נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > הכנות אחרונות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ
23 לאוגוסט 2019
הכנות אחרונות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ
הלית שי - דוברת מועצת פרדס-חנה כרכור, 2019-08-23 - 10:00

 לצד ההיערכות הפדגוגית ביצעה המועצה שיפוצי קיץ,בינוי והרחבה של מוסדות חינוך בהיקף כספי של כ-14 מיליון ₪, השבוע תערוך המועצה כנסי היערכות של צוותי החינוך

כל הזכויות שמורות

צילומים באדיבות דוברת המועצה

מערכת החינוך בפרדס חנה כרכור מצויה בשבועות אלו בהכנות אחרונות לפתיחת שנת הלימודים תש"פ בישוב. ב-19 .1.9 יחלו כ 10,000 תלמידים את שנת הלימודים וישתלבו ב 13 בתי ספר יסודיים, 4 בתי"ס תיכוניים ו 75 גני ילדים. 

 
אגפי ומחלקות הנדסה תפעול ושפ"ע עמלים במרץ בשבועות אלו על סיום שיפוצי הקיץ והכנת מבני מערכת החינוך לקליטתם המוצלחת של ילדי הישוב.. חידוש ושדרוג מבני החינוך בינוי חדשים והרחבת הקיימים מבוצעים בהשקעה כוללת של כ-14 מיליון ₪. 
 
העבודות מבוצעות בדגש על בטיחות התלמידים במבנים והן כוללות שיפור תנאי הלימוד הפיזיים של התלמידים בכל מוסדות החינוך -בנייתן של מעליות בשניים מבתי הספר, רכישת ריהוט וציוד חדש, צביעת מבנים, החלפת מתקני ספורט וחידוש שירותים בחלק מבתי הספר, החלפת קווי ביוב, שיפוצי מטבחים בגני הילדים, תיקונים בגדרות ועוד. 
מערכת החינוך צומחת ומתרחבת והמועצה פועלת להרחבת תשתיות החינוך. בשנת הלימודים הקרובה יתווספו 5 גני ילדים חדשים אותם מקימה המועצה בימים אלו, 2 מכיתות הגן יאוכלסו כבר בשנת הלימודים תש"פ. כמו כן, בבתי הספר ’נעם’, בית הספר ’החקלאי’ ברנקו וייס, ’שבילים’ ו’רימון’ הציבה המועצה מבנים יבילים כתוספת כיתות לימוד או חללים המיועדים ללמידה. 
 
בשנת תש"פ מתוכננת הרחבתו של בית ספר ’שדות’ אשר תכלול תוספת 6 כיתות אם וחללים נלווים התואמים פרוגרמת בית ספר יסודי בן 18 כיתות. הבינוי יבוצע כתוספת קומה בשני האגפים מתוך השלושה הקיימים כיום. עבודות אלו מבוצעות לאחר השלמת קירוי מגרש הספורט בבית הספר במהלך שנת תשע"ט. 
 
בנוסף, בשנה האחרונה נהנו תלמידים ב-8 בתי ספר בישוב ממרחבי למידה חדשים (21 M) המותאמים לתהליכי ושיטות למידה עדכניות מותאמות פדגוגית ללמידה חווייתית. לאור ההצלחה הגדולה של הפרוייקט בתשע"ט, הגישו מוסדות חינוך נוספים בישוב 24 בקשות למרחבי למידה נוספים בבתי הספר וכן גם בגני הילדים .
 
לדברי ראש המועצה, הגר פרי יגור: "אלו ימים של היערכות שיא לפתיחת שנת הלימודים הנוכחית. כל אגפי ומחלקות המועצה עוסקים בקידום שיפוצי הקיץ בכל מוסדות החינוך ביישוב. בשבועות אלו אנו מקיימים ישיבות בקרה ומעקב אחר ההתקדמות כדי להביא לפתיחת שנה חלקה ולשנת לימודים בטוחה ונעימה לכלל התלמידים. בשבועיים האחרונים השלמנו סימוני ’נשק וסע’ בכל בתי הספר ואנו מחדשים את צביעת מעברי חצייה. ההיערכות הפיזית והפדגוגית עומדת במרכז העשייה בשבועות אלו ואני רוצה להודות לכל עובדות ועובדי המועצה על מסירותם והתגייסותם בשעות היום והלילה כדי להביא לפתיחתה המוצלחת של שנת הלימודים הקרובה." 
 
מנהלת אגף החינוך במועצה, אילנה זגול ציינה בהיבט הפדגוגי: "במסגרת ההיערכות הפדגוגית לשנת הלימודים הציגו מנהלי בתי הספר בחודש האחרון תכנית עבודה לשנה הקרובה כאשר לכל בית ספר תוכניות תוספתיות על פי מאפייניו הייחודיים. חלק מרכזי נוסף בתוכניות שהוצגו הוא פיתוח מקצועי של המורים בראייה רב שנתית. היעדים היישוביים שהוצבו במערכת החינוך- קידום הישגים, קידום למידה משמעותית, חינוך לערכים וקידום הכלה והשתלבות. כחלק מההיערכות והצגת היעדים היישובים אנו נקיים השבוע כנסי היערכות לצוותי החינוך בישוב.אני מאחלת לכל עובדי מערכת החינוך שנה מרתקת של צמיחה והתחדשות והצעדת מערכת החינוך קדימה, לטובת הקהילה בכלל ותלמידינו בפרט". 
 
במקביל להיערכות לשנת הלימודים תש"פ מקדמת בחודשים האחרונים ראש המועצה תכנית אב אסטרטגית חדשה בחינוך שמטרתה להגדיר את העתיד אליו שואפים הנהלת המועצה צוותי החינוך וההורים ובהתאם לכך לקבוע יעדים חדשים וסדרי עדיפויות. התכנית בנויה כתכנית ארוכת טווח אשר נשענת על שני מרכיבים מרכזיים- פדגוגי ופיזי וממנה יגזרו תכניות עבודה שנתיות. 
 
בהתאם ליעד אסטרטגי זה, עם כניסתה לתפקיד הקימה ראש המועצה פורום חינוך שהיא עומדת בראשו. הפורום מהווה גוף בו שותפים הנהלת הרשות, אגף החינוך, הנהגות ההורים, מנהלי בתי הספר, נציגי מועצת הנוער ונציגי קבוצות נוספות בקהילה המקומית. הקמת הפורום נועדה להעמיק את השותפות בין הרשות להורים ולצוותי החינוך ולייצג את מכלול הצרכים החינוכיים-קהילתיים בישוב.
ראש המועצה, הגר פרי יגור בהתייחסה לפורום החינוך ולראייה ארוכת טווח ציינה: " הגדרת זהותה של מערכת החינוך, מיפוי הצרכים והיעדים, סדרי עדיפויות חדשים ומתן מקום ראוי לשותפות עם ההורים יהוו חלק בלתי נפרד מהתוכנית האב החדשה בתחום החינוך אשר יישומה יבוא לידי ביטוי כבר במהלך תש"פ, וביתר שאת בשנים הבאות."
עוד הוסיפה ראש המועצה: "הקמת פורום החינוך החדש הייתה צעד ראשון לקראת קידומה של תכנית אב אסטרטגית חדשה לחינוך במושבה. תכנית האב תשקף את המדיניות החדשה שלי ושל הנהלת הרשות ואת הצרכים העכשוויים בשטח אשר נשמעים ומקבלים הד כיום במסגרת דיוני הפורום כיום ובעתיד . אחת הסוגיות המרכזיות בתוכנית הינה החינוך העל יסודי בישוב הכוללת מטרות על בהן- עלייה באחוזי הזכאות לבגרות והצבת מערכת החינוך בחוד החנית של מערכת החינוך בארץ חיבור בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי וראיית הצרכים של כל תלמיד. יעד מרכזי נוסף בו אנו מתמקדים הוא יצירת רצף חינוכי כבר מגיל אפס ועד לגילאי גן, יסודי ותיכון. את השינוי האמתי ניתן וכדאי לחולל כבר בגילאים הצעירים ביותר. "
 
אחד היעדים האסטרטגיים בשנים הקרובות מתמקד בחינוך העל יסודי בישוב. בשנת הלימודים תש"פ , צפויה ועדת היגוי ייעודית בנושא הקמת תיכון חדש בישוב להגיש את מסקנותיה כאשר היישום יצא לדרך לקראת שנת הלימודים תשפ"א. בין החברים בוועדת ההיגוי- מנהלת אגף החינוך ויועץ ארגוני שנשכר למטרה זו. האפשרות המובילה שנבחנת היא פיצול בית הספר בו לומדים כיום כ- 1800 תלמידים ואשר מהווה את המסגרת החינוכית העיקרית והכתובת המרכזית עבור תלמידים מכיתות ז’ עד י"ב. פיצולו נועד לספק מענה טוב ואיכותי יותר לכלל תלמידי החטיבה והתיכון. 
 
תכניות לימודים ייחודיות השנה במערכת החינוך בישוב
פורום מנהיגות יישובי - הכולל את מנהלי בתיה"ס היסודיים והתיכוניים והפיקוח של משה"ח. הפורום מלווה ע"י יועץ ארגוני מהתחום בשנה"ל תש"פ תצטרפנה לפורום גם קבוצת מנהלות גנים וביחד ימשיכו לפתח כלים ומודלים יישומיים שיתנו מענה לצורך העולה ממגמות העתיד, אתגרים והזדמנויות שהוגדרו וכבר מיושמים במערכת החינוך. במימון הרשות המקומית.
 
"מלקות ללמידה" – תכנית יישובית-מערכתית שתפעל בתש"פ זו השנה השנייה בחטיבות הביניים של בתיה"ס: חקלאי, אלישבע, שבילים ורימון. התכנית מתמקדת בהובלת שינוי בתפיסת המורה בטיפול בתלמידים מתקשים ועם לקויות למידה ובהעברת הדגש מהתאמות בדרכי ההיבחנות להתערבות בתהליכי ההורה והלמידה.
 
תכנית למצויינות מדעית בשיתוף מכון ויצמן למדע, לתלמידי כיתות ה’ ו’ מכלל בתיה"ס היסודיים ביישוב.. בשנה הבאה ימלאו 9 שנים לתכנית. בהשתתפות תקציבית של הרשות.
 
תכנית מל"א ( מרחב לימודי אחר) – תכנית התערבות למתן מענה ייחודי לימודי ורגשי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ב 4 בתי"ס ביישוב. במימון הרשות המקומית.
 
מנהיגות יישובית צעירה – תציין 9 שנים לפעילותה. כ 60 תלמידים מכיתות ד’-ה’ מבתיה"ס היסודיים ביישוב מובילים עשייה חברתית ומיזמים יישוביים.
 
בין התוכניות היישוביות הייחודיות 
 חינוך מבוסס מקום (’בשביל הטבע פרדס חנה כרכור’). הדגש הירוק והסביבתי יבוא לידי ביטוי גם בגני הילדים ובשנת הלימודים תש"פ כ-50 גני ילדים מכל רחבי הישוב יצטרפו לפרוייקט ’גני יער’ הייחודי (20 גנים יותר מאשתקד). בפרוייקט פורץ הדרך מקבלות הגננות הכשרה מקצועית להדרכת הילדים בסביבת הטבע העירוני ואחת לשבוע הן יוצאות לשטח יחד עם הילדים לחוויית לימוד רב חושית בפינות הטבע במושבה. עוד יתרחב השנה לגנים נוספים-פרוייקט ’גוגלה’ כחלק מתפיסה למתן חינוך טכנולוגי וכלים בתחום החקר והמחשוב, כבר בגילאי הגן. 
 
עוד תפעיל הרשות גם השנה את "טבע עירוני" - תכנית צומחת למנהיגות סביבתית. התכנית כוללת 8 מפגשים בכל בי"ס, אימוץ אתרים, משימות מקוונות, השתלמות למורים מובילים וימי שיא בית ספריים ויישוביים. בשנה"ל תש"פ יעסקו התלמידים בלמידת חקר בנושא. בהשתתפות תקציבית של הרשות.
 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
חגיגת פורים זכרונית
נתוני הגיוס לצה’’ל: חוף הכרמל מובילה ארצית בגיוס לתפקידי לחימה ובגיוס נשים לשירות משמעותי
החטיבה והתיכון בבנימינה וגבעת עדה צריכים להיפתח לאלתר!
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור