נצפים ביותר
נושא נבחר
אירועי תרבות היום
לא מוגדרים כרגע אירועים
גפן מגזין המושבות > כללי > חב"ד
25 לנובמבר 2016
חב"ד
הרב יוסף יצחק פריימן, 2016-11-25 - 10:00

 שכר התפילה

כל הזכויות שמורות

 

חלום חייהם של רבי צבי-הירש וזוגתו הרבנית היה לעלות לארץ-ישראל, רבי צבי-הירש שימש כרבה של קמינקה והיה מגדולי תלמידיו של הבעש"ט. אולם קמינקה הייתה עיירה קטנה, שתושביה עניים, וגם הרב בכלל זה. מניין יקחו את הכסף הדרוש לנסיעה כה ארוכה ויקרה? גם בני העיירה לא היו מוכנים לוותר בקלות על רבם האהוב. נוסף על גדולתו בתורה, היה רבי צבי-הירש גם איש מופת, ששמו נישא בהדרת-כבוד בכל הסביבה. רבים מאוד נושעו על-ידו, או ליתר דיוק, על-ידם. כשהגיע אליו אדם לבקש ברכה בעבור חולה, הייתה הרבנית יוצאת תחילה אל בית החולה. שם הייתה פורשת לקרן זווית ונושאת תפילה למענו. רק אז הייתה שבה אל ביתה ומוסרת לבעלה את שראתה ושמעה. כעת היה תורו שלו להתפלל על החולה. וממש כפי שיצחק ורבקה התייצבו איש-איש בפינתו ותפילתם נתקבלה, כך נושעו מאות ואלפים מתפילתם של הרב והרבנית.
יום אחד הקיש על דלתם איכר גוי, תושב אחד הכפרים בסביבה, ובפיו בקשה: "באתי לכאן ליום השוק. מבקש אני להניח בביתכם את מגפיי הכבדים, עד שאסיים את מסחרי ואשוב לקחתם". "מדוע לא?", השיבה הרבנית בטבעיות והורתה לו על מחסן קטן מאחורי הבית. האיכר ניגש למחסן, החליף את מגפיו בזוג נעליים שהביא עמו ופנה לדרכו. באותו יום לא שב האיכר לקחת את מגפיו וגם לא ביום שלמחרת. כשחלפו עוד כמה ימים והאיכר עדיין לא חזר, נשכח העניין כליל מזיכרונה של הרבנית. בערב פסח, כשפנה הרב לבדוק את החמץ גם באותו מחסן קטן, הבחין לפתע במגפיים הכבדים. הציץ לתוכם ונדהם למראה עיניו. בתחתית המגפיים נצצו מטבעות זהב. מיהר הרב לשאול את הרבנית לפשר הדבר, והיא נזכרה באיכר ובמגפיו. כששמע רבי צבי- הירש את הסיפור, הבין כי זה רמז משמים שהגיעה שעתם לעלות לארץ-ישראל. תושבי קמינקה ניסו להניא את הרב מכוונתו, אך לאחר שסיפר להם את סיפור המגפיים ואמר כי הוא רואה בכך אות משמים שעליו לעלות לארץ-ישראל, נסתתמו טענותיהם. רבי צבי-הירש ורעייתו עלו לארץ והתיישב בירושלים. עוד בהיותם בדרך גמלה בליבו החלטה, להסתיר את זהותו מהבריות, כדי שיוכל לעבוד את ה’ בשקט וללא הפרעות. במשך כמה שנים צלח הדבר בידו. הוא חי כאלמוני בעיר-הקודש ועבד את עבודתו בשקט ובצנעה. יום אחד הופיע בירושלים יהודי מאזור קמינקה. כשנכנס לבית-המדרש הבחין לתדהמתו ברבי צבי-הירש, היושב בירכתיים כאחד האדם. מיד הקים זעקה: "הייתכן?! גאון וצדיק כזה נמצא ביניכם ולא כיבדתם אותו כראוי?!".
בתוך שעות אחדות נודע שמו בכל היישוב ורבים החלו לצבוא על דלתו ולבקש ברכות
וישועות. כבודו ומעמדו של רבי צבי-הירש שב להיות כבראשונה. ויהי היום ובתו של מושל ירושלים חלתה במחלה חשוכת-מרפא. בניגוד למושלים אחרים, הוא היה ידיד היהודים ודורש טובתם. כשהבין שהרפואה הרגילה לא תושיע את בתו, פנה לעזרת היהודים. אמרו לו כי רבי צבי-הירש ואשתו הם פועלי ישועות. מיד שלח המושל סוס ומרכבה להביאם אליו. גם הפעם לא שינו רבי צבי-הירש וזוגתו ממנהגם. תחילה נכנסה הרבנית לחדר החולה, להתפלל עליה. כעבור שעה קלה יצאה מן החדר ובני משפחת החולה רצו נדהמים אל המושל וסיפרו לו, כי לראשונה מזה ימים רבים פקחה הבת את עיניה. נכנס גם רבי צבי-הירש אל חדר החולה ונשא עליה תפילה. השינוי אירע במהירות מפתיעה.
כעבור שעה כבר הייתה מסוגלת לשוחח עם הסובבים אותה. בחלוף עוד כמה ימים קמה על רגליה. קרא המושל לרבנית והציע לה "עד חצי המלכות". חשבה הרבנית וענתה: "כבוד המושל, חן-חן לך על הכרת הטוב, אולם אין חפצנו לא בכסף ולא בזהב". "ובכל-זאת, חפץ אני להודות לכם", התעקש המושל. "אם תבטיח לי מראש למלא את בקשתי, אציג אותה לפניך", ענתה הרבנית.
"ברצון ובשמחה", השיב המושל, בטוח בעצמו. "ובכן", אמרה הרבנית, "כשהיינו בגולה, תמיד חלמנו להגיע לארץ-ישראל, ארץ- הקודש. זכינו והאלוקים מילא את משאלתנו, אולם יש בנו משאלה נוספת שעדיין לא נתממשה". הרבנית עשתה אתנחתא קלה ומיד המשיכה: "רצוננו עז להתפלל על קברי אבותינו ואימותינו הטמונים במערת-המכפלה בחברון". פני המושל החווירו. "אינני יכול, אינני יכול", מלמל. "הרי זה מנוגד לחוקי האסלם, האוסרים על יהודי להיכנס למקום". אך מיד נזכר כי הודות לאישה זו החלימה בתו, והוא גם הבטיח למלא אחר כל מה שתבקש! לא נותרה לו ברירה אלא לקיים את הבקשה. בלילה אפל, בשעה שתושבי חברון וסביבתה נמו את שנתם, הגיעו רבי צבי-הירש ואשתו למערת המכפלה, מלווים בגדוד חיילי אבטחה מטעם מושל ירושלים. הדלת הכבדה נפתחה לכבודם, והם נכנסו פנימה בחיל וברעדה. בחוץ המתינו להם החיילים עד שסיימו את תפילתם ואז הוחזרו לירושלים.

בית חב’’ד – השאלת ציוד רפואי ומרכז למזוזות ותפילין רח’ הנדיב 21 זכרון יעקב 04-6293770

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
שיטת חקירה - לגילוי האמת, או: לאילוץ לשקר
מליאת המועצה אישרה את מסגרת התקציב לשנת 2020 שתעמוד על כ- 275 מיליון ₪
בוחרות כדורגל בבית הספר

גפן מגזין המושבות מקומון זכרון יעקב, בנימינה גבעת עדה, פרדס חנה כרכור, קיסריה, אור עקיבא, מושבי חוף הכר = { sitekey : "b78089b9eb0d17e00f126b7a94f47eae", Position : "Right", Menulang : "HE", btnStyle : { vPosition : ["undefined","53px"], scale : ["undefined","0.7"], } }