הודיעה כי המדידה תתבצע בנכסים שבבעלות התושבים בנוכחות הבעלים ובכל מקרה בו לא תתאפשר המדידה, יתקבלו תוצאותיה בהתאם לקביעת המודדים ובדיוק כאן ראוי להבהיר מה זה בדיוק ’סקר הנכסים’ ומה תכליתו?
 
לשם כך צריך לנסות להבין את ’שרשרת המזון’ אשר פועלת ברשויות-המקומיות ותחילתה דווקא במסים המוטלים על הציבור, במטרה לאפשר למועצות ולעיריות להעניק שירותים לתושבים. בראשית המציא המחוקק הישראלי את ’הארנונה’ המוכרת לכולם, אבל זאת גם הזדמנות ראויה להגדיר דברים על דיוקם: ’ארנונה’ היא מס שמוטל על בעל נכס, בלי שום קשר לטיב, היקף, תדירות ורמת השירותים שהוא מקבל מהמועצה! ההגדרה הזאת מנטרלת טענות שנשמעות מעת לעת מפי תושבים זועמים בסגנון " אם לא ירוקנו את הזבל בזמן או לא ייקחו לי את הגזם, לא אשלם ארנונה!". אז זהו שלא, משום שכאמור תשלום ’הארנונה’ כלל לא תלוי בשירותים שמעניקה הרשות-המקומית, אלא היא מס קבוע העומד בפני עצמו. ’הארנונה’ מורכבת משילוב בין סוג הנכס (חקלאות, מגורים, מסחר וכד’), השימוש בנכס (מטרה עסקית, ציבורית או למגורים), אזור הנכס (בהתאם לחלוקת אזורים ברשות ובין רשויות) ושטח הנכס (במ"ר).
אחרי שנקבע קיומו החוקי של המס המוטל על כל בעל נכס, צריך היה להגיע לשיטת חישוב מוסכמת, שתכליתה להביא לכך שבעלי הנכסים ישלמו למועצות ולעיריות את ’הארנונה’ בהתאם לשטחים של נכסיהם וכבר כאן החל הסיפור להסתבך.
 
מבקר-המדינה קבע במספר דו"חות שהגיש (האחרון בשנת 2017) כי ’קיימות שיטות מדידה שונות בין יישובים וכי מדובר בחוסר אחידות בהטלת ’הארנונה’ והעדר שוויון בין חייבים’. מאחורי הלשון המכובסת של המבקר, הסתתרה אמירה נחרצת ולפיה כל הטיפול ב’ארנונה’ אינו אלא ’בלגאן ישראלי’ טיפוסי כאשר כל רשות נוהגת בעניין זה כטוב בעיניה ועל-פי שיקוליה.
 
משרד-הפנים האחראי על הנושא, קבע אמות-מידה לגביית ’ארנונה’ ועל-פיהם אמורה רשות-מקומית לפעול: מיקום גיאוגרפי, מספר התושבים, מצב סוציואקונומי, שטח הרשות, פוטנציאל לתיירות ופיתוח תעשייה ומאפיינים חברתיים. כך החלו הרשויות המקומיות להפעיל את גביית כספי ’הארנונה’ במשך שנים, למרות שעל-פי קביעת מבקר-המדינה, מדובר היה למעשה בחוסר אחידות ואי-שוויון בין הרשויות השונות, כאשר מטר-מרובע בפרדס-חנה אינו אותו מטר-מרובע בבנימינה ובשני המקרים הללו מדובר במטר-מרובע שונה בתכלית מאותו מטר-מרובע בפרדיס או קיסריה!.
 
חוסר השוויון בשיטות המדידה של נכסים האמורים לשמש מקור לגביית כספי ’ארנונה’, הגיע בסופו של דבר לבית-המשפט העליון ובחודש אפריל 2015 קבע בג"צ כי יש לשנות את שיטת החישוב ועליה להיכנס לתוקף החל משנת 2018. פסק-הדין של בית-המשפט קבע כי יש לשנות את הגדרת השטח בצו-הארנונה, באופן שבו ימדדו השטחים ברמת דיוק של שתי הספרות הראשונות אחרי הנקודה-העשרונית, במקום ’לעגל’ את השטח כלפי מעלה או מטה, כפי שנהוג היה לעשות עד אז. אם למשל היה השטח הנמדד 100.04 מ"ר נדרש הנישום לשלם עבור 100 מ"ר, אבל אם היה השטח הנמדד 100.06 מ"ר, נדרש כבר תשלום לפי 101 מ"ר. בג"ץ ביטל את השיטה הזאת והעמיד את הדרישה לתשלום על הדיוק שנמצא במדידה.
אסור לשכוח כי לשיטת המדידה החדשה (עוד לפני ’סקר הנכסים) יש השלכות רבות גם תחומים נוספים משום שיכול להתברר למשל כי בעל נכס ישלם לפתע יותר כספים למועצה-המקומית הגובה ’דמי אבטחה’, אשר נקבעים משום מה בהתאם לשטח המגורים של המשפחה. אבל הבעיה העיקרית של השינויים מצויה כאמור במצב בו אין מתבצעת גבייה של ’הארנונה’ ביישובים מסוימים, בעוד מקומות אחרים מגיעים לשיעורי גבייה מרביים.
 
חוסר שוויון בגבייה
שיטת המדידה החדשה עשתה אולי מידה של צדק עם מרכיב חוסר השוויון עליו עמד מבקר-המדינה, אבל עד מהרה התברר כי היה בכך לעג-לרש, משום שבינתיים התרחשו בשטח מהלכים שהפכו את חוסר האחידות ואי-השוויון לבדיחה: משרד-הפנים קבע תעריף-מינימום ל’ארנונה’ במבנה מגורים והעמיד אותו על 34.78 ₪ לכל מ"ר, לעומת תעריף-מקסימום של 120.50 ₪ למ"ר. מרבית היישובים באזור זיכרון-יעקב אכן גובים מחירים העומדים בין שני התעריפים הללו (ראה בהמשך) אבל בינתיים קבע בשנת 2018 שר-הפנים אריה דרעי, כי יחול שינוי בהחלטות על חלוקת-הכנסות ולפיהן אזור-התעשייה המשותף לזיכרון-יעקב ולחוף-הכרמל, פשוט יעביר 17.5% מהכנסותיו לטובת המועצה-המקומית ג’סר א-זרקא ו- 7.5% מההכנסות (שעמדו על 4.5% מיליון ₪ בשנה) לטובת המועצה-המקומית פרדיס! למה? על-פי השר דרעי, כדי שיישובים ’חזקים’ יתמכו ביישובים ’חלשים’...
 
מעבר להגיון שאולי מסתתר מאחורי קביעת השר, מתברר שיש עוד נעלם במשוואה המעוגנת בגביית כספי ’הארנונה’ והיא חוסר היכולת (או אי-רצון) של רשויות-מקומיות לגבות את המס הזה. על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, חלה בשנת 2018 עלייה של 4.4% לנפש בתשלומי ’הארנונה’ בישראל אבל חלה ירידה בגביית המס הזה למגורים והוא עמד בממוצע על 73.4% בלבד ואילו ’הארנונה’ לעסקים ולמוסדות, הגיעה בקושי רב לשיעור של 56.4% גבייה בממוצע! במלים אחרות: לא זו בלבד שאין אחידות בשיטות המדידה והחישוב ולא די בכך שקיים אי-שוויון בגביית ’הארנונה’, קיימת תופעה בולטת של אי-עמידה ביעדי הגבייה. הדבר נובע ממספר סיבות ובהן חוסר הרצון של ראשי-רשויות להתעמת עם תושבים חייבים, מחסור במנגנוני אכיפה, אבל בעיקר הידיעה כי את החסר תשלים איכשהו המדינה וכך נוצר מצב לפיו רשויות-מקומיות כמו פרדיס, ג’סר א-זרקא ואפילו אור-עקיבא (25.6% גבייה בלבד!) יכולות להרשות לעצמן לא להתמודד עם המחסור בכספים, מתוך ידיעה ברורה כי המדינה באמצעות משרד-הפנים, כבר ידאגו למלא את החסר (ע"ע ’התמיכה’ של אזור התעשייה המשותף של חוף-הכרמל וזיכרון-יעקב ברשויות הערביות השכנות).
על רקע זה קבע משרד-הפנים סוג של ’טייס אוטומטי’ ובו נקבעת כל שנה מחדש העלאה של מס ’הארנונה’, לצד מתן אפשרות לרשויות-מקומיות לבקש העלאה נוספת. כך נקבע למשל כי במסגרת ’הטייס האוטומטי’ תעלה בשנת 2019 ’הארנונה’ בשיעור של 0.32% (לעומת 2.18% בשנת 2018 או 1.77% בשנת 2017).
 
בפועל ביקשה למשל זיכרון-יעקב ב-15 במאי 2018 העלאה כוללת של 3.68% (כולל 0.32%) ועוד לפני אישור ההעלאה החריגה, עומד התשלום למ"ר למגורים במושבה על 52.21 ₪ (באזור-א’), 42.93 ₪ למ"ר (באזור-ב’) או על 41.35 ₪ למ"ר למגורים (באזור-ג).
בבנימינה מדובר בצו-ארנונה מאוחד של 0.32% והמחיר למ"ר מגורים צמוד-קרקע עומד על 49.73 ₪ או 39.71 ₪ למ"ר בבניין רב-דירות.
באור-עקיבא מדובר גם כן בהעלאה של 0.32% בלבד ומחיר מ"ר לבית מגורים עומד על 39.46 ₪.
בחדרה מדובר גם כן באותם 0.32 % העלאה, כך שמ"ר לבית-מגורים (עד 125 מ"ר) נקבע ל-45.89 ₪.
בפרדס-חנה נקבע ב-2 בפברואר 2019 כי תתבצע העלאה ב’ארנונה’ לכל הסיווגים בשיעור של 2% ושם ממתינים לאישור משרד-הפנים להעלאה חריגה נוספת של עוד 1.68%.
 
ומה קורה בחוף-הכרמל וקיסריה?
’ארנונה’ לבניין-מגורים באזורים א-ג בחוף-הכרמל, תעמוד על 35.89 ₪ למ"ר או על 72.65 ₪ למ"ר באזור-ב. קיסריה מוגדרת כאזור-ג’ בה פועלת ’החברה לפיתוח קיסריה’, המעניקה שירותים לתושביה על בסיס התקשרות-חוזית עם בעלי הנכסים וגובה בגין כך דמי-שירות, אבל מוסיפה תשלום של 4.7 ₪ למ"ר למועצה-האזורית חוף-הכרמל.
 
הנה כי כן ’מפת הארנונה’ במרחב המשתרע מחוף-הכרמל ועד חדרה.
בהשוואה לשאר היישובים בארץ, מדובר ב’מקום טוב באמצע’, כאשר בירושלים משלמים ’ארנונה’ של 74 ₪ למ"ר למגורים, ברמת-גן 64 ₪, בחיפה-63 ₪, בגבעתיים 62 ₪ ובמקום ה-12 ’המכובד’, נמצאת ראשון-לציון בה משלמים 54 ₪ למ"ר למגורים.
 
’שקר הנכסים’
אלא שכל הנתונים הללו משקפים את המתחולל בתחום ’הארנונה’ בלבד. כאשר הגיע משרד-הפנים למסקנה כי אין די בכך כדי להזרים כספים לרשויות המקומיות (שחלקן אף מבצע תפקידים האמורים להיות מנת חלקה של המדינה כגון הוצאות אבטחה), המציאו שם ’פטנט’ חדש וקבעו עוד שיטה לגביית כספים מהציבור והיא באמצעות ביצוע ’סקר נכסים ושימושים’.
למעשה מדובר בהמצאה גאונית שמוכיחה כיצד אפשר להעביר כספים מכיס אחד לכיס אחר באותו זוג-מכנסיים: כאשר אין די כספי ’ארנונה’ לרשות-מקומית, היא נדרשת למדוד מחדש את גודל הנכסים המצויים בשטח-השיפוט שלה ובהתאם לתוצאות, לגבות את ’הפער’ שנוצר. השיטה הזאת עובדת להפליא, בעיקר ביישובים בהם מתקיימת כל 5 שנים התפתחות בהיקף הבנייה החדשה, במקביל לפיתוח נכסים קיימים בידי בעליהם. כך למשל מי שכבר נמדד הנכס שלו ונקבע כי מדובר בשטח של 125 מ"ר למגורים, עלול למצוא עצמו מופתע מאוד, לאחר שמבצעי מדידת ’הסקר’ יקבעו כי השטח שבבעלותו כבר עומד על 150 מ"ר למגורים וייאלץ מעתה לשלם ’ארנונה’ על השטח המוגדל. איך קורה שגודל הנכס הנמדד גדל לפתע? יש לכך מספר סיבות ובהן גם הקמת ’פרגולה’ שלא נמדדה בזמן הסקר הקודם ואשר נחשבת ל’מבנה עזר’, או שמתגלים נתונים חדשים, שלא היו ידועים במהלך ביצוע הסקר הראשון ונחשפים בעת ביצוע הסקר החדש.
 
אין ספק שמדובר בהמצאה גאונית מבית-היוצר של משרד-הפנים, שהרי הגדלת השטח שבבעלות בעלי הנכסים, מבטיחה הכנסה נוספת לרשות-המקומית וזאת מבלי לקרוא לילד בשמו, אלא לעטות על המהלך המתוחכם את ההגדרה של ’סקר נכסים’.
 
חשוב מאוד להדגיש כי ’שקר הנכסים’ מאפשר לרשויות-המקומיות להניב הכנסה כספית גבוהה כל 5 שנים, מבלי שיידרשו להוכיח שיפורים כלשהם בתפקודן! מדובר למעשה בסוג של ’פרס’ המוענק לרשות-מקומית, גם אם אינה גובה מסים כנדרש, או מתפקדת בצורה מעוררת רחמים. את המענק הזה משלם הציבור הרחב כחלק מ’הפטנט’ מבית-היוצר של משרד-הפנים ועוד לא אמרנו דבר, על מה שאמור היה להיות בבחינת ’אחריות אישית’ של כל ראש-רשות על הנעשה בממלכתו. בכל מקרה ’שקר הנכסים’ דואג לקופה הריקה שלו!.
 
יכול להיות שמאחורי ה’פטנט’ הזה אפשר היה אפילו למצוא מידה של הגיון והצדקה, אבל ’שקר הנכסים’ לא מצליח להתמודד עם הבעיות העקרוניות עמן אין גביית ’הארנונה’ הרגילה מצליחה: חוסר אחידות בשיטות מדידה, תעריפים שאינם שווים לכל מקום, התפלגות לא אחידה של מקורות לגביית ’ארנונה’ ובעיקר ירידה מתמדת ברמת הגבייה ביישובים ’חלשים’ על חשבון גבייה גורפת יותר ביישובים’ המוגדרים ’חזקים’.
 
הבעיות הללו עדיין תקפות, חרף ההנחיות של משרד-הפנים, מבקר-המדינה וקביעת בית-המשפט העליון ולכן מתקבלת גזירת ’שקר הנכסים’ בתגובות קשות מהציבור, המוצא עצמו נתון שוב למסחטת-כספים בשמות שונים.
 
סביר להניח כי לפחות בשנים הקרובות ייאלץ הציבור להמשיך לשלם מיסי ’ארנונה’ בתעריפים שונים (וגבוהים) במקביל לתוספות הנגזרות מנתוני ’’שקר הנכסים’, אבל מאחר שמדובר בזירה פוליטית בה מתקבלות ההחלטות הללו, זהו כבר סיפור אחר לגמרי.
 
תגובת המועצה-המקומית זיכרון-יעקב
"החברה שנבחרה במכרז הפומבי אותו פרסמה המועצה היא חברת ’ מידות בע"מ’. על-פי אותו מכרז חברת המדידות מתוגמלת בסכום קבוע לכל מטר-רבוע שנמדד ולא תשלום באחוזים מתוך שטחים נמדדים שימצאו. יתירה מזאת, על-פי המכרז והחוזה שנחתם מול חברת המדידה, במידה שימצאו שטחים שנמדדו ואינם מדויקים, החברה לא תתוגמל בעבורן".
 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
חגיגת פורים זכרונית
נתוני הגיוס לצה’’ל: חוף הכרמל מובילה ארצית בגיוס לתפקידי לחימה ובגיוס נשים לשירות משמעותי
החטיבה והתיכון בבנימינה וגבעת עדה צריכים להיפתח לאלתר!
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור