15 למרץ 2019
מתחם ניל"י הגיע להפקדה
אושרת נגר, דוברות והסברה, מועצת בנימינה-גבעת עדה, 2019-03-15 - 10:00:00

 לאחר תהליך ממושך של בניית הסכמות שניהלה המועצה המקומית בנימינה- גבעת עדה בראשות ראש המועצה, איתי ויסברג מול היזמים שמקדמים את הבנייה הרוויה בשדרות ניל"י ניתן כעת לנשום לרווחה.

כל הזכויות שמורות

 

שורה של הישגים בעקבות עבודה אינטנסיבית בהם הנמכת הבניה משש קומות לשלוש וחצי קומות, הסדרת נושא החנייה במקום והפיכת החניה לתת קרקעית.

"כאשר נכנסתי לתפקידי פגשתי תכנית מאושרת בבנייה אינטנסיבית במתחם ניל"י. בעזרת יועצים מקצועיים פעלנו על מנת לטייב את התוכנית הקיימת כך שתתאים יותר לאופי הישוב" סיפר ראש המועצה, ויסברג.

נזכיר כי בשנת 2015, אושרה במתחם נילי תכנית תב"ע, שקידם מנהל מקרקעי ישראל, שבה הוסב ייעוד הקרקע מאזור מלאכה למגורים ומסחר. בתכנית שאושרה זוהו מספר בעיות בהסדרי התנועה במקום, בעיות חנייה, צפיפות, גובה בינוי ועוד. לתכנית היו מתנגדים בניהם המועצה עצמה והשכנים המתגוררים בקרבת מקום. 
 
לאור ההתנגדויות והצורך בשיפור התכנית נקבע בהוראות התכנית סעיף המאפשר היתר בניה רק לאחר שגיבשה המועצה תכנית בינוי ופיתוח ראויה שתעבור את אישור הועדה המקומית. בעקבות כך, המועצה לקחת על עצמה לקדם את תכנית הבינוי והפיתוח במתחם, והסדרת מרחב ציבורי איכותי ומותאם לרוח היישוב. לשם כך נשכרו שירותיהם של האדריכלים אריאל גושן וליאת איזקוב בן שיטרית
 
בחודש אוגוסט 2018 קיימה המועצה הליך שיתוף ציבור עם תושבי הסביבה, בעלי הקרקע, ובעלי העסקים במטרה להביא לידי ביטוי בתוכנית הבינוי את מירב השיקולים ואת עמדתם
ובתום תהליך ארוך הופקדה לאחרונה תוכנית בינוי בה הצליחה המועצה להגביל את הבנייה ל3.5 קומות במקום שש קומות, הפחתת בניין מגורים אחד, שינוי מיקום החניות שתוכננו במתחם כך שיהפכו לתת קרקעיות ובנוסף הקצאת שטח על ידי הקבלן לחניה ציבורית וזאת על מנת להתגבר על מצוקת החנייה הקיימת ברחוב. כמו כן, הוספת שבילים עבור הולכי רגל ובכך הוסדרה מערכת תנועה ושבילי הולכי רגל שמתבססים על התנועה הקיימת. 
 
בנוסף שופרה איכות הדיור, שיפור המרחב הציבורי הכוללים מרחבים ירוקים וגינה ציבורית ורצועות נטעיה מסביב למתחם הבניה. הפרדה בין החזית המסחרית לעורף המגורים והקטנת העומס בדרך ניל"י על ידי העברת הכניסה כך שתיהיה מדרך פיק"א.
סך הכל יבנו במתחם חמישה צמודי קרקע דו משפחתיים ושבעה בנינים בני 3.5 קומות. 
 
ויסברג (צילום: משה עמר): "ההישג העיקרי הוא בהפיכת תכנית מאושרת גרועה לישוב לתכנית הגיונית ומתונה בצפיפותה תוך שמירה על זכויות בעלי הקרקע ובמקביל על אופי האזור בו היא ממוקמת, מתחם נילי"
 
אדריכל התוכנית, אריאל גושן, משרד גושן אדריכלים: "לחצי הפיתוח הגיעו למושבות, ובנימינה נאבקת על הצביון העתידי כיישוב כפרי – עירוני. תוכנית הבינוי שאושרה לדרך נילי לדעתי, ולדעת הוועדה, מצליחה לשלב בין הצורך בציפוף לבין המרקם הכפרי מסביב. אנו מאמינים שהתוכנית יוצרת איכות של עירוניות-כפרית בקנה מידה נעים ואנושי"
בשבועות הקרובים יתקיימו פגישות נוספות עם בעלי העניין ובמקביל על היזמים להתחיל הליך של קבלת היתירים אל מול הועדה המקומית לתכנון ובנייה. 
אנשים שקראו כתבה זו התעניינו גם ב
ישראל רוצה מנהיגה!
אנשים טובים באמצע הדרך: ידידים - סיוע בדרכים
בונים היום את הנהגת המחר: למעלה מ 30 משתתפים במחזור הראשון של קורס דירקטוריות ודירקטורים בחוף הכרמל