נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > "אני לא מזוהה פוליטית!"
2 לינואר 2020
"אני לא מזוהה פוליטית!"
מוריס-דוד בר-יוסף, 2020-01-02 - 10:00

כך מצהיר איתי ויסברג, ראש המועצה-המקומית בנימינה- גבעת עדה בשיחה פתוחה עמו, בה הוא מדבר על השינויים שיתחוללו במושבה ועל הקשר ההדוק עם התושבים. נושא המהפכה בחינוך-המקומי, כמו גם המחצבה שתחזור לרשות בנימינה והרכבת שצפויה לפנות את מקומה ואפילו פוליטיקה-מקומית ותקציב ללא העלאת הארנונה, כל אלה נמצאים על סדר-היום של ראש-המועצה כשנה אחרי הבחירות. שיחה עם איש זהיר, נחוש, אופטימי ונושם-חזון 

כל הזכויות שמורות

צילום: שחר תמיר

עברה כשנה מאז נבחרת שוב לתפקיד ראש-המועצה, אולי תשחזר מה הבטחת לבוחרים ערב מערכת-הבחירות ומה קיימת מאז?
"השתדלתי לא להבטיח לבוחרים דבר שלא ידעתי כיצד לקיים!"

ובכל זאת?
"היו מספר נושאים שהחלטתי כבר אז לקדם מיד בתום הבחירות ואני שמח להגיד שאת חלקם הצלחנו לממש".

כמו למשל?
"התקדמות משמעותית בתוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת גבעת-חן ובה פנוי-בנוי של שכונה בת 45 שנה. סיימנו את שלב התכנון, הפקדנו את התכנית שכבר אושרה להפקדה וכעת יש הרבה התנגדויות שהוגשו וחוקר ששוקד עליהן, להערכתי עד אמצע השנה הקרובה תהיה תכנית מאושרת ובמסגרת זה יושלם גם החיבור לאזור-התעשייה ’כרמל’ שנמצא מול מתחם קריית-החינוך ’אורט’".

למה זה כל-כך משמעותי?
"ההתחדשות העירונית לגבעת-חן נכשלה במשך שנים בעיקר בגלל אי-הכדאיות הכלכלית ואי התאמת התכנון לאופי הישוב. זאת עד שנכנסה המועצה-המקומית לתמונה, ויזמה תכנית חדשה שבסיומה יוקמו במקום כ-560 יחידות-דיור בפרויקט יזום שלנו שבו גם הושם דגש על שמירת הצביון הכפרי וקביעת מנוף-כלכלי לאזור. אני חושב שמדובר במודל ראשון מסוגו, משום שאנחנו מביאים זכויות בנייה ממקומות אחרים לטובת השכונה, קובעים יעדים לתעסוקה על-ידי מכירה מוזלת של קרקעות מדינה מאזור התעשייה ליזם שיקים עליהן פרויקטים עסקיים, מה שהופך את כל הפרויקט לכלכלי שנים קדימה.

אז מה צפוי באזור התעשייה הזה?
"כחלק מפיתוח היישוב גם בהיבט הכללי תעסוקתי אנחנו שוקדים על איזור התעשייה. יש כבר תב"ע מאושרת ותכנית להשבחה כאשר בשלב הזה אנחנו מסיימים הכנת התשתית עד לאזור התעשייה ובכלל זה קו הביוב. בעתיד מתוכננת שם מלונאות, מלאכה זעירה ומרכזי תעסוקה ואחרי שדחפנו את התכנית, היא זכתה לתמיכה של הוועדה-המחוזית ו’הרשות-להתחדשות עירונית’".

מה עוד עמד על סדר-היום אחרי הבחירות?
"דברתי על החשיבות שאני מייחס לשקיפות ולהנגשת המידע לציבור וגם בנושא זה הצלחנו להתקדם באופן משמעותי. תקציב המועצה-המקומית לדוגמא מונגש לציבור על כל סעיפיו עוד טרם אישורו וזאת בנוסף לסקירה אישית שלי לגבי עיקרי התקציב, למי שלא רוצה לנבור בכל הפרטים והסעיפים. לראשונה בארץ הנגשנו ברמה מפורטת ביותר את מבדקי הבטיחות של כל מוסדות החינוך במועצה כך שכל הורה יכול לראות את מצב הבטיחות המעודכן במוסד בו לומד ילדו. בנוסף הצלחנו להגדיר יעדים ארוכי-טווח שנועדו חלקם להשגה רק בסוף הקדנציה ומהם גזרנו יעדי-משנה קצרי-מועד עד סוף שנת 2020".

אגב, על כמה עומד התקציב שאישרתם?
"התקציב השוטף שלנו עומד על 103.3 מיליון ₪ וזהו תקציב-שיא של המועצה-המקומית וגבוה ב-3% מהשנה שעברה. צריך לזכור גם כי לא כל מנועי הצמיחה עליהם אנחנו שוקדים קיבלו עדיין ביטוי בתקציב 2020".

מדוע לא העליתם את הארנונה?
"משום שבשנה הראשונה שנכנסתי לתפקידי ביצעתי איחוד-ארנונה בין גבעת-עדה לבין בנימינה ובניגוד לעבר יצרנו ארנונה אחת משותפת ושיוויונית בין שתי המושבות מבחינת תעריף, סיווג ושיטות חישוב. לפיכך שלא מצאתי הצדקה להעלות את הארנונה מעבר למה שמחייב משרד-הפנים ולא להעמיס עוד הוצאות על התושבים בשנים אלו".

מה קורה אצלכם עם ’סקר-הנכסים’?
"אנחנו עומדים בפני סיום הסקר שהוחל לפני מספר שנים והוא עתיד להסתיים השנה. יש בנתונים שקיבלנו ביטוי להכנסות נוספות, אבל איני רוצה לנקוב בשלב זה במספרים לפני שנסיים אותו".

אתם תעבירו נתונים על חריגות-בנייה לוועדה המקומית לתכנון-ובנייה?
"בשום פנים ואופן לא, משום שהוועדה מחויבת לבצע סקרים מוכווני חוק התכנון ובניה ואילו ’סקר הנכסים’ בו אנו מחויבים, נועד לאמת ולהצדיק גבית ארנונה. אלו שני דברים שונים לחלוטין".

הבנתי שהצבתם את נושא החינוך בראש סדרי העדיפות שלכם.
"אנחנו מרוצים מאוד מתוצאות החינוך במושבה בראיה ארצית. עם זאת, בשיחות שקיימתי עם הציבור עולה רצון לקפיצת-דרך נוספת בתחום החינוך. לפיכך, התחלנו בגיבוש תכנית פדגוגיה יישובית חדשנית ומובילה, בשיתוף משרד-החינוך, מנהלי בתי-הספר והנהגות ההורים במטרה להגדיר מחדש את ציפיותינו מהחינוך הנהוג במושבות".

מה זה אומר בשפה פשוטה?
"העולם שאנחנו מכירים השתנה בעשורים האחרונים וממשיך להשתנות בכל יום ולפיכך פרדיגמות ישנות כגון מבנה כיתה, לימוד פרונטלי, שיטת הערכה מבוססת ציונים, תקני משרד החינוך ועוד, חייבות לעבור עדכון, התאמה ותיקוף מחדש. ברור לנו שהצרכים הלימודיים של הילדים של היום שונים מאלו שהיו בימים בהם הוגדרו הפרדיגמות הללו ואני חייב להוביל את ההתאמה הזו עם הציבור לטובת הדורות הבאים שאנחנו מחנכים.

בעתיד, הסביבה החינוכית צריכה להיות יותר גמישה וכדי להגדירה נכון נדרש תהליך חשיבה ברמה היישובית, מעמיק ויסודי, שבעקבותיו תבנה תכנית פדגוגיה יישובית רב שנתית שתוביל את החינוך שלנו למותאם לאתגרי העתיד".

תנסה אולי לפרט במה תבוא התכנית לידי ביטוי מעשי.
"מדובר בטיוטא לתכנית שתובא לדיון בצוות-ההגוי ובה בחינה מחדש של פרדיגמות מקובלות למשל הגדרת מרחבי-לימוד מחדש, למידה פרונטלית לעומת למידה קבוצתית-חווייתית, מתודת-הערכה שאינה מתבססת על ציונים אלא מערבת יותר הערכה אישית, התאמת הבינוי לפדגוגיה ותפירת חליפת לימודים אישית לכל תלמיד. עדיין לא מדובר בתכנית מפורטת אלא במשהו פנימי הנמצא בתחילת דרכו בסיוע מרכז הניסויים במשרד החינוך.הצבנו לעצמנו יעד לפיו תהיה בשנת הלימודים תשפ"א תהיה לכל בית ספר ביישוב תכנית מימוש מתוקפת בהתאם לעקרונות שאושרו ובהתאם לאופיו".

אתה מדבר על משהו שיעלה מן הסתם הרבה מאוד כסף.
"בשלב הראשון מדובר במאות אלפי ₪ לשלב התכנון שכבר תוקצבו לשנת 2020. אבל הכסף הגדול יהיה בהכנת התשתית וזה יתבטא בתקציבים ממשלתיים שכבר אושרו בעבר ועדיין לא הועברו אלינו בפועל, כמו למשל 20 מיליון ₪ לבינוי בקרית-החינוך של ’אורט’, הריסה ובנוי מחדש של בית-ספר ’הנדיב’, שלב-ב’ של בית-ספר ’בראשית’ החדש ועוד. המקור לכספים נמצא כפי שהסברתי בתקציבים שכבר אושרו על-ידי משרדי-הממשלה ובכספי קרנות-ההשבחה. יש כסף למימוש התכנית הזאת, למרות שהיא תמומש בתוך 3-5 שנים, אבל תתחיל בשנת תשפ"א בכל בית-ספר".

במציאות הפוליטית בישראל, יכול במרץ 2020 להיות שר-חינוך חדש שלא יאשר לכם את התכנית.
"היתרון שלי הוא בכך שאני לא מזוהה פוליטית! הצלחתי עד היום לעבוד עם כל גורם ממשלתי נבחר והראיה לכך טמונה בכל האישורים הכספיים הקיימים. שר חדש עלול אולי לעכב ביצוע תכנית, אבל קשה להעלות על הדעת ביטול שלה".

למה בעצם אתה לא מזוהה פוליטית? אולי זה היה פותח לך דלתות נוספות?
"אינני רואה שום יתרון להזדהות פוליטית-מפלגתית ברשות מקומית. אני בקשרים טובים והדוקים עם שרים ומקבלי החלטות ומתקיים שיח פורה איתם, גם כשאני לא מזוהה פוליטית. חוץ מזה, כיוון שלא נבחרתי על בסיס דעותי הפוליטיות, יהיו אשר יהיו, אני סבור שעדיף ליישוב שאשמור אותן לעצמי כי בסופו של יום נבחרתי לשרת את התושבים בלי שום קשר לשייכות או לזהות הפוליטית שלי".

אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, ספר לי מה מצב הקואליציה שלך?
"אנחנו 8 חברי קואליציה לעומת 5 חברי אופוזיציה. התחלנו עם 7 חברים, בהמשך הצטרפו עוד שלושה ואחרי שנפרדנו משני חברים, חזרנו להיות קואליציה בת 8 חברים. אני יכול להעיד על כך שמדובר בקואליציה בגודל סביר ויציב וכי אנחנו עובדים באווירה של עשיה, שיתוף-פעולה והבנה. חברי ההנהלה מעורבים מאוד בכל דבר ובעלי נגישות לכל הפרטים, שלא לדבר על ניהול וועדות רבות כמו וועדות-החינוך, הרווחה, התחבורה, איכות-הסביבה והמאבק בסמים-אלכוהול ווועדת השימור".

אולי תעשה לי קצת סדר בנושא הרכבת?
"קיימת תכנית תשתיות לאומית-65 להעברת הרכבת ממרכז המושבה למערבה, למיקום שיענה גם על הצרכים של אור-עקיבא והיא צפויה להתרחש בתוך 10-15 שנים. אנחנו מתעקשים שאנחנו, ולא רכבת ישראל, נתכנן את התחנה החדשה יחד עם אור-עקיבא מתוך ראיה עסקית-אזורית ולא רק מתוך גישה תחבורתית. הצגנו זאת באופן הזה ולמרות ההתנגדות של הנהלת הרכבת, משתלב הדבר עם תכנית-המתאר של אור-עקיבא ושל בנימינה. לפיכך, אני מאמין שבסופו של דבר יגבר השיקול ההגיוני על שיקולים אחרים".
אז מה יהיה במקום תחנת הרכבת במרכז בנימינה?
"פסי-הרכבת והמתחם כולו יוחזרו למדינה וממנה למושבה שסוף-סוף תתאחד מחדש. יש לנו כבר חלומות על פארק גדול ומאחה, אזור מגורים, מתחם עסקי ספורטיבי תיירותי. אך זה עדיין מוקדם, ורק בעוד שנתיים-שלוש נתחיל לגבש את התכניות עם הציבור שיאפשרו גם מנוע-צמיחה כלכלי וקהילתי מהארוע הזה".

מה קורה עם המחצבה שלכם?
"רשות מנהל-המקרקעין מעבירה כיום את מתחם המחצבה לבעלות המועצה. זאת לאחר שביקשנו לקבל אותה ויש כבר חוזה העברה ורק ממתינים לאישור מועצת המנהל בנושא. יש תכנית שיקום שאושרה על-ידי ’הקרן לשיקום מחצבות’ שגם אמורה לתקצב אותה אחרי שניזונה במשך שנים ממס שהוטל על כל קוב שהועבר למחצבה".

אז מה אתם מתכננים לעשות במקום המחצבה?
"בתוך המחצבה יתבצע שיקום-נופי אקסטנסיבי כשהמטרה היא להכשיר את המתחם כולו לטובת טיילות, ספורט-אתגרי כולל פארק-מופעים איזורי. בדופן הדרומית הפונה למושבה יש תכנית בניין-עיר לפעילות שנועדה להקמת עוגן-כלכלי למחצבה המכיל בין השאר מקומות בילוי, לינה, מתחמי חינוך סביבתי, ספורט ואפילו כפר-אומנים".

בחרתם כבר שם חדש למחצבה?
"אנחנו דוגלים בקונספט של תחרות תכנון ארצית וזה כולל אולי גם שם חדש למחצבה, שאגב ראוי להזכיר כי יש בה גם מקומות המיועדים לשימור כמו מתקני-הפקה. בכל זאת מדובר בפיסת היסטוריה מקומית".
כבר הצטרפתם ל’אשכול הרשויות’?
"אנחנו שותפים ל’אשכול מישור-החוף’ ובו זכרון-יעקב, חוף-הכרמל, ג’סר א-זרקא, פורדיס והמועצה-האזורית אלונה ואני יודע שגם פרדס-חנה/כרכור מתעניינת להצטרף ואולי עוד יישובים. ההצטרפות שלנו נבעה מתוך כך שלישובים קטנים כמונו אין מסה-קריטית ליצר יתרון כלכלי תחרותי ולכן יש הצדקה להתארגנות אזורית לפעילות משותפת".

זה לא נראה לך מיותר להקים עוד מנגנון ובו פקידים ובעלי-תפקידים נוספים?
"לא מדובר בכפילות אלא ביתרונות כלכליים מדידים שעולים על עלות הקיום וההפעלה של האשכול. למדנו מקרוב כיצד מתנהלים בהצלחה אשכולות כמו ’גליל-מזרחי’
’נגב מערבי’ ואחרים".

תגיד, איך זה שלמושבה משותפת בת כ-15 אלף תושבים אין אמבולנס ותחנת מד"א?
"פשוט מאוד משום שעד כה לא היה מי שיפעיל את התחנה ואת האמבולנס! אבל אני שמח לבשר כי הקצנו שטח מיוחד בבניין המועצה של גבעת-עדה והחל מהרבעון הראשון של שנת 2020 תפתח שם תחנת מד"א שתפעל 24/7 ויהיה גם אמבולנס על צוותו!".

אתה מרוצה מרמת הביטחון-האישי של התושבים?
"לצערי הרב אנחנו ’במקום טוב-באמצע’ בנושא הזה. נתוני המשטרה מצביעים על מיתון וירידה בכמות הפריצות וגניבות הרכב והרכוש, אבל אני לא מתרשם מכך. זו הסיבה שמינינו השנה רכז בטחון קהילתי המונחה על ידי המשרד לבטחון פנים ואישרנו תכנית מקיפה ביישובים לפריסת רשת מצלמות בטחון ותפעול בשטחים הציבוריים כדי לייצר הרתעה ולשפר את המענה ברגעי אירוע.

הפער בין המציאות לבין השאיפות שלנו נסגר על-ידי התנדבות שמובילה כאן במספרים מרשימים ואני עצמי מתנדב באופן קבוע לארגון ’השומר החדש’ שמעניק למושבה יתרון, אבל צריך שיהיו יותר משאבים משטרתיים. גם מעדויות החקלאים מתברר כי מאז החלה פעילות ’השומר החדש’ יש ירידה של עשרות אחוזים בגניבות-החקלאיות אבל הן עדיין מתרחשות. אגב בעניין ההתנדבות, חשוב לי להדגיש כי בבנימינה רשומים לא פחות מ-644 מתנדבים בכל התחומים וזה מעיד על מעורבות ואכפתיות של התושבים בחיי הקהילה.".

איך אתה בעצם שומר על קשר עם התושבים?
"הפגישות שלי עם הציבור במושבה מתחילות ברחוב, עוברות במפגש קבוע של ’קפה שלישי עם ראש-המועצה’ כאשר אני נפגש במסגרת זו עם כל תושב המבקש לשוחח איתי. אחת לרבעון אני עורך מפגשי תושבים פתוחים בכל פעם באיזור אחר במושבות אליו מגיעים בכל פעם כ-80 איש ויחד עם כל אנשי-המטה שלי אנחנו משיבים לשאלות במשך כ-3 שעות בשידור חי. המפגש כולל סקירה מקצועית ובמסגרתו אני ומטה המועצה עונים על שאלות. כחודש לאחר כל מפגש מתקיים שדור-חי באינטרנט שמלווה בעדכונים מהמפגש האחרון שהתקיים. אני גם עורך סיורים שבועיים בשטח ובודק באופן אישי תלונות ובקשות, כשברקע לכל הדברים האלה מוזרם מטעם המועצה מידע דיגיטלי ב’וואטסאפ’, ב’מיילים’ ובאתר ה’פייסבוק’ שפעיל וגדל. נושא הקשר עם הציבור היה גם הוא אחד הדברים שהגדרתי לעצמי לפתח ואנחנו שוקדים על פיתוח פלטפורמות חדשות בתחום זה, להרחבת שיתוף-הפעולה עם הציבור בנושאי-תכנון שונים ולעריכת עוד מפגשים עם בעלי-עניין".

ערב השנה האזרחית 2020 איך היית רוצה שתסכם אותה ערב שנת 2021?
"הייתי רוצה לגלות שבסיום השנה הזאת השגנו יותר יעדים שהצבנו לעצמנו והצלחנו במקביל לשפר את השיח שלנו עם התושבים. אני רוצה לראות שהציבור אותו אני מייצג מאמין שבחר נכון כאשר החליט להישאר כאן ומביע אמון במנגנון המשרת אותו, משימה לא קלה כאשר שלטת בארץ אווירה של חוסר-אמון במערכות השלטון ומוסדותיו. והייתי רוצה שהמאמצים אותם אני משקיע לאפשר לצעירי בנימינה וגבעת-עדה, להמשיך לחיות במושבה המיוחדת שלנו".
 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
הכירו את בוגרי קורס חובלים מהמושבות
מגשימים חלומות בחוף הכרמל
הסיפור שלהן – ההיסטוריה שלנו
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור