למה זו הפעם השביעית שאין למועצת זכרון יעקב תקציב לתפקוד תקין בתחילת שנת עבודה?

הגשת תקציב לאישור מליאה הוא אחד מאבני הדרך של מנהל תקין בארגון . ארגון לא יכול להתנהל ללא תקציב מאושר

הנפגעים הראשונים הם הלקוחות ובמקרה של המועצה הלקוחות הם אנחנו התושבים.
מה מגלם התקציב ומדוע הוא חשוב להתנהלות כבר בתחילת השנה? התקציב כולל את סך כל ההכנסות של המועצה וחלוקתו לסעיפי ביצוע בכל מחלקה במועצה.

עד רגע זה אין תקציב למחלקות המועצה, המשמעות היא שהמחלקות עובדות ע״ב תקציב שנה שעברה חודש בחודשו. עבודה על פי חודש בחודשו הינו סנקציה של משרד הפנים לרשויות שלא מאשרות תקציב במנהל תקין, בזמן. במנהל תקין ארגון מאשר את תקציבו ברבעון האחרון של השנה טרום תחילת שנה חדשה , במהלך הרבעון מבצעים מספר דיוני תקציב עד שמגיעים להצעת התקציב האופטימלית ומאשרים את התקציב ברוב דמוקרטי.

במהלך 7 שנות התקציב האחרונות כל רבעון אחרון של שנת תקציב כולם ממתינים לקבלת הצעת תקציב והצעה זו מבוששת להגיע כבר 7 פעמים. בכל שנה משרד הפנים מבצע ביקורת למועצה ואחד הנושאים הנבדקים הוא התכנסות וועדות , מספר דיוני מליאה בשנה וכמובן מועד אישור תקציב שנתי. כל שנה מופיע ליקוי בדו״ח משרד הפנים אשר מעיר למועצה על אישור תקציב באיחור ולא במועד על פי כללי מנהל תקין.

ארגון לומד היה מפיק לקחים כבר מהדו״ח הראשון ומייצר תהליך סדור על פי גאנט זמנים על מנת לא ״לזכות״ באותה הערה בשנה לאחר מכן.
אצלנו זה לא המצב ! כאן הארגון אינו ארגון לומד! הוא מנציח את הבינוניות בניהולו! תארו לכם שלא ניתן היה לשלם שכר לנבחרי ציבור ללא אישור הצעת התקציב השנתית? האם לדעתכם ראש המועצה וסגנו היו מתאמצים יותר לאשר את התקציב בזמן?

אני מתארת לעצמי שתגובת ראש המועצה לטור שלי תתחיל במילה ״שרלטנות״ תתקדם לעדכון בדבר ״תוכנית ההתייעלות״ ותסתיים במילים אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. ושלא יספרו לכם כי תוכנית ההתייעלות היא הישג כי היא לא!

תוכנית ההתייעלות נקבעה למועצה ל 3 שנים 2018-2020 , אין שום שמחה וצהלה להתפאר כי התוכנית הסתיימה ב2023 באיחור של 3 שנים ולא ב-2020.
אתם בטח שואלים מה הסיבה לאיחור?
הנה התשובה – רוב כספי תוכנית ההתייעלות מקורם בגביית כספים נוספים מהתושב וזאת דרך סקר נכסים ודרך העלאת הארנונה ב2018 בשיעור של כ- 3.67% בנוסף להעלאה האוטומטית של משרד הפנים ולא מהתייעלות פנים ארגונית כמו שאנחנו מכירים בארגונים גדולים (צמצום הוצאות).
אז בפועל נכנסו לכולנו לכיס, הוציאו מכיסנו 15 מיליון ש"ח במשך 3 שנים ובגין זה משרד הפנים נתן למועצה הלוואה בסך 30 מיליון.
תקציב שנת 2017 והגרעון העצום שנוצר באותה שנה (6.3 מש״ח גרעון שוטף) הוביל את משרד הפנים לחייב את המועצה בתוכנית התייעלות שכל תכליתה היא הגדלת ההכנסות ע״י סקר נכסים ולא צמצום הוצאות (כפי שנהוג בהתייעלות ארגונית). הגדלת ההכנסות בוצעה ע״י הכנסות מסקר נכסים וע״י העלאת ארנונה ובתמורה קבלת הלוואה.
זה כל הסיפור ושלא יבלבלו אתכם במילים, תמיד תבקשו להיצמד למספרים ופחות לדיבורים.

לסיכום – לא ניתן לפברק נתונים כספיים, הם מופיעים שחור על גבי לבן בדו״חות הכספיים המבוקרים של משרד הפנים והם נקיים מפוליטיקה.
הרי אין עוררין כי ארגון צריך תקציב מאושר כדי להתנהל, דבר שלא קרה במועצת זכרון יעקב בשבע שנות התקציב האחרונות.
נכון לכתיבת שורות אלו לא הועברה לחברי מועצה אפילו טיוטא להצעת תקציב.
ועכשיו נחזור לשאלה ששאלתי לעיל, תארו לכם שלא ניתן היה לשלם שכר לנבחרי ציבור ללא אישור הצעת התקציב השנתית? האם לדעתכם ראש המועצה וסגנו היו מתאמצים יותר לאשר את התקציב בזמן?

צילה רשף
חברת מועצת זכרון יעקב
יו״ר האופוזיציה


תגובת ראש המועצה, זיו דשא:

הקשר בין מניפולציות האופזיציה, ותקציב המועצה.
למועצה יש תקציב על פיו היא יכולה לפעול. כן, נכון, תקציב 2023 מעודכן יוגש לאישור. למה לא הובא עד כה? כי את האופוזיציה במועצה מעניין רק דבר אחד. ששום דבר לא יצליח אצלנו במושבה. עבורם הכל פוליטיקה, הצלחות המועצה והמושבה ויש הרבה בכל תחומי החיים, זה הפסד שלהם והם ישתמשו ברוב שיש להם במליאת המועצה לפגוע שוב ושוב בתקציב כדי שכולם יכשלו. מה אכפת להם שאתם הנפגעים.

כך בדיוק עשתה האופוזיציה בעבר כשפגעה בשנת 2021 ו-2022 בתקציב המקצועי שהוגש, הביאה לביטול נטיעות עצים וגינון בכך ש"חתכו" מתקציב הגינון סכום של 130,000 ₪. ואחר כך שאלו למה לא נוטעים עצים. רק שחס וחלילה משהו פה יצליח.
פגעו בתקציבי משאבי אנוש, תקציבי וועדת תחבורה, תקציבי התיירות והתרבות, תקציב הקהילה הדתית לאומית ועוד. הרי אלו אותם אנשים שמובילים קו זה שהביאו את קופת המועצה לעבר תהום וחובות עתק, הם אלו בדיוק שממשיכים לפגוע בכולנו.

שיא נרשם בצביעות הזו כשהם אפילו העיזו בתקציב שנת 2022 לבטל את התקציב לארוע ההוקרה לחיילי וחיילות הישוב בסדיר ומילואים. לא ויתרתי והצלחנו לקיים ארוע לחיילי המילואים. ועוד צביעות הפגינו כאשר מי שקוראת לעצמה ראש האופוזיציה, גברת צילה רשף, הגיע לארוע לחיילים ומשרתי שרות לאומי למרות שהתנגדה לתקצוב ארוע זה.

השיטה היא אותה שיטה כבר שנים ארוכות, לפגוע במושבה ובתושבים ע"י פגיעה בתקציב שהוכן על ידי אנשי המקצוע של המועצה, וכך לנסות ולהביא לשרות לקוי לתושבים ואז להעלות פוסטים כמה גרוע דברים קורים.

חשוב לי להדגיש, כי למועצה יש תקציב, אנו פועלים על פי תקציב המאושר לשנת 2022 והגדרות משרד הפנים וממשיכים בפעילות סדירה. כל אמירה אחרת היא מניפולציה זולה. נכון, בתקציב החדש לשנת 2023 יש בשורות חדשות וכולי תקווה שיאושר במהרה.

שני דברים קורים השנה ואני שמח בהם מאוד.
הראשון הוא שאני נחוש להמשיך להוביל סדרי שלטון והתנהלות תקינה כפי שפעלתי עד היום.
עדות נוספת לכך קיבלנו רק השבוע עם מכתבי ההוקרה של משרד הפנים על עמידה מרשימה בתוכנית ההתייעלות.
לא נעים לגברת רשף לשמוע את האמת הכתובה בדוחות הכספים, לקרוא את מכתבו של מנכ"ל משרד הפנים, ובעיקר חשוב להכיר את עיקרי דבריו של גזבר המועצה (שהצטרף למועצה בשנת 2014.) בדבריו ציין את הגירעונות העצומים בשנת 2013, על הדוחות הכספים המסויגים בשנים אלה את האיום הממשי בחשב מלווה, על הסכנה שעמדה באותן שנים בקריסה הכלכלית של הרשות, על החשש שלא יהיה מהיכן לשלם משכורות ועל ההבנה שהמועצה ללא תוכנית התייעלות תקרוס כלכלית מה שהתגבש החל משנת 2017.
סקר הנכסים הוא חובה ונדרש לביצוע כל 5 שנים לפחות ובקרה שוטפת כל שנה. המועצה המקומית באופן חסר אחריות החל משנת 2009 לא ביצעה סקר נכסים למרות הנחיות מפורשות של משרד הפנים.
הכנסות סקר הנכסים ועידכוני הארנונה רובם ככולם נווטו והושקעו בפיתוח מענים לטובת שיפור המענה והרחבת שירותים, (חינוך, נוער, אזרחים וותיקים, גינון, כבישים, תרבות, הקמת מדור הגיל הרך, תיירות). במקביל ביצענו באחריות רבה, צעדי התייעלות הקשורים בהנחיות משרד הפנים כגון אי קליטה של עובדים חדשים במקום עובדים שיצאו לפנסיה, בהקטנת עלויות בפעולות שוטפות ובעיקר בייצור מנועי צמיחה כגון יצור חשמל מאנרגיה סולארית וחיסכון של מאות אלפי שקלים כל שנה, מהפעלת אתר הקומפוסט וחסכון כספי בעלות הטיפול בפסולת ועוד.
הלוואות הנוחות שנטלנו, פרוסות לטווח מצטבר של עד 15 שנים וגם שהיו במליאה מי שהתנגדו לקח משרד הפנים הבין את הניהול האחראי של הנהלת המועצה ונתן צו מחייב ללקיחת הלוואות אלה.
אלו העובדות הכתובות בדוחות הרשות המקומית, זה מכתב הערכה של מנכ"ל משרד הפנים. אני יודע שקשה לאופוזיציה וראש האופוזיציה צילה רשף לקבל זאת אבל הצלחת תוכנית ההתייעלות ואופן ההתנהלות התקין והאחראי הוא ההפך מהבוץ שהאופוזיציה וגם צילה רשף הביאו אותנו לבוץ זה.

ממשיכים בדרך הישר
זיו דשא, ראש המועצה

שיתוף ב-

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב pinterest
שיתוף ב vk
שיתוף ב reddit
שיתוף ב tumblr
שיתוף ב whatsapp

אולי יעניין אותך גם ...

זכרון יעקב: אלון ירון ואיתמר חייט – זוכי תחרות 'הנואם הצעיר' מטעם 'רוטרי'

מועדון 'רוטרי' זכרון-יעקב, המשיך במסורת ארוכת השנים וקיים את תחרות 'הנואם הצעיר', בסיומו זכו שני תלמידים, אשר ישתתפו בתחרות מטעם 'רוטרי' במסגרת האשכולות, ובהן חדרה, קיסריה, יקנעם, פרדס-חנה ונתניה.

קרא עוד >