משפחה במשפט – אבא ניתק קשר? אבא ישלם קנס!

סיפורים אמיתיים מאולמות בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים בישראל
כב' השופט ניצן סילמן: "כאשר הורה מזניח את ילדיו באופן קיצוני, יש להתערב ולנקוט בצעדים קיצוניים."
הקדמה:
בכל תיק של גירושין מתנהל דיון בעניין משמורת הילדים או בשמה הנכון בימינו לאור שינוי חקיקה "חלוקת זמני שהות" כאשר בעבר היה כמעט מובן מאליו כי הקטינים יהיו במשמורת האמא ואילו האב זוכה לראות את ילדיו בימים ושעות שייקבעו בהסכמה או על ידי בית המשפט. לאחרונה תפיסה זו שונתה כמעט מהקצה אל הקצה והיום חרף חזקת הגיל הרך הקובעת כי טובת הילדים להיות במשמורת האם עד לגיל 6 לפחות , הרי בפועל אף מגיל שנתיים במקרים המתאימים על בסיס עיקרון טובת הילד, בתי המשפט החלו קובעים כברירת מחדל , חלוקת זמני שהות שוויונית או כמעט שוויונית מה שנקראי משמורת משותפת.
עם שינוים בדין החל בעקבות פסיקה של בית המשפט העליון מאז 7/2017 מתנהל כיום מאבק עיקש בכל תיק סביב שאלה זו, שעה שיש כיום קשר הדוק בין אופן חלוקת זמני השהות לבין דמי המזונות של הקטינים במיוחד אלו שמעל גיל 6.
מקובל לטעון כי המפגשים בין האב לילדים הם זכות שלו, משמע אין זו חובה עליו, פשיטא הואיל ולא ניתן להכריח אדם לפגוש בילדיו שלא מרצונו.
יחד עם זאת אין ספק כי טובת הילדים כי יהיו בקשר עם אביהם, ועל כן אב שאינו מעוניין לפגוש בילדיו לא יהיה פטור בלא כלום. האם זכאית לעתור לחיובו במזונות גבוהים יותר משכל נטל גידול הילדים נותר על שכמה ואף ניתן יהיה להטיל עליו קנס בגין אי קיום ההסדרים שהוטלו בצו בית משפט.
והנה הסיפור של השבוע:
אבנר וחגית הגיעו להסכם גירושין במסגרתו הוסכמו דמי מזונות שתי בנותיהן בת השבע ובת התשע, כמו כן  הוסכמו זמני השהות בין אבנר לבנותיו.
מהר מאד הצדדים שבו לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בקריות שם ביקש אבנר להפחית את דמי המזונות בטענה שמצבו הכלכלי הורע בין היתר בשל העובדה כי הקים משפחה חדשה ואף הודה כי הדבר מצמצם ביכולתו לפגוש בבנות !!!
חגית מאידך טענה כי יש לחייב את אבנר לפגוש בקטינות הואיל והדבר פוגע קשות בנפשן העדינה.
כב’ השופט ניצן סילמן ניסה לשכנע את אבנר להסכים לזמני שהות לפחות בסופי השבוע, אלא שאבנר התעקש שאינו מעוניין או יכול למרות הפגיעה בבנות ולמרות הסכמתה של חגית להפחתה במזונות בתנאי כי יקיים את המפגשים.
שירותי הרווחה העלו תמונה עגומה מאד עת התברר כי אבנר מסרב להתראות עם בנותיו לחלוטין, ומזה מספר חודשים הוא ניתק עמן כל קשר, בעודו מאשים את חגית כאילו היא גרמה לכך.
כב’ השופט הפציר באבנר לפגוש בבנות שאינן מבינות במה הן חטאו שאביהן ניתק עמן קשר, והבהיר בפניו את החשיבות הרבה שבקיום הסדרי הראייה וחיוניותם להתפתחות התקינה של בנותיו מבשר ודמו, אך הכל לשווא אבנר בשלו הודיע חגיגית שאינו מוכן לפגוש בהן.
השופט אשר לא הסתיר את זעמו מהתנהלותו של האבא המהולל, ומשלא נותרה כל ברירה, החליט  להטיל על אבנר סנקציה כספית  שמטרתה להביאו להתראות עם בנותיו.
השופט קבע שישנם מקרים שפשוט אינם מאפשרים התעלמות מצד מערכת המשפט: "ניתוק קשר עם הילדים גורם לנזקים לנפשם הרכה, שממילא נפגעה מעצם פירוק התא המשפחתי. עוד נגרם נזק להורה האחר, שנאלץ להתמודד עם הקשיים של הילדים ועם הטיפול המוגבר בהם".
עוד נקבע כי התנהלות האב מקוממת, ומשכך פסק: "כאשר הורה מזניח את ילדיו באופן קיצוני, יש להתערב ולנקוט בצעדים קיצוניים."
כב’ השופט הבהיר כי מטרת הסנקציה הברורה היא לגרום לאבנר להתראות עם בנותיו תחילה בכפייה אך לאחר מכן כך קיווה השופט מרצון "מתוך שלא לשמה יבואו לשמה".
משכך, נפסק כי בכל פעם שאבנר יפר את הסדרי הראייה שנקבעו בהסכם הגירושין בין הצדדים יתווספו עוד 350 ₪  לסכום המזונות שעליו להעביר לחגית, ואותו אשר כמובן לא הפחית תוך כדי דחיית תביעתו של אבנר לעניין זה.
השופט אף הזהיר את אבנר במפורש כי אם הוא לא ישנה את עמדתו וסירובו הדבר עלול להביא להגדלת הסנקציה.

 


עו"ד המאם חליחל

המאם חליחל – עו"ד נוטריון ומגשר | יועץ משפטי בנעמת מאז 1995 | משרד עורכי דין פינגרהוט, חליחל ושות’ – הנדיב 31 זכרון יעקב | www.hamam-law.co.il

 


 

משפחה במשפט

שיתוף ב-

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב vk
שיתוף ב reddit
שיתוף ב tumblr
שיתוף ב whatsapp

אולי יעניין אותך גם ...