נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > צו להפסקת העבודות ב"פארק היין"!
13 לאוגוסט 2020
צו להפסקת העבודות ב"פארק היין"!
מוריס דוד בר-יוסף, 2020-08-13 - 10:00

הוועדה המרחבית הוציאה צו להפסקת ביצוע העבודות ב’פארק היין’ בזיכרון-יעקב וזאת עקב הפגיעה ב’מסדרון האקולוגי’ שמעוגן בכל ההסכמים לפיתוח המתחם. מישהו החליט כפי הנראה להתעלם מהחלטות הוועדה ובמהלך עבודות הפיתוח פגע קשות במסדרון שנועד להגן על בעלי-החיים באזור. עד שיבוא הדבר על תיקונו מופסקות העבודות בפארק וסביר להניח כי טרם נאמרה המלה האחרונה בפרשה 

כל הזכויות שמורות

צילום: מערכת גפן

הוועדה המרחבית לתכנון ובניה ישובי הברון הוציאה השבוע צו להפסקת כל העבודות בפרויקט ’פארק היין’ של המושבה וזאת בעקבות פגיעה קשה ב’מסדרון האקולוגי’ המוגן שנמצא סמוך למתחם הבנייה.

התברר כי במהלך עבודות הפיתוח ב’פארק היין’ נפגע ונהרס ’המסדרון האקולוגי’ וכתוצאה מכך נמנע מעבר בעלי-בחיים בשטח שהוקצה במיוחד לשם כך. מעבר להרס שנגרם ל’מסדרון האקולוגי’ עולה כי הגורמים שביצעו את עבודות הפיתוח במקום, לא עמדו בהתחייבות לשמירה על המסדרון המדובר והדבר הביא כאמור להוצאת הצו להפסקת העבודות ב’פארק היין’.

כזכור נקבע בזמנו כי המועצה-המקומית זיכרון-יעקב תפעל מול מנהל מקרקעי-ישראל ומול הוועדה המקומית במטרה להחיל את סעיפים 77-78 לחוק הבנייה, אשר מחייבים הקפאת המצב הקיים ואי-פגיעה במסדרון-האקולוגי במהלך עבודות הפיתוח ב’פארק היין’. מדובר במסדרון המשמש מעבר לבעלי-החיים בין חלקה המערבי של ’בקעת הנדיב’ לחלקה המזרחי וההסכמה בדבר שמירה עליו הושגה לא רק מקיר-אל-קיר במליאת המועצה, אלא גם הודות להתערבות גורמים נוספים ובהם גני רמת-הנדיב והאגודות ה’ירוקות’ השונות והחברה להגנת-הטבע.

כבר בחודש אוגוסט 2019 קבעה הועדה-המחוזית בחיפה בין השאר כי " קיימת חשיבות רבה בשמירת ממשק השטחים הפתוחים באזור וכי יש צורך בהבטחת המסדרון-האקולוגי שייתן מענה למערכות האקולוגיות המצויות במרחב" וכי " קיימת תמיכה נרחבת בהסדרת המסדרון-האקולוגי".

בישיבת הוועדה מיום 2 בדצמבר 2019 התקבלה שוב החלטה שהעניקה משנה תוקף לשמירה על המסדרון-האקולוגי, אבל נראה כי מישהו פשוט ’שכח’ את הדברים הללו ופגע במסדרון המדובר, פעולה שבשלב זה הביאה כאמור להפסקת העבודות ב’פארק היין’ עד הודעה חדשה.
מי שמבקש לאתר את ’החטא הקדמון’ של האירוע הנוכחי, יכול למצוא זאת במה שקרה מאז 2015 כאשר הוקמה ’מנהלת פרויקט פארק-היין’ במימון רמ"י. לטובת המנהלת הזאת אף נשכרו משרדים בשכונת ’חלומות זיכרון’ ובראשה עמד חבר המועצה-המקומית לשעבר מישה בלומנפלד.

אלא שעם התפטרותו של בלומנפלד הועבר תיק-המנהלת לסמכותו של ראש-המועצה זיו דשא, המשמש למעשה יושב-ראש המנהלת, אולם מאז חודש יוני 2016 אין המנהלת מאוישת כלל והמשרדים שלה נותרו ריקים, למרות המשך דמי-השכירות המשולמים עבורם. תפקידה של המנהלת היה ונשאר לפקח על פרויקט ’פארק היין’ ולשמש זרוע של המועצה-המקומית, מתוך כוונה להיות מעורבת בכל הנעשה ולא לאפשר חריגות כלשהן. האירוע שהביא כאמור להוצאת צו הפסקת העבודות בפארק-היין, מעיד אולי יותר מכל על החידלון שבתפקודה של המנהלת, שהרי אילו פעלה כנדרש, סביר להניח שאיש לא היה פוגע במסדרון-האקולוגי!
מעניין לציין כי בהודעה שנמסרה ב-3 באוגוסט 2020 מטעם המועצה-המקומית זיכרון-יעקב נאמר בין השאר כי מדובר "בהרחבה משמעותית של המסדרון-האקולוגי לטובת החי והצומח באזור...".
יכול להיות שאפילו במועצה לא לקחו בחשבון כי בין מסירת ההודעה הזאת לבין הוצאת הצו להפסקת העבודות ב’פארק היין’ כבר יפגע אנושות המסדרון האקולוגי’ שנועד לשמש ’לטובת החי והצומח’.
כך או אחרת, המשך בוא יבוא.

מהמועצה המקומי זכרון יעקב נמסר:
תוכנית פארק היין היא תוכנית אסטרטגית למושבה זכרון יעקב, הן מבחינת פיתוח עסקי ותיירותי עתידי והן למתן מענה ראוי בתחום הדיור לזוגות צעירים. בהמשך לתוכנית שאושרה בשנת 2007, נחתם ב-2015 הסכם פיתוח בין המועצה המקומית ורשות מקרקעי ישראל בעלת השטח ומפתחת המתחם. במסגרת התוכנית המקורית נקבע בין היתר כי רוחב המסדרון האקולוגי יהיה 50 מטר בלבד טרם כינון מליאת המועצה הנוכחית.
החל מחודש יולי 2016 בחנה המועצה המקומית שנית את מתווה הפרויקט ומכיוון שלא היתה עמידה באבני הדרך להסכם עצרה המועצה את התהליך עד להסדרתו. במקביל פעלה המועצה למען הזוגות הצעירים ואיפשרה שיווק יחידות לזוגות צעירים במסגרת מחיר למשתכן ורבים מבני ובנות זכרון יעקב זכו בהגרלות אלה שיצאו לדרך המהלך 2018. זכורות לכולם אמירות חסרות אחריות של פוליטיקאים על בניית מגדלים בני 7 קומות, חסידי גור ועוד אמירות. בניגוד לאמירות דמגוגיות אלה, פעלה המועצה באופן אחראי ומושכל.
במקביל קודם שיווק מגרשים מסחריים לגלריות, יקבים איחסון מלונאי ועוד. המועצה מצאה לנכון כי הפעלת מנהלת שעולה ממון רב מכספי הציבור אינה מעטפת לחלוקת משרות בשלב זה של הפרויקט כפי שהיה בעבר, ולכן המנהלת פועלת באחריות מתוך שמירה על כספי הציבור ומאפשרת קיום פעילות שוטפת, קידום השיווק, מפגשים עם מנכ"ל מועצת היין מפגשים עם יזמים ועוד. הפיקוח על עבודות בניה ופיתוח בהתאם להיתרים ותוכניות הוא של הוועדה המרחבית.
עם גמר הפיתוח ויציאה לשלב ב’ של השיווק המסחרי תאויש המנהלת בבעלי מקצוע מתאימים ולא במינויים פוליטים.
המועצה המקומית, הובילה יחד עם הוועדה המחוזית לפני כשנה, ביצוע תכנון מחודש של המסדרון האקולוגי – הרחבתו ל-150 מטר לפחות תוך שינוי, התאמה והקטנה של שטח המגרשים על מנת לאפשר רצועת מסדרון אקולוגי מותאמת על פי המלצות גורמי המקצוע."המועצה רואה בהרחבת המסדרון האקולוגי יעד חשוב ביותר שיאפשר שמירת קשר בין שטחי רמות מנשה, אלונה, בקעת הנדיב, הר חורשן ועוד לבין מרחב רמת הנדיב כיעד מחייב טיפוח ושימור שיאפשר מעבר בטוח וחופשי ככל הניתן של בעלי חיים ויאפשר שמירה של הסביבה האקולוגית. המועצה בראשות מחלקת ההנדסה, מובילה מזה כשנה צוות משותף, הכולל את המועצות זכרון יעקב ובנימינה גבעת עדה, רשות הטבע והגנים, רמת הנדיב, הוועדה מחוזית, הוועדה מרחבית, החברה להגנת הטבע ורשות מקרקעי ישראל שיחד בוחנים ומתכננים את הרחבת המסדרון האקולוגי למען שמירת הסביבה והחי במרחב זה. צו המניעה הוצא על ידי הוועדה המרחבית, שלה סמכות האכיפה בנושאי תכנון ובניה, יחד עם זאת מוטלת האחריות לאמת את אותם חששות באמצעות מדידות של גורמים מקצועיים בשטח, לפעול באחריות ובשקיפות מול מקבלי ההחלטות השותפים לפרויקט ולאפשר לחברה המבצעת משך זמן סביר להגיב. זאת על מנת לאפשר תהליך בריא של עבודה משותפת מול כלל הגורמים המעורבים שתיטיב עם תושבי המושבה, האזור והמרחב האקולוגי סובב בקעת הנדיב".

תגובת דוברות הוועדה לתכנון ובנייה יישובי הברון
תכנית פארק היין הינה תכנית הדגל למיתוגה של המושבה זכרון יעקב כמושבה תיירותית מהמובילות בארץ. מעבר למיתוג התיירותי לאזור הנ"ל חשיבות עצומה לאלפי הפריטים המדהימים והיחודיים של בעלי החיים אשר בית הגידול שלהם משתרע בין פארק רמת הנדיב לפארק אלונה ואזור המעבר (המסדרון האקולוגי עובר בחלקה הדרומי של תכנית פארק היין. מאבקים רבים נוהלו על ידי גופים רבים ואזרחים אכפתיים לשכנע את המועצה לפני כשנתיים להכין תכנית להרחבת המסדרון האקולוגי ושימורו למען בעלי החיים ומשזה לא צלח החליטה הוועדה המחוזית בעצמה ליזום את תכנית ההקפאה לאזור ושמירת המסדרון האקולוגי. השבוע הודיעה נציגת הוועדה המחוזית ליו"ר הוועדה עו"ד אלי אבוטבול כי מביקור שערכה בשטח עולה החשש כי ישנה פגיעה במסדרון האקולוגי. יו"ר הוועדה הנחה את מהנדס הוועדה ואת מחלקת הפיקוח להעלות רחפן לאוויר ולערוך תצלומים של המסדרון האקולוגי על מנת לוודא שהמסדרון נשמר. הוועדה נדהמה לגלות ששטח עצום מהמסדרון האקולוגי פשוט נרמס ברגל גסה על ידי דחפורים, חפירת תעלות, הפיכת המסדרון לשטח אכסון של ערימות עפר ענקיות של כל פארק היין ובעצם מנעו מעבר של בעלי החיים מפארק רמת הנדיב לפארק אלונה. בשל כך הנחה יו"ר הוועדה להוציא צו הפסקת עבודה מידי לכל פארק היין וזאת על מנת למנוע הרס נוסף של המסדרון שהפך להיות תכנית מכשולים אחת ענקית לבעלי החיים. ביום שלישי ה-11 בחודש התקיימה ישיבת זום ענקית בניהול יו"ר הוועדה בהשתתפות נציגים של גופים רבים, החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה, הוועדה המחוזית, רשות הטבע והגנים, רמת הנדיב, מנהל מקרקעי ישראל ונציגי החברה המפתחת וזאת לאור בקשת המנהל לבטל את הצו. בסיכומה של הישיבה הארוכה החליט יו"ר הוועדה עו"ד אלי אבוטבול שלא לבטל את הצו ולהשאירו על כנו תוך דרישה שלו לקבל תכנית שיקום מסודרת למסדרון האקולוגי כולל החזרת הצמחייה וכן פינוי ההר, סגירת התעלות ועוד.

יו"ר הוועדה ביקש מכל הגופים שהשתתפו בישיבה הנ"ל להציג רעיונות משלהם להחזרת מצב לקדמותו מהר ככל שניתן על מנת לאפשר מעבר בטוח לבעלי החיים ומניעת פגיעה בשטחי המחייה שלהם.

תיעוד התעלות הפתוחות במסדון האקולוגי צילום רחפן באדיבות הוועדה המרחבית

תגובת רמת הנדיב:
בחודשים האחרונים אנו עדים להפרות חוזרות ונישנות של פיתוח תשתיות, דרכים ותעלות באזור שעליו חל סעיף 77-78, ולהתגבהות ערימת עפר עצומה בלב המסדרון האקולוגי אשר הורסת את מה שעוד נותר ממנו ומונעת מעבר של חיות הבר שנותרו בשטח.
אין ספק שצו הפסקת העבודות ע"י הוועדה המרחבית הוא מהלך כואב אך נדרש לנוכח התנהלות רשות מקרקעי ישראל ומנהלי הפרויקט מטעמה והתעלמותם מההנחיות שהגדירה הוועדה המחוזית בנושא. אנו מברכים על מהלך זה, גם אם לא שמחים שהיה בו צורך, ומקווים שמנקודה זו והלאה תהיה שמירה על ההסכמות.
לצערנו, יידרש כעת לשקם שטח נוסף שכבר הפך לעפר ואבק, במקום שבו היה שטח טבעי שמאפשר חיים לצבאים ולשאר חיות הבר.

יעל לביא אפרת מהחברה להגנת הטבע:
לאחר שהוסכם באופן הרחב ביותר כי יש לפעול להרחבת המסדרון האקולוגי בין רמת הנדיב לאלונה והר חורשן, היתה אווירה אופטימיות ותקווה לעתיד לצבאים ושאר חיות הבר במרחב. לצערנו, למרות שרמ"י עורכת תוכנית למסדרון, ולמרות הקפאת ההיתרים והנחיות הועדה המחוזית במסגרת הוראת סעיפים 77-78, המצב בשטח עגום. השטח הטבעי נפגע קשות ע"י הקבלנים מטעם רמ"י, כתוצאה מעבודות עפר גדולות וערימות עפר עצומות (ללא היתר, בתחום המסדרון המתוכנן ובניגוד להחלטת המחוזית). אנחנו מברכים על התערבות הועדה המקומית ונקיטת אמצעי אכיפה. יש לוודא השבת המצב לקדמותו ושיקום השטח. צר לנו על הוצאת המשאבים שתדרש לשיקום מה שלא היה צריך להיות מופר מלכתחילה.

מרשות מקרקעי ישראל נמסר:
העבודות נעצרו עקב טענות לחריגה, הנושא בבחינה לרבות מציאת פיתרונות להמשך ביצוע העבודות והשלמת הפיתוח במקום.

סיעת זכרון שבלב: צילה רשף, תמי ברששת, קרן איילי
תוכנית פארק היין הינה תוכנית אשר מאפשרת הקמת מתחמי מגורים, תיירות, תרבות ופנאי בחלקה הדרום מזרחי של המושבה.
התוכנית עברה גלגולי אבולוציה עד אשר סוכמו אבני הדרך והחלו עבודות הפיתוח.
בשנת 2015 הוקמה מנהלת פארק היין אשר מומנה ע״י מנהל מקרקעי ישראל, הושכרו לטובת המנהלת משרדים (בשכונת חלומות), ראש המנהלת היה חבר המועצה לשעבר מישה בולומנפלד, עם התפטרותו התיק הועבר לסמכות ראש המועצה המשמש כיו״ר המנהלת ומתוקף תפקידו לשמור על אינטרס המושבה בליבת הפרויקט.
מחודש יוני 2016 ועד היום, המנהלת פיזית לא מאוישת, המשרדים שהושכרו לא מאוישים ובפועל משמשים את מבקרת המועצה אשר הוגלתה למשרדים אלו בכוונת מכוון. מיותר לציין כי המבקרת סיימה תפקידה כבר לפני חצי שנה ולא מונה מבקר/ת חדשים. כספי השכירות ממשיכים להיות משולמים מכספי ציבור לשווא.

תפקידה של מנהלת פארק היין בראש ובראשונה לפקח על הפרויקט ולהוות שלוחה של המועצה בעובי הקורה של הפרויקט מתוך כוונה להיות מעורבת בכל היבטיה ולא לאפשר חריגה מקווי התוכנית, תקציב מנהלת פארק היין כולל הוצאות עבור יועצים מומחים כגון: תיירות, תחבורה, פיקוח עבודות תשתית ועוד. ברור לנו כי עצם אי תפקוד המנהלת בראשה עומד ראש המועצה הביאה את הפרויקט לשלב בו האינטרס שלנו כמושבה לא מיושם.
\אנחנו כחברות מועצה מטעם ״סיעת זכרון שבלב״ פעלנו והפעלנו את סמכויותינו בנושא המסדרון האקולוגי הקיים בשטחי הפארק. פעלנו ללא לאות מול כלל הגורמים הסטטוטוריים על מנת לא לאפשר פגיעה במסדרון האקולוגי במסגרת עבודות הפיתוח של הפארק. יזמנו וכינסנו דיון שלא מן המניין בנושא והעברנו החלטה ברוב דמוקרטי שכל מטרתו הגנה על המסדרון האקולוגי.
כשהעלנו את הנושא הזה לסדר יום הצטרפו אלינו כלל ארגוני הטבע ובעלי החיים, נציגי רמת הנדיב ועוד.
נקבע כי המועצה תפעל מול מנהל מקרקעי ישראל ומול הוועדה המקומית במטרה להחיל את סעיפי 77, 78 לחוק הבניה אשר יחייבו הקפאת מצב ואי פגיעה במסדרון האקולוגי בזמן עבודות הפיתוח בפארק.
לימים זכינו גם לרוח גבית מהוועדה המחוזית אשר בחרה להחיל את סעיפי 77, 78 על המסדרון האקולוגי בפארק.
מהו בעצם המסדרון האקולוגי? – המסדרון הינו מעבר לבעלי חיים בין חלקה המזרחי לחלקה המערבי של בקעת הנדיב . על כך נאבקנו והצלחנו!

השבוע נפל דבר – הוועדה המחוזית באמצעות הוועדה המקומית הוציאו צו הפסקת עבודה לפארק היין וזאת לאור הרס המסדרון האקולוגי במסגרת עבודות הפיתוח בפארק היין ואי עמידה בהתחייבות לשמור על המסדרון האקולוגי.
מיותר לציין כי במידה ומנהלת פארק היין בראשות ראש המועצה היתה מתפקדת ומפקחת על כלל העבודות בשטח לא היינו מגיעים למצב של צו הפסקת עבודה בפארק.
נציין כי גם נושא כריתת העצים במסגרת עבודות הפיתוח עברו תהליך צמצום בהתערבות חברי מועצה ולא בהובלת מנהלת פארק היין .
נושא נוסף שכרגע נבדק במקביל הינו שיווק מתחמי תיירות/מלונאות במסווה יחידות נופש (מושג אשר אנחנו כמושבה מתנגדים לו בכל תוקף), התנגדות שמטרתה לא לאפשר הסבת מתחמי מלונאות ליחידות נופש שבפועל יהיו יחידות מגורים כמו בשירת הים וחוות הברון. גם בנושא זה לא זכינו לאקטיביזציה מטעם מנהלת פארק היין שראש המועצה עומד בראשה.

אנו נעקוב מקרוב אחר כל התפתחות ונעדכן, מתחייבות לעשות הכל על מנת לא לאפשר פגיעה בבעלי החיים ולממש את החלטות הוועדה המחוזית בדבר החרגת המסדרון האקולוגי מקווי התוכנית ,שיקומו מחדש ואיסור פגיעה בו.
אנו ניזום דיון נוסף/תחקיר, כיצד שוב פעם המועצה נירדמת בשמירה על נכסיה ועל האינטרס היישובי?

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
יש עצים שמדברים עברית...
מבצע חיסון לעובדי ועובדות הוראה התקיים בחוף הכרמל
יחד למען החיילים
גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכרמל והישובים בין עתלית לעיר חדרה
אין להעתיק, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים כלשהם באתר זה בכל דרך ובכל צורה ללא אישור בעלי הזכויות מראש ובכתב

פרטי יצירת קשר: 04-6399917

© 2006-2016 כל הזכויות שמורות
קישורים מהירים
> אודות גפן מגזין המושבות
> צור קשר עם גפן מגזין המושבות
> פרסם בגפן מגזין המושבות
> רשימת תפוצה
> כתבות
> חדשות
> תרבות ובידור