22 למרץ 2019
היכן היו הכי הרבה עבירות-רכוש ביישובי הסביבה?
מוריס דוד בר-יוסף, 2019-03-22 - 10:00:00

ביקשנו לבדוק מקרוב את ’מפת הפשע’ ביישובי הסביבה ולגלות איזה מקום נפגע יותר מעבירות-רכוש במהלך 3 השנים האחרונות. לשם כך צללנו עמוק לנתונים הרשמיים של משטרת-ישראל, הנגישים לציבור וליקטנו משם את המספרים המדאיגים. התמונה המצטיירת אולי מפתיעה, אבל מתאפיינת במגמת עלייה הדרגתית. הנה הסיפור בחלוקה ליישובים בצירוף טבלה-מסכמת 

כל הזכויות שמורות

 

 אילוסטרציה

רבות דובר בעת האחרונה על תחושת חוסר-הביטחון של תושבים ביישובי הסביבה, נוכח גלים גואים של עבירות-רכוש, מה שגרם לנו לנסות ולבדוק האם יש לכך בסיס במציאות. לשם כך נעזרנו בנתונים הרשמיים של משטרת-ישראל ובדקנו כל יישוב בפני עצמו, על-מנת לקבל תמונה מדויקת על המתרחש במרחב שלנו, במהלך השנים 2015-2018. ראוי להדגיש כי מדובר אך ורק בעבירות-רכוש, שאינן כוללות למשל אלימות, עבירות-מין, שימוש-בנשק, פגיעה בסדר-הציבורי או בחיי אדם . הנתונים מתמקדים בארבעה תחומים של עבירות-רכוש שדווחו למשטרת-ישראל: גניבה מתוך רכב, גניבת-רכב, התפרצות לבתי-עסק ומוסדות והתפרצויות לדירות.
 
אם להוציא את העיר חדרה מתוך ההשוואה שעשינו, בשל היותה עיר גדולה יותר מכל שער היישובים באזור, נמצא כי דווקא פרדס-חנה/כרכור, היא הנפגעת העיקרית והגדולה ביותר בגלל עבירות-רכוש שבוצעו בתחומה בשלוש השנים האחרונות והיא ’מובילה את טבלת הנפגעות’ בהפרש ניכר.
 
פרדס-חנה/כרכור: הכי הרבה התפרצויות לדירות!
בפרדס-חנה/כרכור התבצעו בין השנים 2015-2018 לא פחות מאשר 1462 עבירות-רכוש, נתון שמציב אותה בראש רשימת היישובים הנפגעים ביותר באזור. 776 התפרצויות לדירות בוצעו בפרדס-חנה/כרכור (53% מכלל עבירות הרכוש ביישוב) במקביל ל-347 גניבות-רכב (24%) 172 גניבות מתוך רכב (12%) ועוד 167 התפרצויות לבתי-עסק.
בשנת 2015 סבלה פרדס-חנה/כרכור מ- 324 עבירות-רכוש וכעבור 3 שנים כבר הגיע מספרם ל-433 עבירות מסוג זה.
 
בנימינה/גבעת-עדה: מקום-שני ’מכובד’.
גם בנימינה /גבעת-עדה יכולה ’להתהדר’ במקום גבוה בטבלת נפגעות עבירות-הרכוש באזור, כאשר במהלך 3 שנים בוצעו בתחומה 727 עבירות מסוג זה.
430 התפרצויות לדירות בוצעו בבנימינה/גבעת-עדה בין 2015 ל-2018 (59% מכלל עבירות הרכוש), במקביל ל-155 גניבות-רכב (21%) ו-81 גניבות מתוך רכב (11%) ו’רק’ 61 התפרצויות לבתי-עסק (9%).
דווקא כאן נרשמה ירידה לא משמעותית במספר עבירות-הרכוש, כאשר בשנת 2015 נרשמו במושבה 202 עבירות כאלה ואילו בשנת 2018 בוצעו 191 עבירות-רכוש ’בלבד’.
 
אור-עקיבא: אוהבים גניבות מתוך רכב.
באור-עקיבא נרשם ב-3 השנים המדוברות מספר ’מכובד’ של גניבות מתוך רכב ועמד על 147 (32% מכלל עבירות הרכוש) במקביל ל-121 גניבות-רכב (26%), 109 התפרצויות לדירות (24%) ועוד 82 התפרצויות לבתי-עסק (18%).
בסך-הכל סבלה אור-עקיבא מ-459 עבירות-רכוש ב-3 השנים הללו, כאשר בשנת 2015 נרשמו 117 עבירות-רכוש שבוצעו בתחומה, לעומת 125 עבירות כאלה בשנת 2018.
 
זיכרון-יעקב: ירידה משמעותית.
בין השנים 2015-2018 בוצעו בזיכרון-יעקב 381 עבירות-רכוש ואולי הודות לשורה של צעדים שננקטו בעניין הביטחון-האישי, נרשמה ירידה בולטת, כאשר בשנת 2015 דווח על שיא מקומי של 111 אירועים לעומת 88 בשנת 2018.
60% מכלל עבירות-הרכוש בזיכרון-יעקב בוצעו בתחום ההתפרצויות-לדירות והסתכמו ב-229 אירועים, במקביל ל-60 גניבות מתוך רכב (16%) ועוד 57 התפרצויות לבתי-עסק (15%) ו-35 גניבות-רכב ’בלבד’ (9%).
 
ג’סר א-זרקא: עלייה משמעותית.
למרות העובדה לפיה מדובר בסקירה זאת בעבירות-רכוש בלבד ולא בשורה של עבירות-פליליות, המיוחסות בדרך-כלל לג’סר א-זרקא, מלמדים הנתונים על עלייה משמעותית בהיקפם, כאשר בשנת 2015 נרשמו בכפר הזה 35 עבירות-רכוש בלבד, לעומת 66 בשנת 2018.
העבירה השכיחה ביותר בג’סר א-זרקא הייתה גניבה מתוך-רכב, שרשמה 74 אירועים כאלה ב-3 השנים (41% מכלל עבירות-הרכוש) ולאחריה התפרצויות לבתי-עסק, בסך 50 אירועים (28%) ועוד 47 התפרצויות לדירות (26%) ו-10 גניבות-רכב (5%). בסך-הכל נרשמו בג’סר א-זרקא 181 עבירות-רכוש בין השנים 2015-2018.
 
פרדיס: הכי ’נמוכה’ בטבלה.
יכול להיות שמישהו יהא מופתע לגלות כי הכפר פרדיס, סבל הכי פחות מעבירות-רכוש שבוצעו במהלך השנים 2015-2018 אבל עובדה היא כי על-פי נתוני המשטרה, בוצעו בתקופה הזאת 62 עבירות כאלה בלבד!.
בכפר פרדיס דווח על 20 גניבות מתוך רכב (32% מכלל העבירות), 17 התפרצויות לבתי-עסק (27%) ועוד 15 התפרצויות לדירות (24%) ורק 10 גניבות-רכב (17%).
הנתונים הללו מקבלים גם סוג של גיבוי, נוכח העובדה לפיה בוצעו 19 עבירות-רכוש בשנת 2015 ,לעומת 12 עבירות כאלה בלבד בשנת 2018.
 
חדרה: 903 גניבות-רכב!
’עיר המחוז’ חדרה אינה מקור להשוואה, הודות לעובדה לפיה מדובר ביישוב גדול בהרבה מכל שאר המקומות שנבדקו באזור ובכל זאת, גם בחדרה התמונה לא בדיוק מבשרת טובות.
בסך-הכל נרשמו בחדרה 2861 עבירות-רכוש בתקופה הנסקרת, כאשר בשנת 2015 דווח בה על 640 עבירות מסוג זה ואילו בשנת 2018 נרשמו בה 664 עבירות-רכוש.
עבירת-הרכוש הנפוצה ביותר בחדרה, היא גניבת-רכב שבוצעה 903 פעמים (32% מכלל העבירות) ועוד 836 גניבות מתוך רכב (29%), במקביל ל- 811 התפרצויות לדירות (28%) וגם 311 התפרצויות לבתי-עסק (11%).

בסך-הכל מדובר בקצת פחות מ-1600 עבירות-רכוש, שנרשמו על-ידי משטרת-ישראל במהלך שנת 2018 ולבד ממקרים בודדים, משקפים הנתונים על עלייה הדרגתית בהיקף הפשיעה באזור כולו ועוד לא דיברנו על עבירות-פליליות חמורות הרבה יותר...

 

הערות: מדובר אך ורק בעבירות-רכוש שדווחו למשטרה בין השנים 2015-2018.
 בשנת 2015 בוצעו בסך-הכל 1448 עבירות-רכוש.
 בשנת 2018 בוצעו בסך-הכל 1579 עבירות רכוש.
 כל הנתונים בכתבה ובטבלה המצורפת מתוך האתר הרשמי של משטרת-ישראל הנגיש 
 לציבור. 
 
 
תגובת מנהל מחלקת הביטחון בזכרון יעקב – אלי עטיה
גל הפריצות בשלוש השנים האחרונות עלה בצורה משמעותית בכל רחבי הארץ וכמובן שלא פסח גם על אזורנו. שנים רבות זכרון יעקב "כיכבה" כרשות עם מספר גדול מאד של פריצות. בנובמבר 2017 התחלנו להפעיל את "חוק עזר לביטחון" בזכרון יעקב ובו אנו פועלים עם שלושה רכבי סיור, רכב ביטחון מנהלי, 12 סיירים וציוד עזר רב.
 
אין ספק ואף ניתן לראות בנתונים של מר דוד בר יוסף כי הצלחנו לעצור ואף להפחית את כמות אירועי הפריצות לבתים, לרכב ולעסקים. 
הירידה ה"קלה" בפריצות בשנת 2018 אינה מאפיינת את כל הפעילות שהרי אין סטטיסטיקה למניעה וכל המביט במספרים יכול להבין שללא המניעה המתבצעת ע"י מחלקת הביטחון הינו בקלות יכולים להגיע למספרים גדולים יותר ראה פרדס חנה -כרכור, בנימינה-גבעת עדה ואור עקיבא.
כיום, אנו הרשות היהודית באזורנו עם מספר הפריצות וההתפרצויות הנמוך ביותר. אין לי ספק שללא פעילות הביטחון הנערכת ביישובנו מספר זה היה מוכפל כפי שרואים ברשויות שכנות.בנוסף ,אציין כי מחלקת הביטחון, באמצעות הסיירים והציוד שבמסגרת חוק העזר מטפלת בנושאים רבים מלבד מיגור פריצות בינהם: הצלת חיי אדם, עזרה לזולת, טיפול בוונדליזם ביישוב, שמירה על בני נוער באזורים השונים, תפיסת שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) ברחבי היישוב ועוד נושאים רבים וכל זאת בשיתוף פעולה מלא עם השיטור הקהילתי ביישוב ומשטרת זכרון יעקב.
 
אני מברך על כתבתו של מר דוד בר יוסף , בה ניתן לראות בוודאות את כוחה של המניעה במסגרת חוק העזר הקיים בזכרון יעקב.
 
 
מהמועצה המקומית בנימינה גבעת עדה נמסר בתגובה: 
"מזה תקופה ארוכה שהרשות נמצאת בקשר הדוק עם משטרת ישראל וכפי שהוצג לראש המועצה המשטרה אף תגביר את המאמצים כדי להמשיך את מגמת הירידה בפשיעה במושבות שדווחה אך השנה. עם זאת גם המועצה משקיעה מאמצים רבים על מנת להגביר את תחושת הביטחון במושבות. בשנה האחרונה התחלנו בפרויקט מיגון טכנולוגי ברחבי המושבות שימשך גם השנה והוא כולל בין השאר רישות המושבות במצלמות שיתנו אינדיקציה למתרחש 24 שעות ביממה. בנוסף במהלך השנתיים האחרונות הוקם מערך השומר החדש שפועל בעיקר בשטחים החקלאים ובו כיום כמאה מתנדבים, בינהם ראש המועצה ".
 
 
מהמועצה פרדס חנה כרכור נמסר בתגובה: 
בטחון התושבים ונקיטת כל האמצעים להגברת ביטחונם האישי הוא נושא המצוי על סדר יומה של המועצה והעומדת בראשה, כאשר יודגש כי הגוף המרכזי האמון על שמירה על ביטחון אזרחי ישראל הוא משטרת ישראל. במסגרת זאת נפגשה לאחרונה ראש המועצה, הגר פרי יגור, עם מפקד תחנת חדרה לדיון מקצועי בנושא. יצוין כי כבר בחודשים הראשונים לכהונת המועצה החדשה אושרו ותוקצבו כחלק מתכנית העבודה לשנת 2019 פרויקטים חשובים שמטרתם הגברת בטחון התושבים באמצעות כלים משלימים לגורמי המשטרה בהם- כניסתנו לראשונה לפרויקט ’עיר ללא אלימות’ הארצית  וכן תקצובו לראשונה של ’שיטור עירוני’ פרויקטים אלו, בהשקעה כוללת של כ-2 מיליון ₪. פרויקט מרכזי נוסף על הפרק הוא הקמת תחנה לשירותי חירום והצלה בישוב אשר מטרתו יצירת מערך תומך ומתן שירות מלא לתושבינו במכלול ההיבטים הכולל גם רפואת חירום כיבוי אש ומשטרה. 
 

 

אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
גאווה גדולה!!!
כמו במקסיקו
אין סכנת קורונה בבריכות השחייה