משפחה במשפט – הבעל נפטר, המאבק נמשך – האישה ניצחה

סיפורים אמיתיים מאולמות בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים בישראל
הקדמה:

עולם המשפט מזמין לפעמים מאבקים מיוחדים כולל ניהול הליכים בשמו של מי שכבר אינו בחיים.
באופן רגיל כאשר בני זוג עדיין נשואים ואיש מהם לא ערך צוואה בה הוא שולל את זכותו הצד השני, הרי עם פטירתו של אחד מהם, הנותר בחיים זוכה בעיזבון של המנוח כיורש יחד עם ילדי הצדדים, זאת למרות המאבק המשפטי בין השניים ככל שהיו בהליכי גירושין טרם הפטירה ואף חרף פירוד ביניהם.
על כן מומלץ למי שמבקש לשנות גזירה זו של החוק לערוך צוואה כבר בתחילת ההליכים המשפטיים בה הוא יכול לקבוע כי עזבונו (הירושה שלו) יועבר אך ורק לילדיו או לכל אדם אחר כחפץ ליבו.

בדרך כלל כאשר היורשים על פי הצוואה הם הילדים סביר להניח כי ההורה שנותר בחיים לא ייאבק בהם ובצוואה אך ככל שהיורש הוא אדם אחר אזי מלבד האפשרות להתנגד לצוואה בטענות המקובלות על פי החוק, הרי בן הזוג שנותר בחיים יכול להגיש תביעה לאיזון משאבים נגד היורשים על פי הצוואה ולבקש לקבל את חלקו על פי חוק יחסי ממון (ולא על פי דיני הירושה) הכוונה לשייך לבעלותו מחצית מהרכוש שהיה רשום על שם הנפטר בלבד המגיע על פי חוק זה במחציתו לבן הזוג מכח הנישואין ללא כל קשר לפטירה ורק החצי השני ייחשב עיזבון שעובר ליורשים לפי אותה צוואה.
זאת ועוד חשוב מאד לציין כי במידה ובעל שולל את זכות הירושה מאשתו, היא רשאית לתבוע את היורשים לתשלום כתובה כאשר תביעה זו מוגשת בדרך כלל בבית המשפט לענייני משפחה ולאו דווקא בבית הדין הרבני וברגיל הסכום צמוד למדד להבדל ממה שקורה בבית הדין הרבני.

והנה הסיפור של השבוע:

אלכס ויאנה נפרדו בשנות האלפיים על רקע סכסוך קשה שפרץ ביניהם. בחלוף עשר שנים בהם התגוררה יאנה עם ילדי הצדדים בדירתם המשותפת, היא ביקשה להתגרש מאלכס אשר נענה לכך שלא בקלות תחילה, אך תבע לקבלת מחצית הבית בעודו מתעלם ממזונות ילדיו בעבר ומחלקה של יאנה בפנסיה שלו ממקום עבודתו אותה קיבל מאז הפירוד לכיסו בלבד.
יאנה תבעה מנגד את מלוא זכויותיה בגין חלקה בפנסיה השוטפת מאז הפירוד ועד היום וכמובן באופן שוטף בעתיד ובנוסף כל זכות שהועברה לאלכס עקב פרישתו ושימשה אותו בלבד.
בית הדין הרבני בצפת, לאחר שקיבל חוות דעת שמאי וחוות דעת אקטואר חרף התנגדותו הנחרצת של אלכס, חייב את אלכס לשלם ליאנה סכום המגיע בקירוב לכדי חלקו בבית המשותף של הצדדים. עוד חייב בית הדין הנכבד את אלכס לשלם ליאנה חלקה היחסי בפנסיה החודשית באופן שוטף.
אלכס התעלם מהחלטות בית הדין שניתנו בעניין זה, ועל כן ניתנה החלטה סופית בהתאם לחישובים המתבססים על חוות הדעת וכו' ולפיה חלקו של אלכס בבית הצדדים עובר ליאנה ללא כל תמורה ובנוסף היא תקבל כל חודש חלקה בפנסיה שלו .
מספר חודשים לאחר החלטה זו הלך אלכס לעולמו ומסתבר כי קודם לכן ערך צוואה בה הוריש את עיזבונו לאחיו ושלל לא רק את יאנה מהעיזבון אלא גם את ילדיו.
אחיו של אלכס המנוח פנו את בית הדין הרבני בבקשה לבטל את החלטתו לעיל בטענה כי אלכס לא חש בטוב בתקופה שקדמה לפטירתו, ועל כן לא היה ביכולתו לנהל ההליך המשפטי אגב למרות היותו מיוצג מתחילת ההליכים על ידי עורך דין מטעמו.
בית הדין הרבני בצפת בהרכב כב' הדיינים הרב אוריאל לביא, הרב חיים בזק, והרב יוסף יגודה בהחלטה מפורטת דחה בקשה זו על הסף ואף כתב בסוף פסק דינו: " אנו קוראים לכל הצדדים להניח את משקעי העבר בצד ולפעול לכיבוד זכרו של הנפטר על ידי סיום כל המחלוקות ביניהם ברוח טובה, על פי פסק הדין האמור." ולאחר שהאח התעקש ועמד על שלו לא נותר אלא לדחות ובצדק את הבקשה וקבעו כי פסק הדין יישאר על כנו.
האחים לא נענו לקריאה זו של בית הדין הנכבד והגישו ערעור לבית הדין הרבני הגדול בירושלים שם ניתן פסק דין בו נדחה הערעור על הסף תוך כדי שבית הדין הגדול מאמץ את ההחלטה לעיל לשמחתה של יאנה שהיה למשרדינו הכבוד לייצג אותה ואת עניינה.

בברכת שנה טובה


עו"ד המאם חליחל

המאם חליחל – עו"ד נוטריון ומגשר | יועץ משפטי בנעמת מאז 1995 | משרד עורכי דין פינגרהוט, חליחל ושות’ – הנדיב 31 זכרון יעקב | www.hamam-law.co.il

שיתוף ב-

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב vk
שיתוף ב reddit
שיתוף ב tumblr
שיתוף ב whatsapp

אולי יעניין אותך גם ...